Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Стратегічне управління: фактори, що впливають на (де)централізацію в міжнародних корпораціях Словаччини

Патрік Фітала1 , Яна Козакова1 , Рената Скіпалова2,* , Алена Србова 3
  1. Словацький університет сільського господарства в Нітрі, Словаччина
  2. Коледж AMBIS, Прага, Чеська Республіка
  3. Інститут технологій та бізнесу в Чеському Будійовіце, Чеська Республіка

     * Corresponding author

Received: 5 August 2023

Revised: 24 October 2023

Accepted: 27 October 2023

Abstract

У сфері (де)централізації компаній виникає необхідність дослідження факторів, що впливають на процеси прийняття рішень та організаційну структуру. Метою статті є вивчення взаємозв’язків між структурою власності, створенням прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та розміром компанії в контексті аспектів (де)централізації у вибраній групі компаній в Словаччині. Основною ідеєю статті є обґрунтування важливість проблеми (де)централізації. Дослідниками у статті використано статистичні методи для аналізу даних, включаючи непараметричний тест Крускала-Уолліса та аналіз з використанням тесту порівняння попарно. Ці тести були застосовані для визначення статистично значущих відмінностей між обраними факторами та окремими змінними, що стосуються (де)централізації. Емпіричні результати дослідження свідчать, що прямі іноземні інвестиції мають статистично значущий вплив на (де)централізацію у сферах закупівлі матеріалів/товарів, виробництва/планування/постачання, маркетингового планування, продажу кінцевому споживачеві та зайнятості менеджменту компанії. Структура власності має статистично значущий вплив на (де)централізацію щодо закупівлі матеріалів/товарів, виробництва/планування/постачання та маркетингового планування. Крім того розмір компанії є важливим у стратегічному управлінні та рішеннях щодо виробництва/планування/постачання. Це дослідження вносить свій вклад у існуючий науковий ландшафт, надаючи уявлення про конкретний контекст (де)централізації в бізнес-середовищі Словаччини. Використання методів статистичного аналізу підвищує вагомість отриманих результатів та об’єктивність сформованих рекомендацій. Отримані результати можуть бути використанні під час прийняття рішень, стратегій розподілу ресурсів та формування організаційної структури компанії. Це дослідження заповнює прогалину в існуючому науковому бекграунді щодо (де)централізації, акцентуючи увагу на взаємозв’язках між структурою власності, обсягами прямих іноземних інвестицій та розміром компанії. Отримані результати можуть стати основою для майбутніх досліджень у цій сфері щодо факторів, які впливають на ефективність (де)централізації в Словаччині.

Keywords: (де)централізація; інвестиції, організація; бізнес; власність.  

How to Cite: Fitala, P., Kozakova, J., Skypalova, R., & Srbova, A. (2023). Strategic Management: Factors Influencing (De)Centralization in Multinational Corporations Operating in Slovakia. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 223–238. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-17

Abstract Views

PDF Downloads

References

Afsharian, M., Ahn, H., & Harms, S. G. (2021). A review of DEA approaches applying a common set of weights: The perspective of centralized management. European Journal of Operational Research294(1), 3-15. [Google Scholar] [CrossRef]

Agndal, H., Chetty, S., & Wilson, H. (2008). Social capital dynamics and foreign market entry. International Business Review17(6), 663-675. [Google Scholar] [CrossRef]

Ambos, T. C., Andersson, U., & Birkinshaw, J. (2010). What are the consequences of initiative-taking in multinational subsidiaries?. Journal of international business studies, 41(7), 1099-1118. [Google Scholar] [CrossRef]

Andersson, U., Forsgren, M., & Holm, U. (2007). Balancing subsidiary influence in the federative MNC: A business network view. Journal of International Business Studies38, 802-818. [Google Scholar] [CrossRef]

Anginer, D., Cerutti, E., & Pería, M. S. M. (2017). Foreign bank subsidiaries’ default risk during the global crisis: What factors help insulate affiliates from their parents?. Journal of Financial Intermediation29, 19-31. [Google Scholar] [CrossRef]

Apostolov, M. (2016). Effects of foreign direct investments. Evidence from Southeast Europe. Cuadernos de Economía, 39(110), 99-111. [Google Scholar] [CrossRef]

Bardolet, D., Fox, C. R., & Lovallo, D. (2011). Corporate capital allocation: A behavioral perspective. Strategic Management Journal, 32(13), 1465-1483. [Google Scholar] [CrossRef]

Belas, J., & Rahman, A. (2023). Financial management of the company. Are there differences of opinion between owners and managers in the SME segment? Journal of Business Sectors, 1 (1), 1–9. [Google Scholar]

Birkinshaw, J. (1997). Entrepreneurship in multinational corporations: The characteristics of subsidiary initiatives. Strategic management journal, 18(3), 207-229. [Google Scholar] [CrossRef]

Boussebaa, M. (2015). Control in the multinational enterprise: The polycentric case of global professional service firms. Journal of World Business, 50(4), 696-703. [Google Scholar] [CrossRef]

Čarnogursky, K., Diačikova, A., Ďaňkova, A., & Ľach, M. (2015). Practical importance of CSR in cross-sector cooperation. Procedia Economics and Finance, 34, 244-251. [Google Scholar] [CrossRef]

Castelnovo, P., Del Bo, C. F., & Florio, M. (2019). Quality of institutions and productivity of State-Invested Enterprises: International evidence from major telecom companies. European Journal of Political Economy, 58, 102-117. [Google Scholar][CrossRef]

Chatzopoulou, E. C., Spanos, Y. E., & Lioukas, S. (2022). Headquarters′ monitoring mechanisms, subsidiaries’ financial slack, and the contingent role of subsidiaries′ external embeddedness. Long Range Planning55(1), 102044. [Google Scholar] [CrossRef]

Cohen, S. D. (2007). Multinational corporations and foreign direct investment: avoiding simplicity, embracing complexity. Oxford University Press. [Google Scholar]

Cuadrado-Ballesteros, B. (2014). The impact of functional decentralization and externalization on local government transparency. Government information quarterly31(2), 265-277. [Google Scholar] [CrossRef]

Daft, R. L., Murphy, J., & Willmott, H. (2010). Organization theory and design (Vol. 10). Mason, OH: South-Western Cengage Learning. [Google Scholar]

Dahmash, F. N. (2015). Size effect on company profitability: Evidence from Jordan. International Journal of Business and Management, 10(2), 58. [Google Scholar] [CrossRef]

Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). Multinational enterprises and the global economy. Edward Elgar Publishing. [Google Scholar]

Fenton-O’Creevy, M., Gooderham, P., & Nordhaug, O. (2008). Human resource management in US subsidiaries in Europe and Australia: centralization or autonomy?. Journal of International Business Studies, 39(1), 151-166. [Google Scholar] [CrossRef]

Ferencikova, S. (2020). Reverse knowledge transfer from Central to Western Europe: Selected Case Studies. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)7(1), 1-11. [Google Scholar] [CrossRef]

Fernandez, Z., & Nieto, M. J. (2006). Impact of ownership on the international involvement of SMEs. Journal of international business studies37, 340-351. [Google Scholar] [CrossRef]

Fu, X., Emes, D., & Hou, J. (2021). Multinational enterprises and structural transformation in emerging and developing countries: A survey of the literature. International Business Review, 101801. [Google Scholar] [CrossRef]

García-Vega, M., Hofmann, P., & Kneller, R. (2019). Multinationals and the globalization of R&D. International Journal of Industrial Organization, 63, 583-614. [Google Scholar] [CrossRef]

Geleilate, J. M. G., Andrews, D. S., & Fainshmidt, S. (2019). Subsidiary autonomy and subsidiary performance: A meta-analysis. Journal of World Business, 101049. [Google Scholar] [CrossRef]

Ghemawat, P., & Hout, T. (2008). Tomorrows Global Giants: Not the Usual Suspects. Harvard Business Review, 86(11). [Google Scholar]

Gillham, B. (2008). Developing a questionnaire. A&C Black. Edition: 2ndPublisher: Bloomsbury Publishing PLC. ISBN: 9780826496317

Greenaway, D., Guariglia, A., & Yu, Z. (2014). The more the better? Foreign ownership and corporate performance in China. The European Journal of Finance, 20(7-9), 681-702.

Gürler, M., & Kara, F. (2019). The relationship between foreign direct investment and financial development in OECD countries. Handbook of research on decision-making techniques in financial marketing (pp. 206-226). [Google Scholar]

Hernandez, E., & Guillén, M. F. (2018). What’s theoretically novel about emerging-market multinationals? Journal of International Business Studies, 49(1), 24-33. [Google Scholar] [CrossRef]

Keupp, M. M., Palmié, M., & Gassmann, O. (2011). Achieving subsidiary integration in international innovation by managerial “tools”. Management International Review, 51(2), 213-239. [Google Scholar] [CrossRef]

Khan, S. M., & Khan, Z. S. (2007). World Investment Report 2006, FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). United Nations Publications, New York (2006). [Google Scholar] [CrossRef]

Mayrhofer, U., & Prange, C. (2015). Multinational Corporations (MNC s) and Enterprises (MNE s). Wiley encyclopedia of management, 1-5. [Google Scholar] [CrossRef]

Mudambi, R. (1999). MNE internal capital markets and subsidiary strategic independence. International Business Review, 8(2), 197-211. [Google Scholar] [CrossRef]

Nell, P. C., & Andersson, U. (2012). The complexity of the business network context and its effect on subsidiary relational (over) embeddedness. International Business Review, 21(6), 1087-1098. [Google Scholar] [CrossRef]

OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing. [CrossRef]

Peak, D. A., & Azadmanesh, M. H. (1997). Centralization/decentralization cycles in computing: Market evidence. Information & Management31(6), 303-317. [Google Scholar] [CrossRef]

Picken, J. C. (2018). Strategies for entering new markets: A framework for choice and decision. Organizational Dynamics, 100689. [Google Scholar]

Poór, J., Karoliny, Z., Dobrai, K., Slavic, A., Kerekes, K., Farkas, F., & Engle Sr, A. D. (2014). Factors influencing human resource management solutions at subsidiaries of multinational companies in Central and Eastern Europe. Journal of East‒West Business, 20(2), 93-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Poór, J., Kovacs, I., Karoliny, Z., & Machova, R. (2019). Global, regional and local similarities and differences in HRM in light of Cranet studies (2008-2016). Journal of Eastern European and Central Asian Research, 6(1), 1. [Google Scholar]

Pudelko, M., & Harzing, A. W. (2008). The golden triangle for MNC: Standardization towards headquarters practices, standardization towards global best practices and localization. Organizational dynamics, 37(4), 394-404. [Google Scholar]

Ramamurti, R. (2012). Competing with emerging market multinationals. Business Horizons, 55(3), 241-249. [Google Scholar][CrossRef]

Rayhan, R. U., Zheng, Y., Uddin, E., Timbol, C., Adewuyi, O., & Baraniuk, J. N. (2013). Administer and collect medical questionnaires with Google documents: a simple, safe, and free system. Applied medical informatics, 33(3), 12. [Google Scholar]

Rossi, E., & Sørensen, C. (2022). The Meaning of De/Centralization: A Theoretical Review, Towards a Conceptual Framing. Centralization: A Theoretical Review, Towards a Conceptual Framing (May 14, 2022). [Google Scholar]

Síbl, D., & Šakova, B. (2002). Svetova ekonomika: internacionalizacia-integracia-globalizacia-interdependencia. Sprint vfra. ISBN 80-88848-60-1. [Google Scholar]

Sieber, U. (2010). Legal order in a global world. Max Planck Yearbook of United Nations Law14, 1-49. [Google Scholar]

Treiblmaier, H. (2018). Optimal levels of (de) centralization for resilient supply chains. The International Journal of Logistics Management29(1), 435-455. [Google Scholar] [CrossRef]

Treviño, L. J., & Mixon Jr, F. G. (2004). Strategic factors affecting foreign direct investment decisions by multinational enterprises in Latin America. Journal of world business, 39(3), 233-243. [Google Scholar]

Ullah, S., Adams, K., Adams, D., & Attah-Boakye, R. (2021). Multinational corporations and human rights violations in emerging economies: Does commitment to social and environmental responsibility matter?. Journal of Environmental Management280, 111689. [Google Scholar] [CrossRef]

UNCTAD. (2019). UNCTAD Handbook of Statistics 2019 – Economic trends. [Link]

Vrangbæk, K. (2007). Key factors in assessing decentralization and recentralization in health systems. Decentralization in Health Care, 63. [Google Scholar]

Wang, F., He, J., & Niu, Y. (2022). Role of foreign direct investment and fiscal decentralization on urban haze pollution in China. Journal of environmental management305, 114287. [Google Scholar] [CrossRef]

Young, S., & Tavares, A. T. (2004). Centralization and autonomy: back to the future. International Business Review, 13(2), 215-237. [Google Scholar] [CrossRef]

Young, S., Hood, N., & Hamill, J. (1985). Decision-making in foreign-owned multinational subsidiaries in the United Kingdom (No. 992395053402676). International Labour Organization. [Google Scholar]

Zatonatska, T., Suslenko, V., Dluhopolskyi, O., Brych, V., & Dluhopolska, T. (2022). Investment Models On Centralized And Decentralized Cryptocurrency Markets. Scientific Bulletin Of National Mining University, 1. [Google Scholar]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue