Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 4 Випуск 4, 2013

опубліковано 30 Грудня, 2013

Клісіньскі Януш Сільверюшовіч, Прокопенко Марина Олександрівна

Медійні події та їх вплив на польський національний бренд

Сторінки: 32-41

Коваленко Наталія Валеріївна, Мархайчук Марія Михайлівна

Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій соціально орієнтованого маркетингу

Сторінки: 42-51

Литовченко Ірина Львівна, Шкурупска Ірина Олександрівна

Інтегровані маркетингові комунікації на ринку геліоенергетичного обладнання

Сторінки: 52-65

Решетнікова Ірина Леонідівна, Єременко Юлія Олександрівна

Категорійний апарат індивідуального маркетингу

Сторінки: 66-74

Грищенко Олена Федорівна, Нєшева Анастасія Дмитрівна

Соціальний медіа маркетинг як інструмент просування продукту підприємства

Сторінки: 86-98

Пілюшенко Віталій Лаврентійович, Аракелова Інна Олександрівна

Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу

Сторінки: 133-142

Тєлєтов Олександр Сергійович, Сірік Юлія Андріївна

Створення технологічного парку як фактор інноваційного розвитку економіки

Сторінки: 143-154

Даніч Віталій Миколайович, Пархоменко Наталія Олександрівна

Визначення кризового стану підприємства

Сторінки: 208-218

Кендюхов Олександр Володимирович, Толкачов Дмитро Олегович

Використання методу головних компонент для оцінки конкурентоспроможності машинобудівних підприємств

Сторінки: 219-227

Попова Ольга Юріївна, Сафьянц Олена Сергіївна

Зміст об’єктів контролінгу ефективності господарської діяльності підприємств

Сторінки: 228-235