Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 6 Випуск 4, 2015

опубліковано 30 Грудня, 2015

Перерва Петро Григорович, Глізнуца Марина Юріївна

Бенчмаркінг як метод оцінювання інтелектуального потенціалу регіонів

Сторінки: 11-19

Котенко Наталія Вікторівна, Сердюк Світлана Григорівна, Салтикова Ганна Василівна

Маркетингові інструменти управління фінансуванням та просуванням послуг неурядових організацій

Сторінки: 20-33

Божкова Вікторія Вікторівна, Чикалова Анна Сергіївна

Стікери як ефективний засіб реклами

Сторінки: 34-40

Тєлєтов Олександр Сергійович, Тєлєтова Світлана Григорівна

Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах

Сторінки: 49-58

Герасименко Олена Валеріївна,

Маркетингова концепція споживчої цінності готельної послуги

Сторінки: 87-94

Попова Ольга Юріївна, Коверга Сергій В’ячеславович, Борисенко Олена Євгенівна, Кузнєцов Владислав Юрійович

Проблеми та перспективи управління ефективним забезпеченням водними ресурсами господарської діяльності промислових підприємств

Сторінки: 117-126

Наджафі А., Алаві Н., Шамі М.

Очікування споживачів в ексклюзивній промисловості Ірану

Сторінки: 127-153

Січкаренко Кирило Олексійович

Розроблення нових речовин та матеріалів у світі та в Україні

Сторінки: 154-162

Бжозовска Анна, Бубель Дагмара, Калініченко Антоніна

Комунікаційний менеджмент в аспекті харчової промисловості

Сторінки: 175-186

Голишева Євгенія Олексіївна, Грищенко Олена Федорівна

Організаційно-економічний механізм управління споживчим капіталом підприємства

Сторінки: 209-223

Махачек Віт, Стрієлковські Вадим, Шишкін Анатолій, Білан Юрій

Чинники інноваційності та конкурентоспроможності в Європейському Союзі

Сторінки: 224-232

Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Прокопенко Марина Олександрівна

Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики

Сторінки: 245-259