Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 4 Випуск 2, 2013

опубліковано 30 Червня, 2013

Божкова Вікторія Вікторівна, Рябченко Ірина Михайлівна

Дослідження факторів маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах

Сторінки: 40-48

Тєлєтов Олександр Сергійович, Титаренко Юлія Василівна, Шевченко Олена Юріївна

Загальна концепція та інструменти політичного маркетингу

Сторінки: 49-63

Дубодєлова Алла Вікторівна, Юринець Оксана Василівна

Особливості та технологія внутрішнього бенчмаркінгу на підприємстві

Сторінки: 64-73

Кармінський Олександр Маркович, Жданова Оксана Рубеновна

Сучасні тенденції банківських інновацій

Сторінки: 106-118

Полозов Андрій Анатолійович, Скорих Світлана Олександрівна

Індивідуальна система збалансованих показників на основі інноваційної моделі структури особистості

Сторінки: 119-129

Овчаренко Максим Іванович, Червякова Світлана Володимирівна

Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства

Сторінки: 130-141

Прокопенко Ольга Володимирівна, Омельяненко Віталій Анатолійович

Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Сторінки: 150-158

Коломицева Анна Олегівна, Головань Людмила Олександрівна

Оцінка конкурентної динаміки в умовах впливу інновацій

Сторінки: 168-174

Мішенін Євген Васильович, Мішеніна Наталія Вікторівна, Ярова Інесса Євгенівна

Розвиток маркетингу екосистемної продукції та послуг у лісоресурсній сфері

Сторінки: 209-219

Фролов Сергій Михайлович, Білопільська Олександра Олександрівна

Оціночний профіль системи управління відходами в Україні на основі фазової моделі розвитку

Сторінки: 220-229

Біловодська Олена Анатоліївна, Карпіщенко Марина Юріївна

Науково-методичний підхід до вибору стратегії просування на ринок екологічних інновацій

Сторінки: 230-241

Потапенко Вячеслав Георгійович, Шевчук Ірина Володимирівна

Оптимізація системи екологічного моніторингу як стратегічного компонента економічної безпеки України

Сторінки: 242-250