Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 3 Випуск 4, 2012

опубліковано 30 Грудня, 2012

Лабурцева Олена Іванівна

Управління маркетинговими ризиками інновацій

Сторінки: 15-22

Чухрай Наталія Іванівна, Беспалюк Христина Мирославівна

Установлення оптимальної ціни на новий товар

Сторінки: 23-33

Біловодська Олена Анатоліївна, Михайленко Дар’я Олександрівна

Маркетингове дослідження впливу інновацій в упаковці на свідомість споживачів

Сторінки: 34-42

Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна

Систематизація методів маркетингового ціноутворення

Сторінки: 74-80

Дубницький Володимир Іванович, Даніліна Наталія Володимирівна, Луніна Вікторія Юріївна

Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону

Сторінки: 81-90

Решетнікова Ірина Леонідівна

Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності

Сторінки: 91-96

Шталь Тетяна Валеріївна, Тищенко Оксана Олегівна

Соціальний маркетинг і соціальна відповідальність бізнесу: взаємозв’язки й результати

Сторінки: 97-104

Шубін Олександр Олександрович, Кривоніс Аліна Олександрівна

Особливості формування та просування дитячого бренда

Сторінки: 105-111

Локтєв Едуард Михайлович, Гаркуша Дмитро Володимирович

Раціоналізація структури роздрібної торговельної мережі будівельних матеріалів у містах

Сторінки: 112-120

Міцура Олена Олексіївна, Хижняк Марина Олексіївна

Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи

Сторінки: 121-129

Смірнова Олена Олександрівна

Планування маркетингової діяльності в страховій компанії

Сторінки: 130-135

Файвішенко Діана Сергіївна

Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід

Сторінки: 136-142

Карпенко Наталія Володимирівна

Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства

Сторінки: 154-160

Глущенко Олександр Олександрович, Вороніна Роксолана Михайлівна

Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)

Сторінки: 169-178

Мехович Сергій Анатолійович, Захарченков Олексій Сергійович

Концептуальна основа проведення технологічного реінжинірингу на машинобудівних підприємствах

Сторінки: 179-185

Богів Ярина Святославівна, Мирощенко Наталія Юріївна, Паук Оксана Євгенівна

Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії

Сторінки: 193-202

Перерва Петро Григорович, Романчик Тетяна Володимирівна

Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства

Сторінки: 230-235

Тєлєтов Олександр Сергійович, Провозін Микола Васильович

Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств

Сторінки: 247-254

Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович

Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її бюджетного потенціалу

Сторінки: 255-269

Князь Святослав Володимирович, Георгіаді Неллі Георгіївна, Коломієць Олексій Леонідович

Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства

Сторінки: 299-307

Франів Ігор Андрійович

Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил країни

Сторінки: 318-323

Шатава Юлія Львівна, Карпіщенко Марина Юріївна

Механізм розроблення бренда території

Сторінки: 324-329

Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна

Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу

Сторінки: 337-346

Школа Ігор Миколайович, Бабінська Ольга Володимирівна

Вуглецевий ринок як інструмент реалізації стратегії сталого низьковуглецевого розвитку

Сторінки: 347-353