Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 5 Випуск 3, 2014

опубліковано 30 Вересяня, 2014

Тєлєтов Олександр Сергійович, Гайтина Наталія Миколаївна, Кириченко Тетяна Володимирівна

Особливості реклами на місці продажу в сфері роздрібної торгівлі

Сторінки: 29-47

Мельник Юлія Миколаївна, Фоменко Дарія Вадимівна

Перспективи розвитку методу фокус-груп у системі маркетингу

Сторінки: 55-61

Іваннікова Марина Миколаївна

Маркетингове управління лояльністю споживачів

Сторінки: 62-72

Яковлєв Анатолій Іванович, Ларка Людмила Сергіївна

Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції

Сторінки: 80-89

Захаркін Олексій Олександрович

Роль інновацій у нарощенні вартості українських підприємств

Сторінки: 90-101

Лифар Владислава Віталіївна

Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону

Сторінки: 130-141

Райко Діана Валеріївна, Лебедєва Лілія Едуардівна

Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи маркетингу на підприємстві

Сторінки: 142-153

Корнух Оксана Валентинівна

Економіко-інноваційний розвиток корпорації

Сторінки: 154-164

Жарова Любов Валеріївна, Хлобистов Євген Володимирович, Єремєєва Наталія Валеріївна

Імплементація положень конвенцій Ріо до національної політики сталого розвитку України

Сторінки: 176-186

Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна

Економіко-організаційні та інституційні засади управління природокористуванням

Сторінки: 197-205