Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інновації в маркетингових комунікаціях у готельному бізнесі Словаччини під час пандемії COVID-19

Марсель Лінсені 1 , Катаріна Свейнова Хоесова 1 , Міхал Фабус 1,* 
  1. Братиславський університет економіки та менеджменту (BUEM), Словаччина

     * Corresponding author

Received: 05 June 2023

Revised: 31 August 2023

Accepted: 04 September 2023

Abstract

Основною метою статті є визначення факторів, що впливають на діяльність готельного бізнесу в Словацькій Республіці в період з 2001 по 2020 роки та визначення економічних наслідків заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19 у 2020 році. Крім того, за допомогою обраних маркетингових інструментів, у статті досліджено інноваційні маркетингові інструменти, які використовувались у готельному бізнесі під час пандемії та їх вплив на ефективність його функціонування. Авторами використано статистичний метод порівняння для визначення трендів розвитку готельного бізнесу Словацької Республіки. На першому етапі дослідження оброблено динаміку внутрішніх та зарубіжних відвідувачів готелів, а також їх місткості. На другому етапі проведено контрольовані структуровані інтерв’ю. Результати були оброблені через пояснювальний факторний аналіз, на основі якого оцінено силу впливу маркетингових інструментів на ефективність функціонування готельногобізнесу в Словацькій Республіці. У статті зазначено, що заходи, пов’язані із коронавірусом COVID-19, суттєво вплинули на економічні показники функціонування готельного бізнесу в Словацькій Республіці, оскільки у 2020 році кількість зарубіжних відвідувачів впала до 20-річних мінімумів. Результати дослідження засвідчили, що вплив заходів в рамках пандемії COVID-19 суттєво вплинув на кількість відвідувачів, обсяги доходів та кількість готельних закладів у країні. Результати структурованих інтерв’ю з керівниками готельних закладів засвідчили, що використання або невикористання маркетингових заходів (веб-сайти, PPC реклама, соціальні медіа) суттєво вплинуло на зменшення їх доходів. Емпіричні результати підтверджують, що  послаблення економічних заходів протидії коронавірусу COVID-19 у влітку 2020 року призвело до збільшення кількості внутрішніх відвідувачів, ніж у той же період 2019 року, але не було збільшення кількості зарубіжних відвідувачів. Авторами наголошено, що якщо ефективне управління заходами щодо протидії епідемії COVID-19 дозволяє  нарощувати обсяг відвідувачів готелів і, отже, зростання їх доходів. У разі, якщо словацькі менеджери готелів у майбутньому більше використовуватимуть інноваційні маркетингові інструменти у спілкуванні з потенційними клієнтами, є велика ймовірність, що їхні потенційні збитки будуть нижчими в наступній кризі.

Keyword: готельний сектор; стійкість; пандемія COVID-19; Словацька Республіка; маркетингові заходи.

How to Cite: Lincenyi, M., Svejnova Hoesova, K., & Fabus, M. (2023). Innovations in Marketing Communication in the Hospitality Business in Slovakia During the COVID-19 Pandemic. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 230–242. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-20

Abstract Views

PDF Downloads

References

Aldao, C., Blasco, D., Espallargas, M. P., & Rubio, S. P. (2021). Modelling the crisis management and impacts of 21st century disruptive events in tourism: the case of the COVID-19 pandemic. Tourism Review76(4), 929-941. [Google Scholar] [CrossRef]

Anguera-Torrell, O., Aznar-Alarcón, J. P., & Vives-Perez, J. (2021). COVID-19: Hotel industry response to the pandemic evolution and to the public sector economic measures. Tourism Recreation Research46(2), 148-157. [Google Scholar][CrossRef]

Chen, W. R., & Miller, K. D. (2007). Situational and institutional determinants of firms’ R&D search intensity. Strategic management journal28(4), 369-381. [Google Scholar] [CrossRef]

Chrisman, J. J., & Patel, P. C. (2012). Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: Behavioral agency and myopic loss aversion perspectives. Academy of management Journal55(4), 976-997. [Google Scholar] [CrossRef]

Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ2(4), 169-187. [Google Scholar][CrossRef]

DataCube. (n.d.a). Capacity and performances of accommodation establishments of tourism – yearly data [cr2001rs]. [Link]

Duric, Z., & Potocnik Topler, J. (2021). The role of performance and environmental sustainability indicators in hotel competitiveness. Sustainability13(12), 6574. [Google Scholar] [CrossRef]

EU. (2021). Covid-19: EU support for the tourism industry. [Link]

Gandia, R., & Gardet, E. (2019). Sources of dependence and strategies to innovate: Evidence from video game SMEs. Journal of Small Business Management57(3), 1136-1156. [Google Scholar] [CrossRef]

Gonzalez Herrera, M. R., Alvarez Hernandez, J. A., Azpeitia Herrera, L. D., & Lerma Legarreta, J. M. (2020). Response to the crisis generated by the covid-19 pandemic in tourism. From the global to the local: ciudad juarez (Mexico). Turismo-Estudos E Praticas. [Google Scholar]

Guillen, M. F. (2020). How businesses have successfully pivoted during the pandemic. [Link]

Haywood, K. M. (2020). A post COVID-19 future-tourism re-imagined and re-enabled. Tourism Geographies22(3), 599-609.[Google Scholar] [CrossRef]

Hoekstra, J. C., & Leeflang, P. S. (2020). Marketing in the era of COVID-19. Italian Journal of Marketing2020(4), 249-260.[Google Scholar] [CrossRef]

Kang, J., Diao, Z., & Zanini, M. T. (2021). Business-to-business marketing responses to COVID-19 crisis: a business process perspective. Marketing Intelligence & Planning39(3), 454-468. [Google Scholar] [CrossRef]

Kozakova, J., & Palkechova, L. (2015). Agritourism and Rural Tourism in Slovakia (Selected Aspects). In Proceedings ICABR 2015. Proceedings of the X. International conference on applied business research, Madrid, Spain, 14-18.Sseptember 2015; Mendel University in Brno, Czech Republic, Universidad Politécnica de Madrid, Spain, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic and Kasetsart University, Thailand: Brno, Mendel University in Brno, Czech Republic. ISBN 978-80-7509-379-0, page-range 541-551.

Kucerova, J., & Makovnik,T. (2009). Regional tourism policy in Slovakia. E & m ekonomie a management,12, 6-13. [Google Scholar]

Kukanja, M., Planinc, T., & Sikošek, M. (2020). Crisis management practices in tourism SMEs during the Covid-19 pandemic. Organizacija53(4), 346-361. [Google Scholar] [CrossRef]

Lukowicz, K., & Strzelecki, A. (2020). User satisfaction on social media profile of E-sports organization. Marketing and Management of Innovations, 4, 61-75. [Google Scholar] [CrossRef]

Makkonen, H., Pohjola, M., Olkkonen, R., & Koponen, A. (2014). Dynamic capabilities and firm performance in a financial crisis. Journal of business research67(1), 2707-2719. [Google Scholar] [CrossRef]

Malachovsky, A. (2014). Goals of tourism development in Slovakia in the context of regional development and selected tourism markets. In XVII. Mezinarodní kolokvium o regionalních vědach, Hustopece, Czech republic, 18-20. juni.2014. ISBN 978-80-210-6840-7, page-range 787-795. [CrossRef]

Malachovsky, A., & Knizka, M. (2015). Modern management methods is hotel management in Slovakia. In Aktualní problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism, Proceedings of the 10th International Conference on Topical Issues of Tourism, Jihlava, Czech republic, 25-26 februar 2015; Pachrova, S., Doležalova,M. ; College of Polytechnics Jihlava, Jihlava (Czech Republic), Jihlava, Czech republic, 2016; ISBN 978-80-88064-21-3, page-range 289-300.

Marcekova, R., & Malachovsky,A. (2015). New trends in marketing communication and their use in tourism enterprises in Slovakia as a factor of regional development. In XVIII. Mezinarodní kolokvium o regionalních vědach sborník příspěvků, Hustupece, Czech republic, 17-19 juni 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, page-range 713-721. [CrossRef]

Marcekova, R., & Sajtlavova, L. (2015). New trends in marketing communication and their use in spa enterprises in Slovakia. In Aktualní problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism, Proceedings of the 10th International Conference on Topical Issues of Tourism, Jihlava, Czech republic, 25-26 februar 2015. ISBN 978-80-88064-21-3, page-range 301-313.

Melis, K., Campo, K., Lamey, L., & Breugelmans, E. (2016). A bigger slice of the multichannel grocery pie: when does consumers’ online channel use expand retailers’ share of wallet?. Journal of Retailing92(3), 268-286.[Google Scholar][CrossRef]

Moreno-Luna, L., Robina-Ramírez, R., Sanchez, M. S. O., & Castro-Serrano, J. (2021). Tourism and sustainability in times of COVID-19: The case of Spain. International Journal of Environmental Research and Public Health18(4), 1859. [Google Scholar] [CrossRef]

Motevalli-Taher, F., & Paydar, M. M. (2021). Supply chain design to tackle coronavirus pandemic crisis by tourism management. Applied Soft Computing104, 107217. [Google Scholar] [CrossRef]

Mount, M., & Martinez, M. G. (2014). Social media: A tool for open innovation. California management review56(4), 124-143. [Google Scholar] [CrossRef]

Narayandas, D., Hebbar, V., & Li, L. (2020). Lessons from Chinese companies’ response to COVID19. [Link]

Nhamo, G., Dube, K., & Chikodzi, D. (2020). Impacts and implications of COVID-19 on the global hotel industry and Airbnb. Counting the Cost of COVID-19 on the global tourism industry, 183-204. [Google Scholar] [CrossRef]

Obal, M., & Gao, T. T. (2020). Managing business relationships during a pandemic: Conducting a relationship audit and developing a path forward. Industrial Marketing Management88, 247-254. [Google Scholar] [CrossRef]

Pachingerova, M. (2001). Small and medium enterprises in Slovakia focusing on tourism. Ekonomicky Casopis49(6), 1173-1196. [Google Scholar]

Pauwels, K., & Neslin, S. A. (2015). Building with bricks and mortar: The revenue impact of opening physical stores in a multichannel environment. Journal of retailing91(2), 182-197. [Google Scholar] [CrossRef]

Pereira, V., Silva, G. M., & Dias, A. (2021). Sustainability practices in hospitality: Case study of a luxury hotel in Arrabida Natural Park. Sustainability13(6), 3164. [Google Scholar] [CrossRef]

Ram, J., & Liu, S. (2018). Social media driven innovations: an exploratory study in China. Journal of Innovation Economics & Management, (3), 123-146. [Google Scholar] [CrossRef]

Ritter, T., & Pedersen, C. (2020, April 15). Assessing coronavirus’s impact on your business model. Harvard Business Review. [Link]

Senkova, A. (2010). Economic Crisis and Tourism Development in Slovakia. In Management 2010: Knowledge and management in times of crisis and ensuing development, pts I and II. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Management – Knowledge and Management in Times of Crisis and Ensuing Development, Presov, Slovakia, 21-22.oct.2010; Stefko,R., Frankovsky,M. Eds.; University of Prešov in Prešov: Prešov, Slovakia,2010; ISBN 978-80-555-0257-1, page-range 652-659.

Štefko, R., Vašanicova, P., Litavcova, E., & Jencova, S. (2018). Tourism intensity in the NUTS III regions of Slovakia. Journal of Tourism and Services9(16), 45-59. [Google Scholar] [CrossRef]

Tan. E. (2020). Kantar COVID-19 Global Consumer Barometer Report. [Link]

Torres-Bagur, M., Ribas, A., & Vila-Subirós, J. (2019). Incentives and barriers to water-saving measures in hotels in the Mediterranean: A case study of the Muga river basin (Girona, Spain). Sustainability11(13), 3583. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, Y., Hong, A., Li, X., & Gao, J. (2020). Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of business research116, 214-220. [Google Scholar] [CrossRef]

Zubielqui, G. C., Fryges, H., & Jones, J. (2019). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change144, 334-347. [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue