Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 4 Випуск 1, 2013

опубліковано 30 Березня, 2013

Болгарин Павло Михайлович, Ілляшенко Сергій Миколайович

Аналіз ринкових можливостей розвитку трубопрокатного виробництва на ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе»

Сторінки: 13-33

Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна

Аналіз принципів ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах

Сторінки: 67-73

Тєлєтов Олександр Сергійович, Клименко Владислав Володимирович

Аналіз тенденцій розвитку ринку дизельного палива

Сторінки: 74-89

Біловодська Олена Анатоліївна, Коваленко Яна Анатоліївна

Управління маркетинговими ресурсами в умовах інноваційного розвитку вітчизняних підприємств

Сторінки: 90-99

Завірюха Анна Олександрівна, Тетяна Володимирівна Блудова

Моделювання кооперативного прибутку виробника та рітейлера з урахуванням рекламних витрат

Сторінки: 122-128

Петрович Йосиф Михайлович, Панас Ярослав Володимирович

Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами

Сторінки: 129-137

Башук Тетяна Олександрівна, Хижняк Марина Олексіївна

Стимулювання та розвиток креативності в персоналу

Сторінки: 150-160

Курган Олена Геннадіївна, Шехман Валентина Володимирівна

Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства

Сторінки: 180-187

Прокопенко Ольга Володимирівна, Петрушенко Микола Миколайович

Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні

Сторінки: 254-266

Бєлякова Оксана Володимирівна, Солоха Дмитро Володимирович

Розвинення інфраструктури ринку екологічно чистих товарів промислового регіону

Сторінки: 267-275