Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 7 Випуск 2, 2016

опубліковано 30 Червня, 2016

Мокляк Мирослава Володимирівна, Попова Юлія Михайлівна, Шинкаренко Раїса Василівна

Бренд як основний напрямок маркетингової діяльності підприємств

Сторінки: 22-30

Іванова Валентина Василівна

Асиметрія інформації та її особливості на туристичному ринку

Сторінки: 31-38

Крикавський Євген Васильович, Стець Оксана Мефодіївна

Використання сучасних технологій у просуванні молока та молокопродуктів на ринку

Сторінки: 39-48

Біловодська Олена Анатоліївна, Грищенко Олена Федорівна, Сигида Любов Олексіївна

Розроблення системи розподілу на підприємстві з урахуванням логістичного потенціалу регіону

Сторінки: 73-79

Таранюк Леонід Миколайович, Таранюк Каріна Вікторівна, Шимко Вікторія Юріївна, Марченко Тетяна Валеріївна

Організаційні та економічні аспекти бенчмаркінгу інноваційної продукції підприємств автомобільної промисловості

Сторінки: 108-116

Карий Олег Ігорович, Панас Ярослав Володимирович

Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад

Сторінки: 156-169

Кузьмін Олег Євгенович, Скибінський Олександр Станіславович, Уголькова Олена Зіновіївна

Краудфандинг: сутність, значення та типологія

Сторінки: 170-180

Хорольський Валентин Петрович, Рибалко Людмила Павлівна, Хорольська Олена Валентинівна

Інтелектуальна система управління корпоративним підприємством із використанням збалансованої системи показників

Сторінки: 188-202

Боронос Вікторія Георгіївна, Шкарупа Олена Василівна, Коновалов Микита Георгійович

Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії

Сторінки: 222-234

Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Кучмійов Андрій Володимирович, Новак Ксенія Сергіївна

Концептуальні засади управління земельним фондом України

Сторінки: 235-245