Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 3 Випуск 2, 2012

опубліковано 30 Червня, 2012

Тєлєтов Олександр Сергійович, Васильєва Олександра Анатоліївна,

Маркетингові дослідження в системі міських пасажирських перевезень

Сторінки: 13-21

Біловодська Олена Анатоліївна, Гайдабрус Наталія Віталіївна

Стратегічний підхід до формування бренда міста (на прикладі м. Сум)

Сторінки: 22-31

Загорна Тетяна Олегівна, Стасюк Олександр Миколайович

Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи

Сторінки: 32-38

Семенюк Світлана Богданівна

Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг

Сторінки: 39-44

Приварникова Ірина Юліївна, Костюченко Маргарита Костянтинівна

Розвиток сектору високих технологій економіки України

Сторінки: 45-52

Дериколенко Олександр Миколайович

Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами

Сторінки: 78-83

Лорві Ірина Федорівна

Формування стратегії збуту інноваційної продукції

Сторінки: 93-98

Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович

Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави

Сторінки: 120-130

Ястремська Олена Миколаївна, Письмак Вікторія Олексіївна

Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності

Сторінки: 131-138

Мельник Тетяна Миколаївна, Зубко Олена Віталіївна

Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір

Сторінки: 181-190

Перерва Петро Григорович, Побережна Наталія Миколаївна

Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства

Сторінки: 191-198

Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Богів Ярина Святославівна

Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки

Сторінки: 199-207

Мехович Сергій Анатолійович, Колєсніченко Анастасія Сергіївна

Вплив сучасних тенденції на реформування ринку електроенергії України

Сторінки: 208-213

Фісуненко Павло Анатолійович, Дугінець Ганна Володимирівна

Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект

Сторінки: 214-219

Ілляшенко Сергій Миколайович, Гайтина Наталія Миколаївна, Кириченко Тетяна Володимирівна, Рибалка Марина Вікторівна,

Дослідження ставлення населення м. Сум до екологічних проблем сьогодення

Сторінки: 240-246

Ващук Ольга Володимирівна, Третьяк Михайло Миколайович

Особливості формування національного ринку біопалива

Сторінки: 247-253

Денона Боговіч Нада, Церовіч Лерка, Марадін Даріо

Безпека поставок електроенергії як вирішальний фактор сталого розвитку

Сторінки: 254-265