Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 2 Випуск 2, 2011

опубліковано 30 Червня, 2011

Забарна Елеонора Миколаївна, Папковська Олена Едуардівна

Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону

Сторінки: 48-52

Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович

Рекламна діяльність вищого навчального закладу

Сторінки: 53-64

Шульгіна Людмила Михайлівна, Мельничук Віра Миколаївна

Еволюція наукових поглядів щодо поняття «споживча цінність товару»

Сторінки: 74-80

Божкова Вікторія Вікторівна, Олійник Інна Володимирівна

Аналіз ефективності промо-акцій

Сторінки: 81-87

Махнуша Світлана Михайлівна, Косолап Наталія Євгенівна

Аналіз бренд-колористики як інструменту впливу на цільову аудиторію бренда

Сторінки: 95-104

Громико Микито Григорович

Найважливіший інструмент у MLM-бізнесі

Сторінки: 114-118

Бойко Ольга Вікторівна, Іваницька Марія Ярославівна

Механізм формування стратегії інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств

Сторінки: 119-123

Кобушко Ігор Миколайович, Гусейнова Еліна Ільгар кизи

Шляхи покращення фінансування інноваційного розвитку в Україні з використанням міжнародного досвіду

Сторінки: 124-130

Михайлова Любов Іванівна, Слабоспицька Оксана Юріївна

Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами

Сторінки: 164-171

Яковлєв Анатолій Іванович, Косенко Олександра Петрівна

Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи

Сторінки: 172-178

Башук Тетяна Олександрівна, Жолудєва Анастасія Миколаївна

Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві

Сторінки: 179-184

Маслак Ольга Іванівна, Мовчан Ілона Валеріївна

Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства

Сторінки: 185-189

Пересадько Галина Олександрівна, Козолуп Ігор Федорович, Лапіна Юлія Григорівна

Соціально-економічний розвиток Сумщини: культурне середовище, його розвиток, інновації та перспективи

Сторінки: 196-205

Харічков Сергій Костянтинович, Дишловий Ігор Миколайович, Нездоймінов Сергій Георгійович

Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму

Сторінки: 221-230