Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 7 Випуск 4, 2016

опубліковано 30 Грудня, 2016

Біловодська Олена Анатоліївна, Клісіньскі Януш Сільверюшовіч, Молибог Марина Анатоліївна

Пакування в процесі інноваційної діяльності як складова управління розподілом товарів

Сторінки: 31-42

Мельник Юлія Миколаївна, Сагер Людмила Юріївна, Ілляшенко Наталія Сергіївна, Рязанцева Юлія Миколаївна

Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій

Сторінки: 43-55

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Діденко Ірина Вікторівна

Інновації в маркетингу депозитних послуг

Сторінки: 56-63

Новікова Марина Миколаївна, Гайдученко Світлана Олександрівна

Соціальний потенціал маркетингових комунікацій у сучасному місті

Сторінки: 85-91

Окландер Михайло Анатолійович, Окландер Тетяна Олегівна

Еволюція теорії маркетингу: генезис, концепція, періодизація

Сторінки: 92-105

Амбражей Оксана Анатоліївна, Лебедєва Валентина Костянтинівна, Тарасевич Віктор Миколайович

Використання індикаторів крос-кількісної еластичності пов’язаного попиту в маркетингу освітніх послуг ВНЗ

Сторінки: 113-120

Тєлєтов Олександр Сергійович, Тєлєтова Світлана Григорівна, Булатова Аліна Сергіївна, Река Олександр Сергійович

Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів

Сторінки: 121-133

Калініченко Людмила Леонідівна

Формування та оцінювання ефективності проектного менеджменту

Сторінки: 169-179

Косенко Олександра Петрівна, Кобєлєва Тетяна Олександрівна, Ткачова Надія Петрівна

Система моніторингу рівня ринкового потенціалу технологічних інновацій

Сторінки: 180-190

Решетнікова Ірина Леонідівна, Сагайдак Михайло Петрович

Вплив економічної кризи на поведінку вітчизняних споживачів і сприйняття інновацій

Сторінки: 191-205

Гліненко Лариса Костянтинівна

Еволюційна доцільність інновацій різного ступеня новизни

Сторінки: 206-217

Божкова Вікторія Вікторівна

Методичні підходи до підбору персоналу на біржі праці

Сторінки: 235-242

Варава Лариса Миколаївна, Арутюнян Артур Размікович, Варава Андрій Анатолійович

Стратегічні аспекти вдосконалення організаційної структури управління в умовах гірничодобувних підприємств

Сторінки: 243-255

Посохов Ігор Михайлович, Жадан Юлія Володимирівна

Удосконалення підходів до класифікації економічних ризиків

Сторінки: 285-300

Хорольський Валентин Петрович, Хорольська Олена Валентинівна, Хорольський Костянтин Дмитрович, Рибалко Людмила Павлівна

Ідентифікація корпоративних ситуацій у системі інтелектуального управління підприємством

Сторінки: 301-314

Яшкіна Оксана Іванівна, Педько Ірина Анатоліївна

Моделі управління запасами промислових підприємств в умовах підвищення цін на енергоносії

Сторінки: 315-324