Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Лідерство та мотивація як частина корпоративної культури компанії

Івета Убрезіова , Марія Враблікова 1*  , Анна Дячікова

  1. Католицький університету в Ружомбероку, Словаччина

    * Corresponding author

Received: 10 May 2023

Revised: 21 August 2023

Accepted: 06 September 2023

Abstract

Метою статті є оцінка управління та мотивації працівників як складової частини корпоративної культури в роздрібній торговій мережі компанії, яка функціонує на території Словаччини з 2000 року і постійно розширює свою присутність. Методичним інструментарієм дослідження стали методи аналізу, синтезу, дедукції, порівняння та статистичні методи (зокрема, тест хі-квадрат). Статистичною базою дослідження стали як первинні, так і вторинні джерела інформації. Для оцінки рівня лідерства та мотивації було проведено анкетування працівників компанії, яка включала 14 запитань. З них 5 запитань були ідентифікаційними, а інші спрямовані на визначення бажаного стилю керівництва, рівня задоволеності ним, сприйняття корпоративної культури, поточних і потенційних вигод, а також факторів демотивації. У дослідженні взяли участь 57 респондентів, які є працівниками однієї з філій компанії. Основні результати аналізу вказують на задоволеність стилем керівництва та позитивне сприйняття корпоративної культури, особливо у вигляді “Все для людей” – як для клієнтів, так і для працівників. Проте були виявлені також негативні аспекти, такі як недостатні поточні вигоди та демотивація, що проявляється у формі перевантаження працівників, проблем у робочих відносинах та недостатньої відповідальності за навколишнє середовище. Емпіричні результати дослідження не підтвердили висунуті в роботі гіпотези. Задоволеність стилем керівництва не корелює зі стажем роботи, а задоволеність отриманими вигодами не залежить від віку працівників. Також виявлено, що будівництво корпоративної культури не має прямого впливу на стиль управління людськими ресурсами. Результати дослідження можуть бути корисними для керівників компаній та менеджерів з питань персоналу. Наголошується, що підтримка здоров’я працівників у формі надання вітамінних комплексів, лікарняних відпусток, фінансових винагород та заходів з побудови командного духу є важливими факторами для підвищення ефективності управління людськими ресурсами

Keyword: лідерство; мотивація; корпоративна культура. 

How to Cite: Ubreziova, I., Vrablikova, M., & Diacikova, A. (2023). Leadership and Motivation as the Part of Corporate Culture in Selected Company. Marketing and Management of Innovations, 14(3), 97–108. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.3-09

Abstract Views

PDF Downloads

References

Alexy, J., Boroš, J., & Sivak, R. (2004). Manazment ľudských zdrojov a organizacné spravanie. Iris. [Google Scholar]

Battini, D., Berti, N., Finco, S., Zennaro, I., & Das, A. (2022). Towards industry 5.0: A multiobjective job rotation model for an inclusive workforce. International Journal of Production Economics250, 108619. [Google Scholar] [CrossRef]

Bong, M., Reeve, J., & Kim, S. I. (Eds.). (2023). Motivation science: Controversies and insights. Oxford University Press. [Google Scholar]

Buckova, J. (2021). Employee evaluation as a support tool for strengthening the knowledge organizational culture. The poprad economic and management, 3, 215-224. [Google Scholar]

Budzakova, M. (2021). Vedenie a motivacia ako súcasť podnikovej kultúry vo vybranom podniku. [Diploma thesis, Katolicka univerzita v Ruzomberku PF KU KMN]. [Link]

Carnevale, J. B., & Hatak, I. (2020). Employee adjustment and well-being in the era of COVID-19: Implications for human resource management. Journal of business research116, 183-187. [Google Scholar] [CrossRef]

Chi, H., Vu, T. V., Nguyen, H. V., & Truong, T. H. (2023). How financial and non–financial rewards moderate the relationships between transformational leadership, job satisfaction, and job performance. Cogent Business & Management10(1), 2173850.[Google Scholar] [CrossRef]

Cihovska, V., Hvizdova, E., & Matušovicova, M. (2014). Manazment ľudských zdrojov. Bratislava, Vydavateľstvo Ekonóm. [Google Scholar]

Coronado, E., Kiyokawa, T., Ricardez, G. A. G., Ramirez-Alpizar, I. G., Venture, G., & Yamanobe, N. (2022). Evaluating quality in human-robot interaction: A systematic search and classification of performance and human-centered factors, measures and metrics towards an industry 5.0. Journal of Manufacturing Systems63, 392-410.[Google Scholar] [CrossRef]

Diacikova, A., & Ľach, M. (2019). Úspech je voľba. Manazment podnikania a podnikových procesov. Teória a prax aplikovana v spolocnosti Chemosvit, as Svit: Chemosvit, as Svit. 2019, 400 s. [Google Scholar]

Droppa, M. (2010). Riadenie ľudských zdrojov. VERBUM – vydavateľstvo KU. [Google Scholar]

Dvorakova, Z. (2012). Rizeni lidských zdrojů. CH Beck. [Google Scholar]

Gallo, P, Mihalcova, B., & Balogova, B. (2023). Work motivation of social workers in the context of management innovations. Marketing and management of innovations, 14, 55-63. [Google Scholar] [CrossRef]

Gan, X., Jia, J., Le, Y., & Hu, Y. (2023). Transforming vertical leadership into shared leadership in infrastructure project teams: a dual-pathway perspective. Engineering, Construction and Architectural Management. [Google Scholar] [CrossRef]

Graham, J. R., Grennan, J., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2022). Corporate culture: Evidence from the field. Journal of Financial Economics146(2), 552-593. [Google Scholar] [CrossRef]

Huang, S., Wang, B., Li, X., Zheng, P., Mourtzis, D., & Wang, L. (2022). Industry 5.0 and Society 5.0—Comparison, complementation and coevolution. Journal of manufacturing systems64, 424-428. [Google Scholar] [CrossRef]

Jan, U. (2017). Motivace an odměňovani pracovniků: co musite vědět, abyste ze svých spolupracovniků dostali to nejlepši. Grada Publishing as. [Google Scholar]

Janoškova, M., & Ubreziova, I. (2021). Leadership and Motivation as a necessary part of a Managers Competence. The poprad economic and management, 3, 182-189. [Google Scholar]

Kachanakova, A. (2008). Podnikova kultúra. Vydavateľstvo Ekonóm.

Kadlecikova, M., Kapsdorferova, Z., Filova, A., & Malejcik, A. (2015). Zaklady manazmentu. 3e nezmenené vydanie. Nitra, Vydavateľstvo SPU. [Link]

Košiciarova, I., Kadekova, Z., & Štarchoň, P. (2021). Leadership and motivation as important aspects of the international company’s corporate culture. Sustainability13(7), 3916. [Google Scholar] [CrossRef]

Kubani, V. (2011). Psychológia prace. Prešovska univerzita [Google Scholar]

Nahavandi, S. (2019). Industry 5.0—A human-centric solution. Sustainability11(16), 4371. [Google Scholar] [CrossRef]

Opolski, K., & Gemzik-Salwach, A. (2021). A Word from the Editors: Humanism in the Economy. Introduction to the Special Issue “Humanistic Economy”. Studia Humana10(2), 1-2. [Google Scholar] [CrossRef]

Osburn, C.B. (2008). Corporate culture and the individual in perspective. Advances in Library Administration and Organization. Vol. 26., pp. 41-70. DOI: https://doi.org/10.1016/S0732-0671(08)00202-2. [Google Scholar]

Remišova, A., Lašakova, A., Rudy, J., Sulikova, R., Kirchmayer, Z., & Fratricova, J. (2015). Etické vedenie ludi v Slovenskom podnikateľskom prostredi. Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava. [Google Scholar]

Sedlak, M., & Liškova, C. (2016). Manazment. Bratislava, Wolters Kluwer.

Sekova, M. (2013). Manazment II. Bratislava, IURA Edition.

Tkachev, A. N., & Lutsenko, E. V. (2022). Humanist economy, quality of life and goals of regional administration. [CrossRef]

Todorova, T. (2023). Corporate Culture and Corporate Strategy: Some Economic Aspects of the Modern Organization. International Journal of Business Performance Management. [Link]

Vrablikova, M., Goncarova, Z., Škodova, L., & Faturikova, Z. (2022). Motivation of Employees in Family and Nonfamily Business. PEMF, 4, 410-422. [Google Scholar]

Xu, X., Lu, Y., Vogel-Heuser, B., & Wang, L. (2021). Industry 4.0 and Industry 5.0—Inception, conception and perception. Journal of Manufacturing Systems61, 530-535. [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue