Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 3 Випуск 3, 2012

опубліковано 30 Вересяня, 2012

Тєлєтов Олександр Сергійович, Суміна Ольга Миколаївна, Косолап Наталія Євгенівна

Удосконалення інфраструктури як напрямок реалізації соціального маркетингу в умовах інноваційного розвитку підприємств і територій

Сторінки: 39-47

Ілляшенко Наталія Сергіївна, Савченко Ольга Сергіївна

SEO-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу

Сторінки: 63-74

Логінова Юлія Валентинівна

Модифікована eCDP модель в Інтернеті

Сторінки: 92-98

Башук Тетяна Олександрівна, Хижняк Марина Олексіївна

Управління різними типами конфліктів у креативному колективі

Сторінки: 111-119

Калініченко Людмила Леонідівна

Фактори забезпечення інтегрального інтелекту колективу підприємств

Сторінки: 120-127

Кендюхов Олександр Володимирович, Ягельська Катерина Юріївна

Економічний підхід до вивчення часу

Сторінки: 141-148

Пластун Олексій Леонідович, Дудкін Олександр Валентинович

Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні

Сторінки: 191-198

Крапивний Іван Васильович

Регіональний контекст «нової економіки»

Сторінки: 199-205

Александров Іван Олександрович, Кравець Олена Олегівна

Методологія оцінки якості навколишнього середовища України

Сторінки: 221-228

Біловодська Олена Анатоліївна, Мельник Юлія Миколаївна

Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку

Сторінки: 242-256

Канєва Марія Олександрівна

Росія та Інтернет в концепції стійкого людського розвитку

Сторінки: 257-264