Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив поведінки студентів на створення вартості в екосистемі вищої освіти: емпіричне дослідження

Мойсес Рубен Замора-Рамос1,*  , Антоніо Чаморро-Мера2,,
Монтсеррат Діас-Мендес2,
  1. Університет Автономії Штату Ідальго, Мексика
  2. Університет Екстремадури, Іспанія

     * Corresponding author

Received: 30 September 2023

Revised: 28 November 2023

Accepted: 12 December 2023

Abstract

Ця стаття розглядає вплив поведінки студентів на створенні вартості в екосистемі вищої освіти. Метою є вивчення того, як студенти інтегрують свої пізнавальні та поведінкові активності протягом свого академічного шляху. Вибірку дослідження було сформовано на основі опитування 375 студентів першого курсу Публічного університету в Мексиці, які мають середній бал успішності в навчанні від 8,5 до 9,5 з 10 можливих балів. Авторами наголошено, що регіону, у якому розташований заклад вищої освіти, притаманна пасивна роль стейкхолдерів у моделі студент-клієнт. Також був проведений аналіз головних компонентів для обґрунтування початкових вимірів, включених у шкалу дослідження. Крім того, був використаний ієрархічний кластерний аналіз для категоризації студентів згідно їхньої поведінки при створенні вартості. Отримані емпіричні результати дозволили виокремити та описати три сегменти студентів: перший – з великою готовністю формувати та впливати на вартість закладу вищої освіти; другий – з активною позитивною установкою, але відсутністю інтересу до комунікацій та співпраці з однокурсниками та викладачами; третій – з низьким рівнем впливу на створення вартості в усіх оцінених вимірах. Ці результати підкреслюють, що не всі студенти залучаються до створення вартості закладу вищої освіти протягом своєї академічної діяльності, навіть якщо вони досягають високих оцінок. Результати дозволили сформувати рекомендації для оперціоналізації створення вартості закладів вищої освіти, підкреслюючи, що це є динамічний та нелінійний процес, який вимагає постійного контролю та корегування. Також авторами наголошено на необхідності залучення студентів до позанавчальних активностей. У дослідженні підкреслюється потреба в прийнятті довгострокової стратегії формування вартості закладу вищої освіти, що передбачає впровадження студентоорієнтованого підходу під час навчання. Крім того, обґрунтовано доцільність  розроблення освітніх політик та стратегій відповідно до принципів сталого розвитку.

Keywords: академічний досвід; студент-клієнт; когнітивні та поведінкові активності; ринкова орієнтація; логіка, що ґрунтується на сервісі.

How to Cite: Zamora-Ramos, M. R., Chamorro-Mera, A., & Diaz-Mendez, M. (2023). Student Value Co-creation Behaviour in The Higher Education Service Ecosystem: An Empirical Exploration. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 140–150. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-10

Abstract Views

PDF Downloads

References

Barile, S., Pels, J., Polese, F., & Saviano, M. (2012). An introduction to the viable systems approach and its contribution to marketing. Journal of Business Market Management, 5(2), 54–78. [Google Scholar]

Barile, S., Saviano, M., Iandolo, F., & Calabrese, M. (2014). The viable systems approach and its contribution to the analysis of sustainable business behaviors. Systems Research and Behavioral Science, 31(6), 683–695. [Google Scholar] [CrossRef]

Botti, A., Grimaldi, M., Tommasetti, A., Troisi, O., & Vesci, M. (2017). Modelling and measuring the consumer activities associated with value cocreation: An exploratory test in the context of education. Service Science, 9(1), 63–73. [Google Scholar] [CrossRef]

Bovill, C. (2020). Cocreation in learning and teaching: The case for a whole-class approach in higher education. Higher education79(6), 1023-1037. [Google Scholar]

Bovill, C., & Felten, P. (2016). Cultivating student–staff partnerships through research and practice. International Journal for Academic Development, 21(1), 1–3. [Google Scholar] [CrossRef]

Cavallone, M., Ciasullo, M. V., Douglas, J., & Palumbo, R. (2021). Framing higher education quality from a business perspective: setting the conditions for value cocreation. Studies in Higher Education46(6), 1099-1111. [Google Scholar] [CrossRef]

Connelly, L. M. (2016). Cross-sectional survey research. Medsurg nursing25(5), 369. [Google Scholar]

Contu, A. (2020). Answering the crisis with intellectual activism: Making a difference as business schools scholars. Human Relations, 73(5), 737–757. [Google Scholar]

Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., … & Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries’ higher education intraperiod digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching3(1), 1-20. [Google Scholar] [CrossRef]

Díaz-Mendez, M., Saren, M., & Gummesson, E. (2017). Considering pollution in the higher education (HE) service ecosystem: The role of students’ evaluation surveys. The TQM Journal29(6), 767-782. [Google Scholar] [CrossRef]

Dollinger, M., Lodge, J., & Coates, H. (2018). Cocreation in higher education: Towards a conceptual model. Journal of marketing for higher education28(2), 210-231. [Google Scholar] [CrossRef]

Elsharnouby, T. H. (2015). Student cocreation behavior in higher education: the role of satisfaction with the university experience. Journal of Marketing for Higher Education, 25(2), 238–262. [Google Scholar] [CrossRef]

Funaki, B. (2007). The customer is always right. Seminars in Interventional Radiology, 24(4), 361–362. [Google Scholar] [CrossRef]

Grönroos, C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, 6(3), 317–333. [Google Scholar] [CrossRef]

Grönroos, C. (2011). Value cocreation in service logic: A critical analysis. Marketing Theory, 11(3), 279–301. [Google Scholar]

Gummesson, E. (2006). Service Development: A Many-to-Many Approach. Involving Customers in New Service Development, 11, 77. [Google Scholar]

Gummesson, E. (2014). Many-to-many marketing as grand theory: A Nordic school contribution. In The service-dominant logic of marketing (pp. 357-371). Routledge. [Google Scholar]

Harris, L. C., & Reynolds, K. L. (2004). Jaycustomer behavior: An exploration of types and motives in the hospitality industry. Journal of Services Marketing, 18(5), 339–357. [Google Scholar] [CrossRef]

Hemsley-Brown, J. (2011). Market heal thyself: The challenges of a free market in higher education. Journal of Marketing for Higher Education, 21(2), 115–132. [Google Scholar] [CrossRef]

Johnson, B. (2001). Toward a new classification of nonexperimental quantitative research. Educational researcher, 30(2), 3-13. [Google Scholar]

Judson, K. M., & Taylor, S. A. (2014). Moving from Marketization to Marketing of Higher Education: The Co-Creation of Value in Higher Education. Higher Education Studies, 4(1), 51–67. [Google Scholar] [CrossRef]

Kim, K., & Baker, M. A. (2020). The Customer Is not Always Right: The Implications of Illegitimate Complaints. Cornell Hospitality Quarterly, 61(2), 113–127. [Google Scholar] [CrossRef]

Knobel, M., & Leal, F. (2019). Higher Education and Science in Brazil: A Walk toward the Cliff? International Higher Education, 99, 2–4. [Google Scholar] [CrossRef]

Köpeczi-Bócz, T. (2020). Learning portfolios and proactive learning in higher education pedagogy. International Journal of Engineering Pedagogy, 10(5), 34–48. [Google Scholar] [CrossRef]

Koris, R., & Nokelainen, P. (2015). The student-customer orientation questionnaire (SCOQ): Application of customer metaphor to higher education. International Journal of Educational Management, 29(1), 115–138. [Google Scholar] [CrossRef]

Leonard, K., Yates, J., Nanhoo, F., Mcleish, S., Little, J., St Louis, R., & Stewart, W. (2015). Speed Mentoring in Teaching and Learning: Young people with experience of the care system mentor social work students. Social Work Education, 34(6), 666–681. [Google Scholar] [CrossRef]

Lowrie, A., & Hemsley-Brown, J. (2011). This thing is called marketisation. Journal of Marketing Management, 27(11–12), 1081–1086. [Google Scholar] [CrossRef]

Maglio, P. P., & Spohrer, J. (2008). Fundamentals of service science. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 18–20. [Google Scholar] [CrossRef]

Magni, D., Pezzi, A., & Vrontis, D. (2020). Towards a framework of students’ cocreation behaviour in higher education institutions. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 12(2), 119–148. [Google Scholar] [CrossRef]

Molesworth, M., Nixon, E., & Scullion, R. (2010). The marketisation of higher education: the student as consumer. Taylor & Francis eBooks DRM Free Collection. [Google Scholar]

Moreno, B. A., & Calderón, H. (2017). Comportamiento del consumidor en la cocreación de valor y su relación con la satisfacción en el entorno universitario: una aplicación a la Universidad de Ibague (Colombia). Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión25(1), 203. [Google Scholar]

Muukkonen, H., Lakkala, M., Lahti-Nuuttila, P., Ilomäki, L., Karlgren, K., & Toom, A. (2020). Assessing the Development of Collaborative Knowledge Work Competence: Scales for Higher Education Course Contexts. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(7), 1071–1089. [Google Scholar] [CrossRef]

Nie, Z., Zurlo, F., Camussi, E., & Annovazzi, C. (2019). Service Ecosystem Design for improving the service sustainability: A case of Career Counselling Services in the Italian higher education institution. Sustainability, 11(5), 1427. [Google Scholar] [CrossRef]

Pedroza Flores, R., & Reyes Fabela, A. M. (2022). Perspectiva de la educación superior en Mexico 2030. Inter disciplina10(27), 289-313. [Google Scholar] [CrossRef]

Perks, H., Gruber, T., & Edvardsson, B. (2012). Cocreation in Radical Service Innovation : A Systematic Analysis of Microlevel Processes. 29(6), 935–951. [Google Scholar] [CrossRef]

Porfilio, B. J., & Yu, T. (2006). Student as consumer: A critical narrative of the commercialization of teacher education. Journal for Critical Education Policy Studies4(1), 1-14. [Google Scholar]

Queirós, A., Faria, D., & Almeida, F. (2017). Strengths and limitations of qualitative and quantitative research methods. European journal of education studies, 3(9), 369-387. [Google Scholar]

Rajagopal. (2010). Orchestration of the Marketing Strategy Under Competitive Dynamics. In The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World: Proceedings of the 2011 World Marketing Congress (pp. 868-873). Cham: Springer International Publishing. [Google Scholar] [CrossRef]

Ranjan, K. R., & Read, S. (2016). Value cocreation: concept and measurement. Journal of the Academy of Marketing Science, 44(3), 290–315. [Google Scholar] [CrossRef]

Rubalcaba, L. (2022). Understanding innovation in education: A service coproduction perspective. Economies10(5), 96. [Google Scholar] [CrossRef]

Salmi, J. (2020). COVID’s Lessons for Global Higher Education: Coping with the Present While Building a More Equitable Future. Lumina foundation. [Google Scholar]

Sedgwick, P. (2013). Convenience sampling. Bmj, 347. https://doi.org/10.1136/bmj.f6304 [Google Scholar] [CrossRef]

Seeman, E. D., & O’Hara, M. (2006). Customer relationship management in higher education: Using information systems to improve the student-school relationship. Campus-Wide Information Systems, 23(1), 24–34. [Google Scholar] [CrossRef]

Sharrock, G. (2000). Why Students are not (Just) Customers (and other reflections on Life After George). Journal of Higher Education Policy and Management, 22(2), 149–164. [Google Scholar] [CrossRef]

Spence, C. (2019). ‘Judgement’versus ‘metrics’ in higher education management. Higher Education77(5), 761-775. [Google Scholar][CrossRef]

Sutarso, Y., Halim, R. E., Balqiah, T. E., & Tjiptoherijanto, P. (2019). Understanding customer cocreation activities in higher education: groupings, characteristics and implications. International Journal of Business & Society20, 42-56. [Google Scholar]

Tarı Kasnakoglu, B., & Mercan, H. (2022). Cocreating positive outcomes in higher education: are students ready for cocreation?. Journal of Marketing for Higher Education32(1), 73-88. [Google Scholar] [CrossRef]

Tommasetti, A., Troisi, O., & Vesci, M. (2017). Measuring customer value cocreation behavior: Developing a conceptual model based on service-dominant logic. Journal of Service Theory and Practice27(5), 930-950. [Google Scholar] [CrossRef]

Torres, C. A., & Puiggros, A. (2019). Latin American education: comparative perspectives. (1st Editio). [Google Scholar]

Torres, C. A., & Schugurensky, D. (2002). The political economy of higher education in the era of neoliberal globalization: Latin America in comparative perspective. Higher Education, 43(4), 429–455. [Google Scholar] [CrossRef]

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). The Four Service Marketing Myths: Remnants of a Goods-Based, Manufacturing Model. Journal of Service Research, 6(4), 324–335. [Google Scholar] [CrossRef]

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(1), 1–10. [Google Scholar] [CrossRef]

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2017). Service-dominant logic 2025 evidence-based research. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 46–67. [Google Scholar] [CrossRef]

Vargo, S. L., Maglio, P. P., & Akaka, M. A. (2008). On value and value cocreation: A service systems and service logic perspective. European Management Journal, 26(3), 145–152. [Google Scholar] [CrossRef]

Voropai, O., Pichyk, K., & Chala, N. (2019). Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value cocreation strategy. Economics and Sociology, 12(4), 214–226. [Google Scholar] [CrossRef]

Wueste, D. E., & Fishman, T. (2010). The customer is not always right: Limitations of “customer service” approaches to education or why Higher Ed is not Burger King. International Journal for Educational Integrity, 6(1), 3-12. [Google Scholar] [CrossRef]

Xu, J., Lo, A., & Wu, J. (2018). Are students customers? Tourism and hospitality students’ evaluation of their higher education experience. Journal of Teaching in Travel & Tourism18(3), 236-258. [Google Scholar] [CrossRef]

Yeung, E. Y. H. (2018). Is the customer always right? BMJ (Online), 361(June), 2448. [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue