Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Інноваційній тенденції в організації роботи: взаємозалежність між рівнями добробуту та мотивації серед осіб, що працюють з дому

Саліх Джідже1,* , Ельван Йілдірим
  1. Сакарський університет, Туреччина

     * Corresponding author

Received: 31 May 2023

Revised: 19 October 2023

Accepted: 27 October 2023

Abstract

У статті проаналізовано взаємозалежність між багатополярності та мотивації праці осіб, які працюють з дому. Другим аспектом цього дослідження є визначення рівень впливу демографічних факторів на взаємозалежність між багатополярності та мотивації праці осіб, які працюють з дому. Компанії вибирають формати віддаленої роботи для власної ефективності та інноваційності, обумовлені трансформацією потреб, знань та технологічних комунікацій, що базуються на інноваціях. Наукове питання щодо віддаленої роботи є дискусійним серед наукової спільноти, оскільки існує багато аспектів практики віддаленої роботи та взаємодій між роботодавцем та співробітником для пошуку оптимального рішення. Таким чином, рівні добробуту та мотивації праці були обрані як фактори, що можуть відображати настрій осіб, які працюють з дому. Вибірку дослідження було сформовано на основі результатів опитування 214 респондентів, що проводилося в Туреччині протягом 4 місяців за допомогою онлайн-анкети, яке включало в себе питання щодо мотивації до праці, індекс добробуту та демографічні змінні. Емпіричні результати дослідження дозволили зробити висновок, що мотивація до праці та добробуту мають позитивний взаємозв’язок (коефіцієнт кореляції 0.177, p<0,01). Однак демографічні змінні, які впливають на різноманітність мотивації до праці та добробуту, розглядаються як демографічні змінні, оскільки не всі демографічні змінні мають однаковий вплив на мотивацію до праці та добробут. Виявлено, що взаємозалежність між регулюванням, внутрішньою мотивацією та добробутом також є позитивною, коефіцієнти кореляції відповідно 0.383 та 0.351. З іншого боку, для досягнення цілей диференціації демографічних змінних, виявлено, що вік та доход мають значущі диференційовані ефекти на рівень добробуту; особи віком від 35 до 44 років мали вищий рівень добробуту (57.2), ті, у кого дохід був вищим, мали вищий рівень добробуту (56.45) ніж інші

Keywords: гнучка робота; робота з дому; добробут; мотивація до праці; тенденції інноваційної праці.

How to Cite: Dicle, S., & Yildirim, E. (2023). Innovation Working Trends: A Review About Well-Being and Work Motivation Relations of People Working from Home. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 166–175. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-12

Abstract Views

PDF Downloads

References

Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness. 2nd ed. New York, NY: Routledge [Google Scholar]

Birgun (2021). Eurostat verileri: Turkiye’de evden çalışma oranı yuzde 3. [Link]

Bjorklund, C., Jensen, I., & Lohela-Karlsson, M. (2013). Is a change in work motivation related to a change in mental well-being?. Journal of Vocational Behavior83(3), 571-580. [Google Scholar][CrossRef]

Buyukozturk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler İçin Veri Analiz El Kitabı (27. Baskı). Ankara: PEGEM Publisment. [Link]

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2023). Well-Being Concepts,2023. [Link]

Çivilidağ, A., & Şekercioğlu, G. (2017). Çok boyutlu iş motivasyonu olçeğinin Turk kulturune uyarlanması. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi7(1). [Google Scholar] [CrossRef]

Davis, P. (2021). Beating burnout at work: why teams hold the secret to well-being and resilience. University of Pennsylvania Press. [Google Scholar]

Delbridge, R., & Sallaz, J. J. (2015). Work: Four worlds and ways of seeing. Organization Studies36(11), 1449-1462. [Google Scholar] [CrossRef]

Fan, W., & Moen, P. (2022). Working more, less or the same during COVID-19? A mixed method, intersectional analysis of remote workers. Work and Occupations49(2), 143-186. [Google Scholar] [Cross Ref]

EUROSTAT (2021). How usual is it to work from home? [Link]

Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., Van den Broeck, A., Aspeli, A. K., … & Westbye, C. (2015). The Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of work and organizational psychology24(2), 178-196. [Google Scholar] [CrossRef]

Gandini, A., & Garavaglia, E. (2023). ‘Another work routine is possible’: everyday experiences of (unexpected) remote work in Italy. Culture and Organization, 1-19. [Google Scholar] [CrossRef]

Gorenc, M., & Valentinčič, M. K. (2023). Advantages and disadvantages of working from home in public administration. Agora international journal of juridical sciences17(1), 91-107. [Google Scholar]

Hashmi, M. A., Al Ghaithi, A., & Sartawi, K. (2022). Impact of flexible work arrangements on employees’ perceived productivity, organizational commitment and perceived work quality: a United Arab Emirates case-study. Competitiveness Review,33(2), 332-363. [Google Scholar] [CrossRef]

Helson, R., & Soto, C. J. (2005). Up and down in middle age: monotonic and nonmonotonic changes in roles, status, and personality. Journal of Personality and Social Psychology89(2), 194. [Google Scholar] [CrossRef]

Hodder, A. (2020). New Technology, Work and Employment in the era of COVID‐19: reflecting on legacies of research. New technology, work and employment35(3), 262-275. [Google Scholar] [CrossRef]

Inceoglu, I., Segers, J., & Bartram, D. (2012). Age‐related differences in work motivation. Journal of Occupational and Organizational Psychology85(2), 300-329. [Google Scholar] [CrossRef]

ILO (2021). World Employment and Social Outlook – Trends 2021. [Link]

Javadi-Pashaki, N., & Darvishpour, A. (2018). What are the predictor variables of social well-being among the medical science students?. Journal of education and health promotion7. [Google Scholar] [CrossRef]

Kucuk, S. (2010) Çalışanların İş Tatmin Duzeyleri Ve Orgutsel Bağlılıklarının, Çalışma Motivasyonuna Olan Etkileri, T. C. Beykent Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu İşletme Yonetimi Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Ve Orgutsel Değişim Bilim Dalı Master Thesis. [Google Scholar]

Lange, V., & Gastaldi, L. (2020). Coping Italian emergency COVID-19 through smart working: from necessity to opportunity. Journal of Mediterranean Knowledge (ISSN 2499-930X)5(1), 163-171. [Google Scholar]

Lee, G. R., Seccombe, K., & Shehan, C. L. (1991). Marital status and personal happiness: An analysis of trend data. Journal of Marriage and the Family, 839-844. [Google Scholar] [CrossRef]

Liu, S., & Heshmati, A. (2023). Relationship between education and well-being in China. Journal of Social and Economic Development25(1), 123-151. [Google Scholar] [CrossRef]

Luo, L. (1999). Work motivation, job stress and employees’ well-being. Journal of applied management studies8, 61-72. [Google Scholar]

Mewafarosh, R., Tripathi, V., & Gupta, S. (2020). A conceptual study: Organization culture as an antecedent to employee engagement. International Journal of Environment, Workplace and Employment6(1-2), 3-19. [Google Scholar] [CrossRef]

Ozimek, A. (2020). The Future of Remote Work. [Link]

Pallant, J. (2020). SPSS kullanma kılavuzu (3. Edition). (S. Balcı, & B. Ahi, Çev.) Anı Publishment.

Palumbo, R. (2020). Let me go to the office! An investigation into the side effects of working from home on work-life balance. International Journal of Public Sector Management33(6/7), 771-790. [Google Scholar] [CrossRef]

Park, N., Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Strengths of character and well-being. Journal of social and Clinical Psychology23(5), 603-619. [Google Scholar] [CrossRef]

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior, Student Value Edition (17th Edition). [Link]

Sabuncuoglu, E. T. (2007). Egitim, orgutsel baglilik ve isten ayrilma niyeti arasindaki iliskilerin incelenmesi. Ege Academic Review7(2), 613-628. [Google Scholar]

Salmela‐Aro, K., & Nurmi, J. E. (2004). Employees’ motivational orientation and well‐being at work: A person‐oriented approach. Journal of organizational change management17(5), 471-489. [Google Scholar] [CrossRef]

Seal, C. R., Rawls, K. M., Flaherty, P. T., Fan, D., Sanchez, S., & Guzman, M. G. (2021). Flexible Work Arrangements and Employee Work Attitudes: A Case-Based Inquiry of a Small Non-Profit Response to Crisis. Journal of Organizational Psychology21(4), 93-101. [Google Scholar] [CrossRef]

Smite, D., Moe, N. B., Hildrum, J., Gonzalez-Huerta, J., & Mendez, D. (2023). Work-from-home is here to stay: Call for flexibility in postpandemic work policies. Journal of Systems and Software195, 111552. [Google Scholar] [CrossRef]

Shapiro, A., & Keyes, C. L. M. (2008). Marital status and social well-being: Are the married always better off?. Social Indicators Research88, 329-346. [Google Scholar] [Cross Ref]

Sokolic, D. (2022). Remote work and hybrid work organizations. Economic and social development: Book of proceedings, 202-213. [Link]

Temnitskii, A. L. (2007). Fairness in wages and salaries as a value orientation and a factor of motivation to work. Sociological research46(1), 36-50. [Google Scholar] [CrossRef]

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics (Vol. 6, pp. 497-516). Boston, MA: pearson.[Google Scholar]

Topp, C. W., Østergaard, S. D., Søndergaard, S., & Bech, P. (2015). The WHO-5 Well-Being Index: a systematic review of the literature. Psychotherapy and psychosomatics84(3), 167-176. [Google Scholar] [CrossRef]

Um, B., Joo,H., & Her, D., (2018). The Relationship between Elementary School Teachers’ Work Motivation and Well-Being: The Mediating Effects of Principal Leadership and Work Stress. International Journal of Social Science Studies, 6(12). [Link]

WHO (2021). Health Promotion Glossary of Terms 2021. [Link]

WHO (1998). Wellbeing Measures in Primary Health Care/The Depcare Project. WHO Regional Office for Europe: Copenhagen, WHO/EURO:1998-4234-43993-62027. [Link]

Wocke, A., & Heymann, M. (2012). Impact of demographic variables on voluntary labour turnover in South Africa. The International Journal of Human Resource Management23(16), 3479-3494. [Google Scholar] [CrossRef]

Yang, D., Kelly, E. L., Kubzansky, L. D., & Berkman, L. (2023). Working from home and worker well-being: New evidence from Germany. ILR Review76(3), 504-531. [Google Scholar] [CrossRef]

Yates, S. R. (2020). Money Can’t Buy Happiness… Or Can It?. Journal of Financial Education46(2), 331-343. [Google Scholar]

Yucel, D., & Chung, H. (2023). Working from home, work–family conflict, and the role of gender and gender role attitudes. Community, Work & Family26(2), 190-221. [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue