Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Підвищення продуктивності працівників та якості прийняття управлінських рішень: психологічні фактори, когнітивні упередження та когнітивна дисонанс

Гаяне Товмасян 1,2
  1. Вірменський державний економічний університет, Республіка Вірменія

  2. Академія державного управління Республіки Вірменія

Received: 31 May 2023

Revised: 28 August 2023

Accepted: 01 September 2023

Abstract

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії щодо впливу психологічних факторів на робоче середовище. Систематизація літературних джерел та підходів до розв’язання проблеми підвищення продуктивності працівників та якості прийняття управлінських рішень підтверджує, що ефективність виконання роботи та прийняття рішень в організаціях залежить від психологічних факторів. Основною метою статті є дослідження впливу психологічних факторів, когнітивних упереджень та когнітивного дисонансу на продуктивність роботи та процеси прийняття рішень. Методичним інструментарієм проведеного дослідження були методи статистичного аналізу. Емпіричні розрахунки здійснено на основі опитування працівників компаній в Армії. Загальна вибірка для дослідження становила 100 респондентів. За результатами, 83% респондентів вважають, що найефективнішими менеджерами/співробітниками є спокійні та збалансовані люди (флегматики). Когнітивні упередження та дисонанс можуть заважати робочій продуктивності, хоча іноді люди не усвідомлюють цього. За частими ситуаціями, серед яких найпоширеніші когнітивні упередження, включають упередження вибору, групове мислення, упередження до влади, ефект страуса, оптимістичне упередження, упередження підтвердження, упередження якорування тощо. Проте 90% респондентів не вживають жодних заходів для подолання когнітивних упереджень, оскільки багато з них не усвідомлюють їх наявність. 75% респондентів відзначили, що вони відчувають когнітивний дисонанс у своїй поведінці, але не вживають заходів для його подолання. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично обґрунтовує необхідність впровадження інноваційних методів групового прийняття рішень, розвитку критичного та інноваційного мислення працівників, а також застосування інноваційних форм та стилів лідерства для розвитку людського капіталу компаній. Аналіз може бути корисним для організаційних керівників, менеджерів і працівників, які бажають краще розуміти чинники, які впливають на процеси прийняття рішень та робочу продуктивність.

Keyword: управління; психологія; когнітивне упередження; когнітивний дисонанс; прийняття рішень; опитування; інноваційне мислення; політика управління людськими ресурсами. 

How to Cite: Tovmasyan, G. (2023). How Do Psychological Factors, Cognitive Biases and Cognitive Dissonance Affect the Work Performance and Decision Making?. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 26-36. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-04

Abstract Views

PDF Downloads

References

Acciarini, C., Brunetta, F., & Boccardelli, P. (2021). Cognitive biases and decision-making strategies in times of change: a systematic literature review. Management Decision59(3), 638-652. [Google Scholar] [CrossRef]

Arogundade, O. T., & Arogundade, A. B. (2015). Psychological empowerment in the workplace: Implications for employees’ career satisfaction. North American Journal of Psychology17(1), 27-27. [Google Scholar]

Mahusay-Baria, R. (2015). The «talker», «doer», «thinker» and «watcher»*: Analysis of the four temperaments in relation to public speaking performances. Humanities and Social Sciences Review, 04 (01), 121-126. [Google Scholar]

Burnes, B., & James, H. (1995). Culture, cognitive dissonance and the management of change. International Journal of Operations & Production Management15(8), 14-33. [Google Scholar] [CrossRef]

Caputo, A. (2013). A literature review of cognitive biases in negotiation processes. International Journal of Conflict Management24(4), 374-398. [Google Scholar] [CrossRef]

Das, T. K., & Teng, B. S. (1999). Cognitive biases and strategic decision processes: An integrative perspective. Journal of management studies36(6), 757-778. [Google Scholar] [CrossRef]

Dechawatanapaisal, D., & Siengthai, S. (2006). The impact of cognitive dissonance on learning work behavior. Journal of Workplace Learning18(1), 42-54. [Google Scholar] [CrossRef]

Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A., & Loquet, C. (2004). How can managers reduce employee intention to quit?. Journal of managerial psychology19(2), 170-187. [Google Scholar] [CrossRef]

Gimpel, H. (2008, February). Cognitive biases in negotiation processes. In Negotiation, Auctions, and Market Engineering: International Seminar, Dagstuhl Castle, Germany, November 12-17, 2006, Revised Selected Papers (pp. 213-226). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. [Google Scholsr]

Gozali, A. (2022). Employee psychological analysis: Communication, Self Esteem, and Self Efficacy. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis2(3), 111-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Haselton, M.G., Nettle, D., & Murray, D.R. (2015). «The evolution of cognitive bias», in Buss, D.M. (Ed.), The Handbook of Evolutionary Psychology, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, NJ, pp. 1-20. [Link]

Lu, M. (2020). 50 Cognitive Biases in the Modern World. [Link]

Minasyan, D., & Tovmasyan, G. (2020). Gender differences in decision-making and leadership: Evidence from Armenia. Business Ethics and Leadership4, 6-16. [Google Scholar] [CrossRef]

Ramalakshmi, V., Haritha, P. M., Hamim Akif, K., & Hari Krishnan, V. (2019, February). The Impact of Cognitive Biases on Organizational Effectiveness. In SIMSARC 2018: Proceedings of the 9th Annual International Conference on 4C’s-Communication, Commerce, Connectivity, Culture, SIMSARC 2018, 17-19 December 2018, Pune, MH, India (p. 269). European Alliance for Innovation. [Google Scholar]

Rasmussen, T. H., & Jeppesen, H. J. (2006). Teamwork and associated psychological factors: A review. Work & Stress20(2), 105-128. [Google Scholar] [CrossRef]

Salami, S. O. (2008). Demographic and psychological factors predicting organizational commitment among industrial workers. The anthropologist10(1), 31-38. [Google Scholar] [CrossRef]

Salimi, S. H., Karaminia, R., & Esmaeili, A. A. (2011). Personality traits, management styles & conflict management in amilitary unit. Journal of military medicine13(1), 11-16. [Google Scholar]

Simon, M., Houghton, S. M., & Aquino, K. (2000). Cognitive biases, risk perception, and venture formation: How individuals decide to start companies. Journal of business venturing15(2), 113-134. [Google Scholar] [CrossRef]

Suifan, T. S. (2016). The impact of organizational climate and psychological capital on organizational citizenship behavior. International Journal of Business and Management11(1), 224. [Google Scholar] [CrossRef]

Tovmasyan, G. (2017). The Role of Managers in Organizations: Psychological Aspects. Business Ethics and Leadership, 1(3), 20-26. [Google Scholar]

Tovmasyan, G., & Minasyan, D. (2020). The Impact of Motivation on Work Efficiency for Both Employers and Employees also During COVID-19 Pandemic: Case Study from Armenia. Business Ethics and Leadership, 4(3), 25-35. [Google Scholar] [CrossRef]

Yan, R., Basheer, M. F., Irfan, M., & Rana, T. N. (2020). Role of psychological factors in employee well-being and employee performance: an empirical evidence from Pakistan. Revista Argentina de Clínica Psicológica29(5), 638.-650. [Google Scholar]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue