Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Визначення взаємозв'язку між способом життя споживачів та їх імпульсивними покупками

Юсуф Оцел 1,* ,, Хакан Тахірі Мутлу 2 , Мурат Баят1  

  1. Університет Дюздже, Туреччина
  2. Університет Абант Іззет Байсал, Туреччина

     * Corresponding author

Received: 31 May 2023

Revised: 20 August 2023

Accepted: 02 September 2023

Abstract

Основна мета цього дослідження полягає у дослідженні характуру зв’язку між стилем життя споживачів та їх імпульсивною купівельною поведінкою. Враховуючи жорстку конкуренцію між підприємствами, низка маркетингових стратегій зосереджена на культивації імпульсивних рішень при купівлі товарів. Об’єктом дослідження є споживачі міста Дюздже (Туреччина), яке має розвинену промисловість. Використовуючи метод цілеспрямованої вибірки, було охоплено понад 500 респондентів, яким було надано коротку інформацію про дослідження, і врешті 394 було відібрано для дослідження. Для перевірки висунутих гіпотез дослідження авторами використано аналіз частотного розподілу, факторний та кореляційно-регресійний аналіз, а також t-тест та ANOVA-моделювання. За результатами частотного розподілу зроблено висновок, що 63% респондентів заздалегідь підготували перелік потреб перед походом за покупками, 80% – придбали непотрібні продукти і визначили свій стиль життя переважно як організатори та інноватори. За результатами факторного аналізу виділено сім факторів, пов’язаних зі стилем життя: досвідчений, прагне до нового, творець, віруючий, успішний, повстанці і борець. Відповідно до результатів кореляційного аналізу виявлено значущі та позитивні зв’язки між усіма під вимірами стилю життя споживачів та їх імпульсивною купівельною поведінкою. Найвищу кореляцію виявлено між борцями та повстанцями та їх імпульсивною купівельною поведінкою. Згідно з результатами регресійного аналізу виявлено, що для досвідчених, борців та повстанців параметри, що описують стиль життя мали значний позитивний вплив на імпульсивну купівельну поведінку споживачів. Відповідно до результатів виявлено, що жінки більше приділяють уваги стилю життя ніж чоловіки. Крім того, встановлено статистично значущу різницю у сприйнятті стилю життя між одруженими та неодруженими чоловіками. Обґрунтовано, що випускники середньої школи більш позитивно сприймають імпульсивну купівельну поведінку ніж інші, і ті, хто складає списки потреб.

Keyword: спосіб життя, миттєва купівельна поведінка, купівельна поведінка, список потреб.

How to Cite: Ocel, Y., Mutlu, H. T., & Bayat, M. (2023). Determination of the Relationship Between Lifestyle and Impulsive Purchasing Behaviour. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 37–55. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-05

Abstract Views

PDF Downloads

References

Ahmed, R., Soomro, H., Ali, K., & Ali, W. (2015). Influence of lifestyle and cultural values on impulse buying behavior. Available at SSRN 2656033. [Google Scholar] [CrossRef]

Akgul, A., & Cevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri. Ankara: Emek Publication.

Atchariyachanvanich, K., & Okada, H. (2007). How consumer lifestyles affect purchasing behavior: Evidence from internet shopping in Japan. Journal of entrepreneurship research2(2), 63-78. [Google Scholar] [CrossRef]

Badgaiyan, A. J., Dixit, S., & Verma, A. (2017). If brands are people, then people are impulsive—assessing the connection between brand personality and impulsive buying behaviour. Journal of Brand Management24(6), 622-638. [Google Scholar][CrossRef]

Badgaiyan, A. J., Verma, A., & Dixit, S. (2016). Impulsive buying tendency: Measuring important relationships with a new perspective and an indigenous scale. IIMB Management Review28(4), 186-199. [Google Scholar] [CrossRef]

Bashir, S., Zeeshan, M., Sabbar, S., Hussain, R. I., & Sarki, I. H. (2013). Impact of cultural values and lifestyle on impulse buying behavior: a case study of Pakistan. International Review of Management and Business Research2(1), 193. [Google Scholar]

Basturk, F. (2009). The archetype approach to brand personality (Doctoral dissertation). Marmara University, Social Sciences Institute, Istanbul. [Link]

Baydas, A., Sezer, A., & Kanoğlu, M. F. (2021). Investigation of the effects of hedonic consumption reasons on voluntary simplicity lifestyle within the scope of consumer purchasing behavior in terms of generations X, Y, Z. Journal of Current Studies on Social Sciences11(4), 451-474. [Google Scholar]

Bayraktar, S. (2010). The relationship between the levels of adopting a healthy lifestyle of the consumers and their demographic characteristics and purchasing sports services (Master’s thesis). Kocaeli University, Social Sciences Institute. [Google Scholar]

Bellenger, D. N., Robertson, D. H., & Hirschman, E. C. (1978). Impulse buying varies by product. Journal of advertising research18(6), 15-18. [Google Scholar]

Boz, H., & Koc, E. (2018). Causes and consequences of impulsive buying behaviour: A study in the tourism and hospitality sector. International Journal of Social Inquiry11(2), 17-45. [Google Scholar]

Boztepe, A. (2018). A Research on the effects of fashion clothing involvement, social media involvement and lifestyle types of individuals on the purchase intention and word of mouth behavior (Doctoral dissertation). Istanbul Ticaret University, Social Sciences Institute, Department of Business Administration. [Link]

Chan, J. K. C., & Leung, L. (2005). Lifestyles, reliance on traditional news media and online news adoption. New Media & Society, 7(3), 357–382. [Google Scholar] [CrossRef]

Coley, A., & Burgess, B. (2003). Gender differences in cognitive and affective impulse buying. Journal of Fashion Marketing and Management, 7(3), 282-295. [Google Scholar] [CrossRef]

Coskun, A., & Mutlu, H. T. (2017). Investigating High School Students’ Use of Extramural English: A Scale Development Study. Online Submission6(1), 571-590. [Google Scholar]

Cugh, P. (2020). Effect of values and lifestyle on consumer online purchase intention. Mukt Shabd Journal9(6), 1965-1969. [Google Scholar]

Duygun, A. (2020). Evaluation of consumers’ lifestyles during the COVID-19 pandemic. Econder International Academic Journal, 4(1), 232-247. [Google Scholar] [CrossRef]

Ercis, A., Unal, S., & Can, P. (2007). The role of lifestyles in the purchase decision process. Trends in Business and Economics, 21(2), 281-311. [Google Scholar]

Erdem, A., & Yilmaz, E. S. (2021). Investigation of hedonic shopping motivation effective in impulse buying behavior of female consumers on Instagram. Journal of Yasar University, 16(64), 1605-1623. [Google Scholar] [CrossRef]

Goldberg, L. R. (1990). An alternative “personality description”: The big-five factor structure. Journal of Personality and Social Psychology, 9(6), 1216–1229. [Google Scholar] [CrossRef]

Gunawan, A., & Chairani, C. (2019). Effect of financial literacy and lifestyle of finance student behavior. International Journal of Business Economics, 1(1), 76-86. [Google Scholar]

Gul, F. N. A. (2020). A study on the factors influencing conspicuous sharing tendency in the food and beverage industry. Journal of Current Marketing Approaches and Research1(1), 52-68. [Google Scholar]

Hair J. F., Tatham R. L., Anderson R. E., & Black W. (1998). Multivariate data analysis. New York: PrenticeHall.

Halimatussakdiyah, H., Martono, S., & Sudarma, K. (2019). Influence of lifestyle and financial literacy to consumptive behavior through self-control of unisnu FEB College Students Jepara. Journal of Economic Education8(1), 75-80. [Google Scholar]

Hendrawan, D., & Nugroho, D. A. (2018). Influence of personality on impulsive buying behaviour among Indonesian young consumers. International Journal of Trade and Global Markets11(1-2), 31-39. [Google Scholar] [CrossRef]

Hinkle, T. F., & Raedene, C. E. (1983). Life-style sacrifices and the home purchase decision. Housing and Society10(1), 1-10. [Google Scholar] [CrossRef]

Ittaqullah, N., Madjid, R., & Suleman, N. R. (2020). The effects of mobile marketing, discount, and lifestyle on consumers’ impulse buying behavior in online marketplace. International Journal of Scientific and Technology Research9(3), 1569-1577. [Google Scholar]

Kalayci, S. (2010). SPSS uygulamali cok değiskenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Publication.

Karaca, S. (2018). A study on determination of lifestyle effects on sustainable consumption behavior. Journal of Business Research-Turk10(3), 403-425. [Google Scholar] [CrossRef]

Koc, E. (2016). Tuketici davranisi ve pazarlama stratejileri global ve yerel yaklasim. 7. Ed., Ankara: Seckin Publication.

KOse, E. (2020). The effect of cultural values on consumer decision-making styles. Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities7(17), 49-62. [Google Scholar] [CrossRef]

Lamalewa, F., Ririhena, S. W., & Putri, R. N. (2018). The influence of lifestyle and brand images on decisions on Samsung brand smartphone purchasing in students of economic and business, faculty of economics and business at the university of Musamus, Merauke. International Journal of Mechanical Engineering and Technology9(10), 304-309. [Google Scholar]

Li, S. C. S. (2013). Lifestyle orientations and the adoption of Internet-related technologies in Taiwan. Telecommunications Policy, 37(8), 639-650. [Google Scholar] [CrossRef]

Madran, C., & Kabakci, S. (2002). Tuketici davranisini etkileyen bir faktOr olarak yasam tarzi: Cukurova Universitesinde okuyan kiz Oğrencilerin yasam tarzi tiplerinin belirlenmesine yOnelik bir arastirma. Dokuz Eylul University Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal17(1), 81-94. [Google Scholar]

Mark, M., & Pearson, C. S. (2001). The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. McGraw Hill Professional.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review50(4). 370-396. [Google Scholar]

Maulana, A., & Novalia, N. (2019). The effect of shopping lifestyle and positive emotion on buying impulse (case study of the Palembang City Hypermarket). Information Management and Business Review11(1), 17-23. [Google Scholar] [CrossRef]

Mayasari, D., & Arimbawa, I. G. (2019, February). The Influence of Fashion Lifestyle, Sales Promotion, and Self Image to Impulse Buying Behaviour and Customer Satisfaction:(case study of student using the Shopee application at Narotama University Surabaya). In Journal of World Conference (JWC) (Vol. 1, No. 1, pp. 58-63). [Google Scholar] [CrossRef]

Nakip, M. (2006). Pazarlama arastirmalari: Teknikler ve SPSS destekli uygulamalar. Ankara: Seckin Publication.

Pace, E. (2011). The X and Y of buy. Optimist Publication.

Park, J. S., Shin, K. H., Park, J. B., Lee, S. B., & Hwang, S. J. (2007). Disintegrating behavior of a rapidly disintegrating famotidine tablet formulation. Journal of Pharmaceutical Investigation37(5), 275-280. [Google Scholar]

Retail World. (2002). Changing population impacts on c‐store. Retail World55(19), 37. [Google Scholar]

Rook, D. W. (1987). The buying impulse. Journal of consumer research14(2), 189-199. [Google Scholar] [CrossRef]

Rook, D. W., & Fisher, R. J. (1995). Normative influences on impulsive buying behavior. Journal of Consumer Research, 22(3), 305-313. [Google Scholar] [CrossRef]

Salman, G. G., & Perker, B. (2017). Kredi karti kullanimindaki tutum ve satinalim davranisini etkileyen faktOrlerin incelenmesi: Universite Oğrencileri uzerine bir arastirma. Beykoz Akademi Dergisi5(2), 163-195. [Google Scholar]

Slegers, K., Van Boxtel, M., & Jolles, J. (2009). The efficiency of using everyday technological devices by older adults: the role of cognitive functions. Ageing & Society, 29(2), 309-325. [Google Scholar] [CrossRef]

Sofi, S. A., & Najar, S. A. (2018). Impact of personality influencers on psychological paradigms: An empirical-discourse of big five framework and impulsive buying behaviour. European Research on Management and Business Economics24(2), 71-81. [Google Scolar] [CrossRef]

Strategic Business Insights. (2021). US Framework and VALS™ Types. [Link]

Surucu, A. (2015). Lifestyle and its application in marketing -An examination in the automobile sector (Doctoral dissertation). Anadolu University, Eskisehir, Turkey. Retrieved from [Link]

Capital. (2000). Kume kume Turkiye. [Link]

Verplanken, B., & Herebadi, A. (2001). Individual differences in impulse buying tendency: Feeling and no thinking. European Journal of Personality, 15, 71-83. [Google Scholar] [CrossRef]

Wahyuni, S., Suryani, W., & Amelia, W. R. (2022). The effect of hedonic shopping value and shopping lifestyle on the impulse buying in online shops (case study: Albadar 6 Gang Community). Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBI)3(1), 12-22. [Google Scholar] [CrossRef]

Yakar, M. (2015). Internal migration pattern in Turkey based on difference of residential and registration locations. Aegean Geographical Journal24(1), 15-38. [Google Scholar]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue