Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив страху перед COVID-19 на тенденцію споживання товарів розкоші та роль матеріалізму

Айсель Курназ1
  1. Університет Бандірма Оньєді Ейлул, Туреччина

Received: 26 May 2023

Revised: 30 August 2023

Accepted: 02 September 2023

Abstract

Метою цього дослідження є визначення впливу страху перед пандемією коронавірусу COVID-19 на тенденції споживання товарів розкоші, а також роль матеріалізму як медіатора у ланцюзі «страх перед пандемією коронавірусу COVID-19–тенденції споживання товарів розкоші». Теорію психологічної реакції (ТПР) покладено в основу цього дослідження. ТПР пояснює, чому споживачі мотивовані повернути свою свободу, коли їхні здатності виконувати певну дію примусово обмежуються. Панічні поведінкові реакції, спричинені тривогою, страхом і невизначеністю, спостерігалися майже в кожному суспільстві на початку пандемії коронавірусу, і споживачі були схильні купувати їжу та гігієнічні товари, особливо ті, що потрібні для виживання. Споживачі, які отримали свободу купувати товари чи послуги в магазинах, які відкрилися внаслідок послаблення обмежень безпосередньо після періоду пандемії, звернулися до товарів розкоші у пошуках так званої компенсації. Коли правила пандемії стали менш суворими, споживачів обмежились  у споживанні товарів розкоші, що призводить до дії компенсаційного механізму. Згідно з ТПР, в цьому дослідженні висунуто гіпотезу, що страх перед COVID-19 у споживачів після надзвичайних подій, таких як пандемія, може мати позитивний вплив на їхні тенденції споживання товарів розкоші. Для збору вихідних даних використано методику онлайн-опитування. У ході дослідження залучено 845 респондентів віком від 18 років та старших, що мешкають у Туреччині. Для перевірки гіпотез в дослідженні застосовано конфірматорний факторний аналіз та структурне моделювання. Результати дослідження засвідчили, що страх перед COVID-19 має значущий і позитивний вплив на бажання споживати товарів розкоші. Крім того, матеріалізм відіграє статистично значущу та позитивну посередницьку роль у ланцюзі «страх перед пандемією коронавірусу COVID-19–тенденції споживання товарів розкоші». Попри те, що це дослідження містить культурні тенденції споживання товарів розкоші, воно також надає важливі аспекти споживання товарів розкоші після пандемії коронавірусу COVID-19. У подальших дослідженнях доцільним є розширити набір факторів, що можуть впливати на тенденцію споживання товарів розкоші

Keyword: страх перед COVID-19; тенденція споживання; товарі розкоші; матеріалізм; посередницька роль; Туреччина.

How to Cite: Kurnaz, A. (2023). The Effect of Fear of Covid-19 on Luxury Consumption Tendency and the Role of Materialism. Marketing and Management of Innovations, 3, 72–84. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-07

Abstract Views

PDF Downloads

References

Ahorsu, D. K., Lin, C. Y., Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2022). The Fear of COVID-19 Scale: Development and initial validation. International Journal of Mental Health and Addiction, 20(3), 1537-1545. [Google Scholar][CrossRef]

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. [Google Scholar] [CrossRef]

Ang, S. H., Leong, S. M., & Kotler P. (2000). The Asian apocalypse: Crisis marketing for consumers and businesses. Long Range Planning, 33, 97-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Argouslidis, P., Skarmeas, D., Kuhn, A., & Mavrommatis, A. (2018). Consumers’ reactions to variety reduction in grocery stores: A freedom of choice perspective. European Journal of Marketing, 52, 1931-1955. [Google Scholar] [CrossRef]

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94. [Google Scholar] [CrossRef]

Baker, S. R., Farrokhnia, R. A., Meyer, S., Pagel, M., & Yannelis, C. (2020). How does household spending respond to an epidemic? Consumption during the 2020 COVID-19 pandemic. The Review Asset Pricing Studies, 10 (4), 834-862. [Google Scholar] [CrossRef]

Bakioglu, F., Korkmaz, O., & Ercan, H. (2021). Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. International Journal of Mental Health and Addiction, 19(6), 2369-2382. [Google Scholar][CrossRef]

Bartikowski, B., Fastoso, F., & Gierl, H. (2021). How nationalistic appeals affect foreign luxury brand reputation: A study of ambivalent effects. Journal of Business Ethics, 169, 261-277. [Google Scholar] [CrossRef]

Belk, R. W. (1985). Materialism: Trait aspects of living in the material world. Journal of Consumer Research, 12 (3), 265-279.[Google Scholar] [CrossRef]

Belk, R. W., & Pollay, R. W. (1985). Images of ourselves: The good life in twentieth century advertising. Journal of Consumer Research, 11(4), 887-897. [Google Scholar] [CrossRef]

Berthon, P., Pitt, L., Parent, M., & Berthon, J-P. (2009). Aesthetics and ephemerality: Observing and preserving the luxury brand. California Management Review, 52(1), 45-66. [Google Scholar] [CrossRef]

Bitan, D. T., Grossman-Giron, A., Bloch, Y., Mayer, Y., Shiffman, N., & Mendlovic, S. (2020). Fear of COVID-19 scale: Psychometric characteristics, reliability, and validity in the Israeli population. Psychiatry Research, 289, 113100. [Google Scholar] [CrossRef]

Bocock, R. (2005). Consumption. Routledge, London.

Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. New York, NY: Academic. [Google Scholar]

Brehm, S. S., & Brehm, J. W. (1981). Psychological reactance: A theory of freedom and control. Academic Press, New York, NY. [Google Scholar]

Chang, L., & Arkin, R. M. (2002). Materialism as an attempt to cope with uncertainty. Psychology and Marketing, 19(5), 389-406. [Google Scholar] [CrossRef]

Clee, M., & Wicklund, R. (1980). Consumer behavior and psychological reactance. Journal of Consumer Research, 6(4), 389-405. [Google Scholar] [CrossRef]

Dailey, L. C., & Ulku, M. A. (2018). Retailers beware: On denied product returns and consumer behavior. Journal of Business Research, 86, 202-209. [Google Scholar] [CrossRef]

Dittmar, H. (1994). Material possessions as stereotypes: Material images of different socio-economic groups. Journal of Economic Psychology, 15(4), 561-585. [Google Scholar] [CrossRef]

Dogan, V., Ozkara, B. Y., & Dogan, M., (2020). Luxury consumption tendency: Conceptualization, scale development and validation. Current Psychology, 39, 934-952. [Google Scholar] [CrossRef]

Eastman, J. K., Shin, H., & Ruhland, K. (2020). The picture of luxury: A comprehensive examination of college student consumers’ relationship with luxury brands. Psychology & Marketing, 37(1), 56-73. [Google Scholar] [CrossRef]

Elbay, R. Y., Kurtulmuş, A., Arpacıoglu, S., & Karadere E. (2020). Depression, anxiety, stress levels of physicians and associated factors in Covid-19 pandemics. Psychiatry Research, 290, 113130, 1-5. [Google Scholar] [CrossRef]

Esmark, C. L., Noble, S. M., & Breazeale M. J. (2017). I’ll be watching you: Shoppers’ reactions to perceptions of being watched by employees. Journal of Retailing, 93(3), 336-349. [Google Scholar] [CrossRef]

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1-4. [Google Scholar] [CrossRef]

Fitzsimons, G. J. (2000). Consumer response to stockouts. Journal of Consumer Research, 27(2), 249-266. [Google Scholar][CrossRef]

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. [Google Scholar] [CrossRef]

Gupta, A. S., & Mukherjee, J. (2022). Decoding revenge buying in retail: Role of psychological reactance and perceived stress. International Journal of Retail & Distribution Management, 50(11), 1378-1394. [Google Scholar] [CrossRef]

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis a global perspective. Pearson, 7th Edition, Global Edition.

Hayes, A. F., & Scharkow, M. (2013). The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis: Does method really matter?. Psychological Science, 24(10), 1918-1927. [Google Scholar] [CrossRef]

Hu, X., & Wise, K., (2021). How playable ads influence consumer attitude: Exploring the mediation effects of perceived control and freedom threat. Journal of Research in Interactive Marketing, 15(2), 295-315. [Google Scholar] [CrossRef]

Hwang, J., & Kandampully, J. (2012). The role of emotional aspects in younger consumer‐brand relationships. Journal of Product and Brand Management, 21(2), 98-108. [Google Scholar] [CrossRef]

Jacobsen, S. (2022). Post-pandemic revenge shopping: The potential application of reactance theory. International Society of Marketing, 15, 49-51. [Google Scholar]

Jian, Y., Yu, I. Y., Yang, M. X., & Zeng, K. J. (2020). The impacts of fear and uncertainty of COVID-19 on environmental concerns, brand trust, and behavioral intentions toward green hotels. Sustainability, 12(20), 8688, 1-14. [Google Scholar][CrossRef]

Kapferer, J. N., & Bastien, V. (2012). The luxury strategy: Break the rules of marketing to build luxury brands. Kogan page publishers. [Google Scholar]

Kivetz, R. (2005). Promotion reactance: The role of effort-reward congruity. Journal of Consumer Research, 31(4), 725-736.[Google Scholar] [CrossRef]

Kluge, P. N., & Fassnacht, M. (2015). Selling luxury goods online: Effects of online accessibility and price display. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(10/11), 1065-1082. [Google Scholar] [CrossRef]

Knowles, J., Ettenson, R., Lynch, P., & Dollens, J. (2020). Growth opportunities for brands during the COVID-19 crisis. MIT Sloan Management Review, 61(4), 2-6. [Google Scholar]

Leon, S., & Choi H. (2020). Satisfaction and word-of-mouth moderated by choice: A service industry perspective. Journal of Consumer Marketing, 37, 869-881. [Google Scholar] [CrossRef]

Lerma, M. (2020). An Hermès boutique in China made $2.7 million in one day after it reopened. Robb Report. Retrieved from [Link]

Lim, W. M. (2021). Toward an agency and reactance theory of crowding: Insights from COVID-19 and the tourism industry. Journal of Consumer Behavior, 20(6), 1690-1694. [Google Scholar] [CrossRef]

Lynn, M., & Harris J. (1997). The desire for unique consumer products: A new individual differences scale. Psychology and Marketing, 14 (6), 601-616. [Google Scholar] [CrossRef]

Maital, S., & Barzani E. (2020). The global economic impact of COVID-19: A summary of research. Samuel Neaman Institute for National Policy Research, 1-12. [Google Scholar]

Malhotra, M. S. (2021). Empirical scale for revenge buying behavior: A curious consequence of pandemic. BIMTECH Business Perspectives (BSP), 3(1), 1-14. [Google Scholar]

Mandel, N., & Heine S. J. (1999). Terror management and marketing: He who dies with the most toys wins. Advances in Consumer Research, 26, 527-532. [Google Scholar]

Martin, A., Markhvida, M., Hallegatte, S., & Walsh, B. (2020). Socio-economic impacts of COVID-19 on household consumption and poverty. Economics of Disasters and Climate Change, 4(3), 453-479. [Google Scholar] [CrossRef]

Mertens, G., Gerritsen, L., Duijndam, S., Salemink, E., & Engelhard, I. M. (2020). Fear of the Coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020. Journal of Anxiety Disorders, 74, 102258. [Google Scholar] [CrossRef]

Minton, E. A. (2018). Affective and cognitive religiosity: Influences on consumer reactance and self‐control. Journal of Consumer Behavior, 17 (2), 175-186. [Google Scholar] [CrossRef]

Monette, D. R., Sullivan, T. J., & DeJong, C. R. (2013). Applied social research: A tool for the human services. Cengage Learning. [Google Scholar]

Nguyen, X., & Chao, C. C. (2021). Revenge consumption, product quality, and welfare. International Review of Economics & Finance, 76, 495-501. [Google Scholar] [CrossRef]

Nueno, J. L., & Quelch, J.A. (1998). The mass marketing of luxury. Business Horizons, 41 (6), 61-68. [Google Scholar]

Park, H. H. (2015). The influence of LOHAS consumption tendency and perceived consumer effectiveness on trust and purchase intention regarding upcycling fashion goods. International Journal of Human Ecology, 16(1), 37-47. [Google Scholar][CrossRef]

Park, I., Lee, J., Lee, D., Lee, C., & Chung, W. Y. (2022). Changes in consumption patterns during the COVID-19 pandemic: Analyzing the revenge spending motivations of different emotional groups. Journal of Retailing and Consumer Services, 65, 102874. [Google Scholar] [CrossRef]

Presti, G., Mchugh, L., Gloster, A., Karekla, M., & Hayes, S. C. (2020). The dynamics of fear at the time of COVID-19: A contextual behavioral science perspective. Clinical Neuropsychiatry, 17(2), 65-71. [Google Scholar] [CrossRef]

Richins, M. L. (2004). The material values scale: Measurement properties and development of a short form. Journal of Consumer Research, 31(1), 209-219. [Google Scholar] [CrossRef]

Richins, M. L. & Dawson, S. (1992). A consumer values orientation for materialism and its measurement: Scale development and validation. Journal of Consumer Research, 19 (3), 303-316. [Google Scholar] [CrossRef]

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Muller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online, 8(2), 23-74. [Google Scholar]

Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of COVID-19. International Journal of Information Management, 54, 102173. [Google Scholar] [CrossRef]

Shin, H., & Casidy, R. (2021). Use it or lose it: Point expiration and status demotion. Journal of Services Marketing, 35(8), 1013-1027. [Google Scholar] [CrossRef]

Tascioglu, M., Eastman, J. K., & Iyer, R. (2017). The impact of the motivation for status on consumers’ perceptions of retailer sustainability: The moderating impact of collectivism and materialism. Journal of Consumer Marketing, 34(4), 292-305. [Google Scholar] [CrossRef]

Terpstra, T. (2011). Emotions, trust, and perceived risk: Affective and cognitive routes to flood preparedness behavior. Risk Analysis, 31(10), 1658-1675. [Google Scholar] [CrossRef]

Trzebiński, J., Cabański, M., & Czarnecka, J. Z. (2020). Reaction to the COVID-19 pandemic: The influence of meaning in life, life satisfaction, and assumptions on world orderliness and positivity. Journal of Loss and Trauma, 25(6-7), 544-557. [Google Scholar] [CrossRef]

Tucker, O. (2015). Investigating the antecedent and moderating factors towards purchase intention and willingness to pay more for limited edition luxury brands. Working paper. Retrieved from [Link]

Vigneron, F., & Johnson, L. W. (2004). Measuring perceptions of brand luxury. Journal of Brand Management, 11(6), 484-506.[Google Scholar] [CrossRef]

Wiedmann, K.-P., Hennigs, N., & Siebels A. (2009). Value based segmentation of luxury consumption behavior. Psychology & Marketing, 26(7), 625-651. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue