Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 4 Випуск 3, 2013

опубліковано 30 Вересяня, 2013

Біловодська Олена Анатоліївна, Латунова Дар’я Андріївна

Оцінка логістичного аутсорсингу інноваційно активного підприємства

Сторінки: 13-23

Джордже Себастьян Атанасоайє

Комунікаційна політика на ринку органічних продуктів

Сторінки: 61-68

Лавров Руслан Валерійович

Стратегія розвитку фінансових інноваційних технологій

Сторінки: 92-99

Мартякова Олена Володимірівна, Снігова Сніжана Миколаївна, Мудра Ольга Валеріївна

Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю

Сторінки: 154-168

Мельник Тетяна Миколаївна, Головачова Ольга Сергіївна

Оцінка державної підтримки аграрного сектору України

Сторінки: 169-184

Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна, Омельяненко Віталій Анатолійович

Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу

Сторінки: 185-199

Тєлєтов Олександр Сергійович, Хижняк Марина Олексіївна

Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України

Сторінки: 200-212

Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович

Аналіз ефективності економічного прикордонного співробітництва України на прикладі Сумської області та місце маркетингу інновацій у ньому

Сторінки: 213-227

Найдюк Віталій Сергійович

Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств

Сторінки: 251-263

Харічков Сергій Костянтинович, Аверіхіна Тетяна Володимирівна

Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників

Сторінки: 272-279