Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 2 Випуск 4 (частина 1), 2011

опубліковано 30 Грудня, 2011

Тєлєтов Олександр Сергійович

Інноватика та розвиток людства: історія та сучасність

Сторінки: 13-24

Окландер Тетяна Олегівна

Генезис маркетингу

Сторінки: 33-37

Шевлюга Олена Геннадіївна, Олефіренко Олег Михайлович

Дослідження впливу технологічних інновацій на ринок технологій і розвиток підприємства

Сторінки: 38-44

Крикуненко Дмитро Олександрович

Проблеми впровадження інновацій на підприємствах

Сторінки: 45-49

Мірчев Ангєл, Дік Філіпп

Мобільний маркетинг і використання смартфонів

Сторінки: 50-59

Перерва Петро Григорович, Ткачова Надія Петрівна

Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг

Сторінки: 55-66

Біловодська Олена Анатоліївна, Пузікова Марина Вікторівна

Аналіз і оцінка персонального брендингу в умовах підвищення професійного успіху особистості

Сторінки: 67-74

Криковцев Олександр Олексійович

Холістичний маркетинг у системі бізнес-взаємодій підприємства

Сторінки: 85-89

Шипуліна Юлія Сергіївна, Ілляшенко Сергій Миколайович

Розвиток теоретико-методолігічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку

Сторінки: 103-112

Башук Тетяна Олександрівна, Косолап Наталія Євгенівна

Визначення доцільної стратегії бренда відповідно до його цінової категорії

Сторінки: 113-119

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович, Кривич Яна Миколаївна

Концептуальні основи формування системи управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу

Сторінки: 160-171

Ярема Василь Іванович, Лендєл Олег Дмитрович, Мишко Катерина Ігорівна

Використання інструментів екологічного маркетингу в реалізації концепції сталого розвитку регіону

Сторінки: 222-232

Чайка Тетяна Олександрівна

Передумови розвитку ринку органічної продукції в Україні

Сторінки: 233-240