Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 2 Випуск 3 (частина 2), 2011

опубліковано 30 Вересяня, 2011

Ілляшенко Сергій Миколайович, Карпіщенко Марина Юріївна

Аналіз проблем сприйняття абітурієнтами спеціальності «Маркетинг» (на прикладі Сумської області)

Сторінки: 21-27

Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна

Удосконалення методичних підходів до бюджетного регулювання на державному та місцевому рівнях

Сторінки: 28-33

Мехович Сергій Анатолійович, Костенко Анна Олександрівна

Дослідження напрямків трансформації моделі промислової політики України

Сторінки: 34-40

Удалих Ольга Олексіївна, Бондаренко Ніна Миколаївна

Державна підтримка як фактор підвищення інноваційної активності промислових підприємств

Сторінки: 68-72

Шульгіна Людмила Михайлівна, Юхименко Віта Василівна

Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства

Сторінки: 79-84

Божидарнік Тарас Вікторович, Божидарнік Наталія Володимирівна

Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку

Сторінки: 85-89

Окландер Тетяна Олегівна

Інноваційні методи впливу на споживачів: аромамаркетинг

Сторінки: 97-101

Комарницький Ігор Михайлович, Цар Галина Василівна

Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві

Сторінки: 110-116

Тєлєтова Світлана Григорівна, Тєлєтов Олександр Сергійович

Педагогічний маркетинг у діяльності навчальних закладів

Сторінки: 117-124

Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Оксана Вікторівна

Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку

Сторінки: 143-150

Гусєв Ярослав Олександрович

Маркетингові інновації банків з іноземним капіталом в Україні

Сторінки: 151-158

Оніщенко Валентина Василівна

Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності державних банків

Сторінки: 166-172

Захарова Оксана Володимиріна, Стернійчук Марина Анатоліївна

Мотиваційна складова інвестування у людський капітал

Сторінки: 195-200

Рябіченко Сергій Анатолійович

Організація управління програмами розвитку підприємства

Сторінки: 201-206

Боднар Аліна Валеріївна

Інформація і комунікації в управлінні підприємством

Сторінки: 219-227