Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Управління стійким розвитком виробничих систем в умовах децентралзації

Анатолій Усов1 , Максим Куніцин1,* , Елеонора Забарна1 , Любов Некрасова1
  1. Національний університет «Одеська політехніка», Україна

     * Corresponding author

Received: 01 September 2023

Revised: 15 November 2023

Accepted: 10 December 2023

Abstract

У статті подано огляд аргументів і контраргументів, які використовуються для визначення стану підприємства, оцінки його функціональної ефективності та оптимізації його цільових функцій при реалізації управлінських завдань. Децентралізація підприємств дозволяє їм адаптуватися до конкретних територіальних потреб. Однак це також вносить елемент нестабільності, який може бентежити. Основною метою дослідження є розробка науково-методичного підходу до моделювання системи управління розвитком виробничих підприємств в умовах децентралізації. Систематизація літературних джерел та підходів до проблеми управління розвитком виробничих підприємств показує, що кожному рівню аналізу стану підприємства та оцінки динаміки його розвитку та проблемної ситуації відповідає сукупний набір оцінок, який включає як окремі, індикатори та їх різні групи. В основі лежить важливе визнання стану виробничих систем як основного параметра, що впливає на саму структуру розвитку UTC. Модель використовує потужний векторно-функціональний підхід, що дозволяє багатовимірно оцінювати стан підприємства. Модель перетворюється на відчутну метрику, що сприяє прийняттю обґрунтованих рішень і цілеспрямованим втручанням. Актуальність даної наукової проблеми полягає в тому, що процес управління розвитком підприємства в умовах децентралізації має бути більш структурованим і менш випадковим. Необхідно керувати цим процесом, щоб вижити і розвиватися в умовах агресивного ринкового середовища. Оптимальне керування виробничими системами як дискретними матричними об’єктами дає можливість розглядати функціонування кожної з них залежно від стану інших у момент часу  їх виробництва до часу, що пов’язано з їх подальшим розвитком у децентралізованому середовищі. Результати дослідження можуть бути корисними для розробки систем моніторингу та стратегічного управління процесами розвитку виробничих підприємств в умовах децентралізації.

Keyword: підприємство, компанія, функціонування, виробнича система, держава, об’єднані територіальні громади.

How to Cite: Usov, A., Kunitsyn, M., Zabarna, E., & Niekrasova, L. (2023). Managing the Stable Development of Manufacturing Systems under Decentralization. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 151–165. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-11

Abstract Views

PDF Downloads

References

Aslim, E. G., & Neyapti, B. (2017). Optimal fiscal decentralization: Redistribution and welfare implications. Economic Modelling, 61, 224–234. [Google Scholar] [CrossRef]

Baskaran, T., Feld, L. P., & Schnellenbach, J. (2016). Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: A meta-analysis: fiscal federalism and economic growth. Economic Inquiry, 54(3), 1445–1463. [Google Scholar] [CrossRef]

Bekabil, U. T. (2021). Public policy and business strategy for industrial development. Bod Third Party Titles. [Google Scholar]

Boadway, R., & Dougherty, S. (2019). Decentralization in a globalized world: Consequences and opportunities. In J. Kim & S. Dougherty (Eds.), Fiscal Decentralization and Inclusive Growth in Asia (pp. 17–26). OECD. [Google Scholar]

Van‘t Wout, T., Celikyilmaz, G., & Arguello, C. (2021). Policy analysis of Nationally Determined Contributions in the Europe and Central Asia region: 2021. Food & Agriculture Org.. [Google Scholar]

Chen, A., & Groenewold, N. (2013). The national and regional effects of fiscal decentralization in China. The Annals of Regional Science, 51(3), 731–760. [Google Scholar] [CrossRef]

Crofton, F. S. (2000). Educating for sustainability: Opportunities in undergraduate engineering. Journal of Cleaner Production, 8(5), 397–405. [Google Scholar] [CrossRef]

de Villiers, C., Rouse, P., & Kerr, J. (2016). A new conceptual model of influences driving sustainability based on case evidence of the integration of corporate sustainability management control and reporting. Journal of Cleaner Production, 136, 78–85. [Google Scholar] [CrossRef]

Decentralization in Ukraine. (n.d.). [Link]

Dirks, K. T., Lewicki, R. J., & Zaheer, A. (2009). Repairing relationships within and between organizations: Building a conceptual foundation. Academy of Management Review, 34(1), 68–84. [Google Scholar] [CrossRef]

Durmanov, A., Bartosova, V., Drobyazko, S., Melnyk, O., & Fillipov, V. (2019). Mechanism to ensure sustainable development of enterprises in the information space. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 1377–1386. [Google Scholar] [CrossRef]

Fiksel, J. (2012). A systems view of sustainability: The triple value model. Environmental Development, 2, 138–141. [Google Scholar] [CrossRef]

Freidson, E., & Rist, R. (2020). Program evaluation and the management of government. Routledge. [Google Scholar]

Hamrol, A. (2018). A new look at some aspects of maintenance and improvement of production processes. In Management and Production Engineering Review (Vol. 9, Issue No 1). Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Association for Production Management. [Google Scholar] [CrossRef]

Judgment of the Constitutional Court of Ukraine of 13.07.2001 № 11-rp/2001. (n.d.). [Link]

Kallrath, J. (2012). Algebraic modelling systems: Modelling and solving real world optimization problems. Springer Science & Business Media. [Google Scholar]

Kravchenko, V. I., Bondareva, L. V., Bykov, R. Yu., Danilova, L. V., & Myrna, O. V. (2021). Financial decentralization as a key factor in the socioeconomic development of territorial entities. Universal Journal of Accounting and Finance, 9(3), 477–486. [Google Scholar] [CrossRef]

Lankoski, L. (2016). Alternative conceptions of sustainability in a business context. Journal of Cleaner Production, 139, 847–857. [Google Scholar] [CrossRef]

Leone, P., Porretta, P., & Vellella, M. (2018). Measuring and managing operational risk: An integrated approach. Springer International Publishing. [Google Scholar]

Lozano, R. (2015). A holistic perspective on corporate sustainability drivers: A holistic perspective on corporate sustainability drivers. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(1), 32–44. [Google Scholar] [CrossRef]

Moore, S. B., & Manring, S. L. (2009). Strategy development in small and medium-sized enterprises for sustainability and increased value creation. Journal of Cleaner Production, 17(2), 276–282. [Google Scholar] [CrossRef]

Navickas, V., & Malakauskaitė, A. (2009). The impact of clusterization on the development of small and medium‐sized enterprise (SME) sector. Journal of Business Economics and Management, 10(3), 255–259. [Google Scholar] [CrossRef]

Nelson, R. R. (1982). An evolutionary theory of economic change. Belknap Press of Harvard University Press. [Google Scholar]

Olszewska, B., & Piwoni-Krzeszowska, E. (2014). Factors influencing company relations with market stakeholders, in the face of crises in company development. Management and Production Engineering Review, 5(2), 45–53. [Google Scholar] [CrossRef]

Onyemelukwe, C. C. (2005). The science of economic development and growth: The theory of factor proportions. M.E. Sharpe. [Google Scholar]

Rodchenko, L., Goncharenko, O., Koval, O., Tarasov, I., Nemchenko, H., & Tkachuk, T. (2019). Optimization of innovation projects according to criteria of time and resource constraints. International Journal of Recent Technology and Engineering8(3), 1431-1434. [Google Scholar]

Shin, Y. C., & Xu, C. (2017). Intelligent systems: Modelling, optimization, and control. CRC Press. [Google Scholar]

Taurino, T. (2018). Using collaborative management in industrial clusters – Case study of Italian energy cluster. Management and Production Engineering Review, 9, 138–149. [Google Scholar] [CrossRef]

Van Tulder, R., & van Mil, E. (2022). Principles of Sustainable Business: Frameworks for Corporate Action on the SDGs. Taylor & Francis. [Google Scholar]

Usov, A. V., Niekrasova, L. A., & Dasić, P. V. (2020). Management of development of manufacturing enterprises in decentralization conditions. Management and Production Engineering Review, 11(4). [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue