Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Зміни поведінки споживачів: традиційні та нові фактори в динамічному маркетинговом ландшафті за останні 15 років

Ірена Антосова 1,*  , Міхал Псурний 1, Яна Ставкова 1  
  1. Університет Менделя в Брно, Чеська Республіка

     * Corresponding author

Received: 11 May 2023

Revised: 20 August 2023

Accepted: 04 September 2023

Abstract

Стаття узагальнює фактори, що впливають на рішення споживачів щодо покупок, та зміни, які ці фактори зазнали протягом останніх 15 років. Дослідження спрямоване на визначення змін, які відбулися в маркетинговому ландшафті та факторів, що впливають на рішення споживачів щодо покупок протягом останніх 15 років, і виявлення нових факторів, які впливають на рішення споживачів щодо покупок на сьогоднішній день. Дослідження було проведено за допомогою анкетного опитування, яке відбулося в Чеській Республіці (N = 686). Методичним інструментарієм дослідження стали методи описової статистики та багатофакторного аналізу. Емпіричні результати дослідження засвідчили, що між 2007 і 2022 роками не було значущих змін у сприйнятті споживачами важливості традиційних факторів, що впливають на їх рішення щодо покупок в різних категоріях продукції. Дослідження підтвердило, що споживачі сприймають якість, ціну та необхідність як найважливіші фактори в різних категоріях, тоді як реклама залишалася найменш важливою. Однак важливість реклами зросла для деяких категорій товарів, таких як одяг, взуття та транспорт, разом із зростанням важливості знижок. Проте перед прийняттям рішення про покупку виникли нові фактори, що впливають на поведінку споживачів. Категорія товарів одягу та взуття була обрана для докладного факторного аналізу через те, що споживачі приділяли більше уваги новим факторам саме в цій категорії, ніж в інших категоріях товарів. Застосовуючи факторний аналіз, автори визначили п’ять факторів рішення споживачів щодо покупки в даній категорії. Першим фактором, який є вирішальним при здійсненні покупки, були поточні тенденції на ринку. Другим – рекомендації, включаючи рекомендації від сім’ї, друзів і професіоналів, а також можливість спробувати щось нове. Третім – досвід, оснований на попередньому досвіді споживача, який також визначав пізніше обрані параметри і якість продукту. Четвертим – ціноутворення. Останнім фактором рішення про покупку є стійкість як у споживанні, так і в покупці. Результати дослідження корисні для учасників ринку, особливо при формуванні комунікаційної стратегії компанії.  

Keyword: рішення про покупку; споживання одягу; вподобання споживачів; онлайн-поведінка; детермінанти покупки; стале споживання.

How to Cite:

Antosova, I., Psurny, M., & Stavkova, J. (2023). Changes in Consumer Purchasing Decisions: Traditional and Emerging Factors in the Dynamic Marketing Landscape Over 15 Years. Marketing and Management of Innovations, 14(3). 85–96. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-08

Abstract Views

PDF Downloads

References

Achar, C., So, J., Agrawal, N., & Duhachek, A. (2016). What we feel and why we buy: the influence of emotions on consumer decision-making. Current Opinion in Psychology10, 166-170. [Google Scholar] [CrossRef]

Akkaya, M. (2021). Understanding the impacts of lifestyle segmentation & perceived value on brand purchase intention: An empirical study in different product categories. European research on management and business economics27(3), 100155.[Google Scholar] [CrossRef]

Antosova, I., Hazuchova, N., & Stavkova, J. (2022). Competitiveness of Individuals in the Labour Market During the Pandemic. Journal of Competitiveness, 14(3), 24-40. [Google Scholar] [CrossRef]

Bartkova, L., & Veselovska, L. (2023). Does Dual Quality of Products in the European Union Truly Bother Consumers? Marketing and Management of Innovations, 1, 182-198. [Google Scholar] [CrossRef]

Binder, M., & Blankenberg, A. K. (2017). Green lifestyles and subjective well-being: More about self-image than actual behavior?. Journal of Economic Behavior & Organization137, 304-323. [Google Scholar] [CrossRef]

Busalim, A. H., Ghabban, F., & Hussin, A. R. C. (2021). Customer engagement behaviour on social commerce platforms: An empirical study. Technology in Society64, 101437. [Google Scholar] [CrossRef]

Buyukdag, N., & Kitapci, O. (2021). Antecedents of consumer-brand identification in terms of belonging brands. Journal of Retailing and Consumer Services59, 102420. [Google Scholar] [CrossRef]

Eger, L., Komarkova, L., Egerova, D., & Mičík, M. (2021). The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and consumer services61, 102542. [Google Scholar] [CrossRef]

Gu, S., Ślusarczyk, B., Hajizada, S., Kovalyova, I., & Sakhbieva, A. (2021). Impact of the covid-19 pandemic on online consumer purchasing behavior. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research16(6), 2263-2281. [Google Scholar] [CrossRef]

Hanaysha, J. R. (2022). Impact of social media marketing features on consumer’s purchase decision in the fast-food industry: Brand trust as a mediator. International Journal of Information Management Data Insights2(2), 100102. [Google Scholar][CrossRef]

Hebak, P. (2015). Statistical thinking and data analysis tools. 2nd ed. Prague, Informatorium. 880 p.

Kielczewski, D., Bylok, F., Dąbrowska, A., Janoś-Kreslo, M., & Ozimek, I. (2017). Consumers’ competences as a stimulant of sustainable consumption. Folia Oeconomica Stetinensia, 17, 97-114. [CrossRef]

Kim, E. L., & Tanford, S. (2021). The windfall gain effect: Using a surprise discount to stimulate add-on purchases. International Journal of Hospitality Management95, 102918. [Google Scholar] [CrossRef]

Kim, S. J., Kim, K. H., & Choi, J. (2019). The role of design innovation in understanding purchase behavior of augmented products. Journal of Business Research99, 354-362. [Google Scholar] [CrossRef]

Krishnan, C., Agarwal, N., & Gupta, S. (2022). Factors influencing consumer purchase intention of luxury branded perfumes. Marketing i menedžment innovacij13(3), 190-199. [Google Scholar] [CrossRef]

Larson, L. R., & Shin, H. (2018). Fear during natural disaster: Its impact on perceptions of shopping convenience and shopping behavior. Services Marketing Quarterly39(4), 293-309. [Google Scholar] [CrossRef]

Letunovska, N., Yashkina, O., Saher, L., Alkhashrami, F. A., & Nikitin, Y. (2021). Analysis of the model of consumer behavior in the healthy products segment as a perspective for the inclusive marketing development. Marketing i menedžment innovacij, (4), 20-35. [Google Scholar] [CrossRef]

Liu, H., Jayawardhena, C., Osburg, V. S., Yoganathan, V., & Cartwright, S. (2021). Social sharing of consumption emotion in electronic word of mouth (eWOM): A cross-media perspective. Journal of Business Research132, 208-220. [Google Scholar][CrossRef]

Majid, M., Ramli, M. F., Badyalina, B., Roslan, A., Che Mohd Hashim, A. J., & MohdNadzri, W. N. (2023). Customer purchase decision in the Malaysian retail market: Astudy of RM2 stores. International Journal of Management Studies, 30 (1), 93-120. doi:10.32890/ijms2023.30.1.4 [Google Scholar] [CrossRef]

Martins, J., Costa, C., Oliveira, T., Gonçalves, R., & Branco, F. (2019). How smartphone advertising influences consumers’ purchase intention. Journal of Business Research94, 378-387. [Google Scholar] [CrossRef]

Nasiri, M. S., & Shokouhyar, S. (2021). Actual consumers’ response to purchase refurbished smartphones: Exploring perceived value from product reviews in online retailing. Journal of Retailing and Consumer Services62, 102652. [Google Scholar][CrossRef]

Nerurkar, V., Barge, P., Bhatt, V., Rastogi, S., & Agarwal, B. (2023). Factors Influencing Consumer Decision to Purchase a Car. Marketing and Management of Innovations, 1, 24-40. [Google Scholar] [CrossRef]

Niu, W., Huang, L., Li, X., Zhang, J., & Chen, M. (2023). Beyond the review information: an investigation of individual-and group-based presentation forms of review information. Information Technology and Management24(2), 159-176. [Google Scholar] [CrossRef]

Pan, X., Hou, L., Liu, K., & Niu, H. (2018). Do reviews from friends and the crowd affect online consumer posting behaviour differently?. Electronic Commerce Research and Applications29, 102-112. [Google Scholar] [CrossRef]

Prieto-Sandoval, V., Torres-Guevara, L. E., & García-Díaz, C. (2022). Green marketing innovation: Opportunities from an environmental education analysis in young consumers. Journal of Cleaner Production363, 132509. [Google Scholar] [CrossRef]

Prokopenko, O. V. (2011). Consumer choice types in marketing of ecological innovations. Actual Problems of Economics, 16(2), 109-116. [Google Scholar]

Psurny, M., Antosova, I., & Stavkova, J. (2022). Preferred forms of online shopping by the youth generation. European Journal of Business Science and Technology8(1), 84-95. [Google Scholar] [CrossRef]

Rajani, V. T., & Nakhat, P. (2019). Consumer Behavior in Online Shopping: What they think before they buy. Journal of Psychosocial Research14(2), 377-384. [Google Scholar]

Rangaswamy, E., Nawaz, N., & Changzhuang, Z. (2022). The impact of digital technology on changing consumer behaviours with special reference to the home furnishing sector in Singapore. Humanities and Social Sciences Communications9(1), 1-10.[Google Scholar] [CrossRef]

Rita, P., & Ramos, R. F. (2022). Global research trends in consumer behavior and sustainability in E-Commerce: A bibliometric analysis of the knowledge structure. Sustainability14(15), 9455. [Google Scholar] [CrossRef]

Rodrigue, J. P. (2022). Home-based parcel deliveries: Consumer and logistics patterns from retail digitalization. Case Studies on Transport Policy10(4), 2413-2419. [Google Scholar] [CrossRef]

Rossi, C., & Rivetti, F. (2023). Young consumers’ purchase behaviour of sustainably-labelled food products. What is the role of scepticism?. Food Quality and Preference105, 104772. [Google Scholar] [CrossRef]

Sanchez-Fernandez, R., & Jiménez-Castillo, D. (2021). How social media influencers affect behavioural intentions towards recommended brands: the role of emotional attachment and information value. Journal of Marketing Management37(11-12), 1123-1147. [Google Scholar] [CrossRef]

Schneider, T., Meub, L., & Bizer, K. (2021). Consumer information in a market for expert services: Experimental evidence. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 94. [CrossRef]

Sheehan, D., Hardesty, D. M., Ziegler, A. H., & Chen, H. A. (2019). Consumer reactions to price discounts across online shopping experiences. Journal of Retailing and Consumer Services51, 129-138. [Google Scholar] [CrossRef]

Springmann, M., Spajic, L., Clark, M. A., Poore, J., Herforth, A., Webb, P., … & Scarborough, P. (2020). The healthiness and sustainability of national and global food based dietary guidelines: modelling study. BMJ370. [Google Scholar] [CrossRef]

Stavkova, J., Stejskal, L., & Toufarova, Z. (2008). Factors influencing consumer behaviour. Agricultural Economics, 54(6), 276-284. [Google Scholar]

Toncar, M. F., Alon, I., & Misati, E. (2010). The importance of meeting price expectations: linking price to service quality. Journal of Product & Brand Management19(4), 295-305. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, P., Han, W., Rizvi, S. K. A., & Naqvi, B. (2022). Is digital adoption the way forward to curb energy poverty?. Technological Forecasting and Social Change180, 121722. [Google Scholar] [CrossRef]

Watkins, M. W. (2021). A step-by-step guide to exploratory factor analysis with SPSS. Routledge. [Google Scholar]

Wojciechowska-Solis, J., & Barska, A. (2021). Exploring the preferences of consumers’ organic products in aspects of sustainable consumption: The case of the Polish consumer. Agriculture11(2), 138. [Google Scholar] [CrossRef]

Wranik, W. D., Gambold, L., & Peacock, S. (2021). Uncertainty tolerance among experts involved in drug reimbursement recommendations: Qualitative evidence from HTA committees in Canada and Poland. Health Policy125(3), 307-319. [Google Scholar] [CrossRef]

Zolfaghari, A., Thomas-Francois, K., & Somogyi, S. (2023). Consumer adoption of digital grocery shopping: what is the impact of consumer’s prior-to-use knowledge?. British Food Journal125(4), 1355-1373. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue