Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 5 Випуск 2, 2014

опубліковано 30 Червня, 2014

Тєлєтов Олександр Сергійович, Шатова Валерія Михайлівна

Упаковка як об’єкт інноваційного маркетингу

Сторінки: 11-21

Крикавський Євген Васильович, Чухрай Андрій Ігорович

Сценаріо-аналіз у виборі бізнес-моделі приладобудівного підприємства

Сторінки: 54-70

Біловодська Олена Анатоліївна, Кириченко Тетяна Володимирівна

Формування критеріальної бази для оцінки служби маркетингу підприємства

Сторінки: 71-80

Грищенко Олена Федорівна, Клісіньскі Януш С., Ахрамеєва Марина Василівна

Дослідження умов прийняття управлінських рішень в інноваційній сфері

Сторінки: 136-150

Мішенін Євген Васильович, Ярова Іннеса Євгенівна, Мішеніна Галина Анатоліївна

Механізм реалізації екологічного менеджменту на підприємствах лісового господарства

Сторінки: 259-269