Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив екоінновацій та ринкової невизначеності на зелений маркетинг та ефективність бізнесу

Фатіма Шаукат1, , Хафіз Мухаммад Факхар Заман2,*   , Ті Танг Нга Нгуєн3, , Паовангса Суванксай2
  1. Школа управління, Північно-Західний Політехнічний університет, Китай
  2. Школа управління та економіки, Університет науки та техніки Кунмін, Китай
  3. Університет економіки та бізнес-адміністрації Тай Нгуєн, В’єтнам

     * Corresponding author

Received: 15 August 2023

Revised: 21 October 2023

Accepted: 27 October 2023

Abstract

Метою цього дослідження є вивчення впливу екоінновацій на ефективність бізнесу в рамках інституціональної теорії та принципів сталого розвитку. Зокрема, стаття аналізує вплив екоінновацій на ефективність бізнесу та зелений маркетинг. У рамках дослідження побудовано фреймворк, який встановлює зв’язок між екологічними інноваціями, ринковою нестабільністю, зеленим маркетингом та корпоративною ефективністю. Дослідження використовує концептуальні основи ресурсної теорії (Resource Based View, RBV), щоб оцінити потенційний вплив екоінновацій на функціонування компанії в умовах непередбачуваних ринкових динамік. Визначено, що для розвитку позитивного зв’язку між корпоративною ефективністю та екоінноваціями важливо мати всебічне розуміння конкурентного середовища. На відміну від інших галузей, фармацевтичний сектор має можливість вирішувати екологічні питання завдяки унікальним рішенням, адаптованим до його конкретного контексту, а саме його послуг. Ця стаття розглядає вплив ринкової нестабільності та аналізує екоінновації як реакцію на них. Крім того, використовується голістичний підхід зеленого маркетингу для отримання конкурентних переваг та підвищення ефективності бізнесу. Згідно з опитуванням фармацевтичного бізнесу Пакистану, емпіричні результати вказують на те, що конкурентне середовище спонукає галузь впроваджувати голістичну зелену стратегію. Екоінновації слугують посередником між зеленим маркетингом та ефективністю бізнесу. Знайдені результати можуть бути використані менеджерами компаній у процесі прийняття рішень щодо використання екоінновацій для досягнення цілей сталого розвитку, а також впровадження голістичних стратегій зеленого маркетингу. Крім того, ринкова нестабільність пом’якшує вплив екоінновацій на ефективність бізнесу, водночас підсилюючи їх внесок у зв’язок між зеленим маркетингом та ефективністю. Авторами обґрунтовано та описано майбутні напрямки дослідження ролі екоінновацій в Пакистані.

Keywords: зелений маркетинг; екоінновації; конкурентне середовище; країна, що розвивається; фармацевтика.

How to Cite: Shaukat, F., Zaman, H. M. F., Nguyen, T. T. N., & Souvanhxay, P. (2023). The Interplay of Eco-Innovation and Market Uncertainty on Green Marketing Orientation and Business Performance. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 48–68.https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-04

Abstract Views

PDF Downloads

References

Abbas, M. W., & Ul Hassan, M. (2017). Moderating impact of environmental turbulence on business innovation and business performance. Pakistan Journal of Commerce Social Sciences, 11(2), 576-596. [Google Scholar] [CrossRef]

Ahmad, M., Jiang, P., Murshed, M., Shehzad, K., Akram, R., Cui, L., & Khan, Z. (2021). Modelling the dynamic linkages between eco-innovation, urbanization, economic growth and ecological footprints for G7 countries: does financial globalization matter? Sustainable Cities Society, 70, 102881. [Google Scholar] [CrossRef]

Ahmad, R., Ahmad, M. J., Farhan, M., & Arshad, M. A. (2020). The Relationship within Green Marketing Strategies and Market Performance of Pakistan SME’s. Hamdard Islamicus, 43(2), 204-216. [Google Scholar]

Albino, V., Balice, A., & Dangelico, R. M. (2009). Environmental strategies and green product development: an overview on sustainability‐driven companies. Business Strategy and the Environment, 18(2), 83-96. [Google Scholar] [CrossRef]

Albort-Morant, G., Leal-Millán, A., & Cepeda-Carrión, G. (2016). The antecedents of green innovation performance: A model of learning and capabilities. Journal of Business Research, 69(11), 4912-4917. [Google Scholar] [CrossRef]

Ali, F., Rasoolimanesh, S. M., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Ryu, K. (2018). An assessment of the use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in hospitality research. International journal of contemporary hospitality management30(1), 514-538. [Google Scholar] [CrossRef]

Alsheikh, L. H. (2020). The Impact of Green Marketing Strategies on Marketing Performance of Small and Medium-Sized Restaurants in Saudi Arabia. TEST Engineering & Management, 83, 10084-10091. [Google Scholar]

Amegbe, H., Owino, J. O., & Nuwasiima, A. (2017). Green marketing orientation (GMO) and performance of SMEs in Ghana. American Journal of Management, 11(1). [Google Scholar]

Andersen, M. M. (2010). On the faces and phases of eco-innovation–on the dynamics of the greening of the economy. In DRUID Summer conference (pp. 16-18). London Business School. [Google Scholar]

Anning-Dorson, T. (2016). Interactivity innovations, competitive intensity, customer demand and performance. International Journal of Quality and Service Sciences, 4(8), 536-554. [Google Scholar] [CrossRef]

Ar, I. M. (2012). The impact of green product innovation on firm performance and competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia-Social Behavioral Sciences, 62, 854-864. [Google Scholar] [CrossRef]

Aragón-Correa, J. A., Hurtado-Torres, N., Sharma, S., & García-Morales, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. Journal of environmental management, 86(1), 88-103. [Google Scholar] [CrossRef]

Arici, H. E., & Uysal, M. (2022). Leadership, green innovation, and green creativity: A systematic review. The Service Industries Journal,42(5-6), 280-320. [Google Scholar] [CrossRef]

Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2005). Market orientation and the new product paradox. Journal of product innovation management, 22(6), 483-502. [Google Scholar] [CrossRef]

Banerjee, S. B., Iyer, E. S., & Kashyap, R. K. (2003). Corporate environmentalism: Antecedents and influence of industry type. Journal of Marketing, 67(2), 106-122. [Google Scholar] [CrossRef]

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120. [Google Scholar] [CrossRef]

Bathmathan, V., & Rajadurai, J. (2019). Green marketing mix strategy using modified measurement scales–a performance on Gen Y green purchasing decision in Malaysia. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1)б 3612-3618. [Google Scholar] [CrossRef]

Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez‐Mejia, L. R. (2013). Necessity as the mother of ‘green’inventions: Institutional pressures and environmental innovations. Strategic Management Journal, 34(8), 891-909. [Google Scholar] [CrossRef]

Bitencourt, C. C., de Oliveira Santini, F., Zanandrea, G., Froehlich, C., & Ladeira, W. J. (2020). Empirical generalizations in eco-innovation: A meta-analytic approach. Journal of Cleaner Production, 245, 118721. [Google Scholar] [CrossRef]

Borsatto, J. M. L. S., & Bazani, C. L. (2021). Green innovation and environmental regulations: A systematic review of international academic works. Environmental Science and Pollution Research, 28(45), 63751-63768. [Google Scholar] [CrossRef]

Bossle, M. B., Dutra de Barcellos, M., Vieira, L. M., & Sauvée, L. (2016). The drivers for adoption of eco-innovation. Journal of Cleaner Production, 113, 861-872. [Google Scholar] [CrossRef]

Cai, W.-g., & Zhou, X.-l. (2014). On the drivers of eco-innovation: empirical evidence from China. Journal of Cleaner Production, 79, 239-248. [Google Scholar] [CrossRef]

Cainelli, G., De Marchi, V., & Grandinetti, R. (2015). Does the development of environmental innovation require different resources? Evidence from Spanish manufacturing firms. Journal of Cleaner Production, 94, 211-220. [Google Scholar] [CrossRef]

Cao, Q., Baker, J., & Hoffman, J. J. (2012). The role of the competitive environment in studies of strategic alignment: a meta-analysis.International Journal of Production Research, 50(2), 567-580. [Google Scholar] [CrossRef]

Carbone, V., & Moatti, V. (2011). Towards greener supply chains: an institutional perspective. International Journal of Logistics Research Applications, 14(3), 179-197. [Google Scholar] [CrossRef]

Carter, C. R., & Carter, J. R. (1998). Interorganizational determinants of environmental purchasing: initial evidence from the consumer products industries. Decision Sciences, 29(3), 659-684. [Google Scholar] [CrossRef]

Ch’ng, P.-C., Cheah, J., & Amran, A. (2021). Eco-innovation practices and sustainable business performance: The moderating effect of market turbulence in the Malaysian technology industry. Journal of Cleaner Production, 283, 124556. [Google Scholar] [CrossRef]

Chahal, H., Dangwal, R., & Raina, S. (2014). Conceptualization, development and validation of green marketing orientation (GMO) of SMEs in India: A case of electric sector. Journal of Global Responsibility, 5, 312-337. [Google Scholar] [CrossRef]

Chamorro, A., & Bañegil, T. M. (2006). Green marketing philosophy: a study of Spanish firms with ecolabels. Corporate Social Responsibility Environmental Management13(1), 11-24. [Google Scholar] [CrossRef]

Chang, C.-H. (2011). The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: The mediation role of green innovation. Journal of Business Ethics, 104(3), 361-370. [Google Scholar] [CrossRef]

Chang, C. H. (2016). The determinants of green product innovation performance. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 23(2), 65-76. [Google Scholar] [CrossRef]

Charter, M., & Polonsky, M. J. (Eds.). (2017). Greener marketing: a global perspective on greening marketing practice. Routledge. [Google Scholar]

Chen, C. (2001). Design for the environment: A quality-based model for green product development. Managment Science, 47(2), 250-263. [Google Scholar] [CrossRef]

Chen, Y.-S., Lai, S.-B., & Wen, C.-T. (2006). The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. Journal of business ethics, 67(4), 331-339. [Google Scholar] [CrossRef]

Chen, Y., Tang, G., Jin, J., Li, J., & Paillé, P. (2015). Linking market orientation and environmental performance: The influence of environmental strategy, employee’s environmental involvement, and environmental product quality. Journal of Business Ethics, 127(2), 479-500. [Google Scholar] [CrossRef]

Cheng, C. C., & Krumwiede, D. (2012). The role of service innovation in the market orientation—new service performance linkage. Technovation, 32(7-8), 487-497. [Google Scholar] [CrossRef]

Cheng, C. C., Yang, C.-l., & Sheu, C. (2014). The link between eco-innovation and business performance: A Taiwanese industry context. Journal of Cleaner Production, 64, 81-90. [Google Scholar] [CrossRef]

Chin, W. W. (1998). Commentary: Issues and opinion on structural equation modelling. MIS quarterly, vii-xvi. [Google Scholar]

Chiu, C.-N., & Yang, C.-L. (2019). Competitive advantage and simultaneous mutual influences between information technology adoption and service innovation: Moderating effects of environmental factors. Structural Change and Economic Dynamics, 49, 192-205. [Google Scholar][CrossRef]

Choudhury, D., Rao, V. G., & Mishra, M. K. (2019). Impact of strategic and tactical green marketing orientation on SMEs performance. Theoretical Economics letters, 9, 1633-1650. [Google Scholar]

Chu, Z., Wang, L., & Lai, F. (2019). Customer pressure and green innovations at third party logistics providers in China. The International Journal of Logistics Management, 30(1), 57-75. [Google Scholar] [CrossRef]

Chung, K. C. (2020). Green marketing orientation: Achieving sustainable development in green hotel management. Journal of Hospitality Marketing Management, 29(6), 722-738. [Google Scholar] [CrossRef]

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152. [Google Scholar] [CrossRef]

Cornejo-Cañamares, M., Medrano, N., & Olarte-Pascual, C. (2021). Environmental objectives and nontechnological innovation in Spanish manufacturing SMEs. Journal of Cleaner Production, 296, 126445. [Google Scholar] [CrossRef]

Crittenden, V. L., Crittenden, W. F., Ferrell, L. K., Ferrell, O., & Pinney, C. C. (2011). Market-oriented sustainability: a conceptual framework and propositions. Journal of the academy of marketing science, 39(1), 71-85. [Google Scholar] [CrossRef]

Cronin, J. J., Smith, J. S., Gleim, M. R., Ramirez, E., & Martinez, J. D. (2011). Green marketing strategies: an examination of stakeholders and the opportunities they present. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 158-174. [Google Scholar] [CrossRef]

D’Attoma, I., & Ieva, M. (2022). The role of marketing strategies in achieving the environmental benefits of innovation. Journal of Cleaner Production, 342, 130957. [Google Scholar] [CrossRef]

Dangelico, R. M., Pujari, D., & Pontrandolfo, P. (2017). Green product innovation in manufacturing firms: A sustainability‐oriented dynamic capability perspective. Business strategy and the Environment, 26(4), 490-506. [Google Scholar] [CrossRef]

De Marchi, V. (2012). Environmental innovation and R&D cooperation: Empirical evidence from Spanish manufacturing firms. Research policy, 41(3), 614-623. [Google Scholar] [CrossRef]

de Medeiros, J. F., Ribeiro, J. L. D., & Cortimiglia, M. N. (2014). Success factors for environmentally sustainable product innovation: a systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 65, 76-86. [Google Scholar] [CrossRef]

de Oliveira, J. A. S., Basso, L. F. C., Kimura, H., & Sobreiro, V. A. (2018). Innovation and financial performance of companies doing business in Brazil. International Journal of Innovation Studies, 2(4), 153-164. [Google Scholar] [CrossRef]

Dimaggio, P., & W. Powell. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-160. [Google Scholar] [CrossRef]

Distanont, A., & Khongmalai, O. (2020). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences,41(1), 15-21. [Google Scholar]

Dolan, P. (2002). The sustainability of sustainable consumption. Journal of Macromarketing, 22(2), 170-181. [Google Scholar] [CrossRef]

Eneizan, B., Abd Wahab, K., & Obaid, T. (2016). Effects of green marketing strategies on sales volume of green cars. Singaporean Journal of Business, Economics Management Studies, 51(3814), 1-14. [Google Scholar]

Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E. A., & Barlow, C. Y. (2017). Business model innovation for sustainability: Towards a unified perspective for creation of sustainable business models. Business Strategy and the Environment, 26(5), 597-608. [Google Scholar] [CrossRef]

Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modelling. University of Akron Press. [Google Scholar]

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50. [Google Scholar] [CrossRef]

Fraj, E., Martínez, E., & Matute, J. (2011). Green marketing strategy and the firm’s performance: the moderating role of environmental culture. Journal of Strategic Marketing, 19(4), 339-355. [Google Scholar] [CrossRef]

Fraj, E., Martínez, E., & Matute, J. (2013). Green marketing in B2B organizations: an empirical analysis from the natural‐resource‐based view of the firm. Journal of Business & Industrial Marketing28(5), 396-410. [Google Scholar] [CrossRef]

Galbreath, J., Chang, C.-Y., & Tisch, D. (2021). Are exporting firms linked to cleaner production? A study of eco-innovation in Taiwan. Journal of Cleaner Production, 303, 127029. [Google Scholar] [CrossRef]

Galdeano-Gómez, E., Aznar-Sánchez, J. A., & Pérez-Mesa, J. C. (2013). Sustainability dimensions related to agricultural-based development: the experience of 50 years of intensive farming in Almería (Spain). International Journal of Agricultural Sustainability, 11(2), 125-143. [Google Scholar] [CrossRef]

García-Granero, E. M., Piedra-Muñoz, L., & Galdeano-Gómez, E. (2020). Measuring eco-innovation dimensions: The role of environmental corporate culture and commercial orientation. Research Policy, 49(8), 104028. [Google Scholar] [CrossRef]

Geng, D., Lai, K.-h., & Zhu, Q. (2021). Eco-innovation and its role for performance improvement among Chinese small and medium-sized manufacturing enterprises. International Journal of Production Economics, 231, 107869. [Google Scholar] [CrossRef]

Ghisetti, C., & Pontoni, F. (2015). Investigating policy and R&D effects on environmental innovation: A meta-analysis. Ecological Economics,118, 57-66. [Google Scholar] [CrossRef]

Gomes, C. F., Najjar, M., & Yasin, M. M. (2018). Exploring competitive strategic performance consistency in service organizations. Measuring Business Excellence. [Google Scholar] [CrossRef]

Gordon, R., Carrigan, M., & Hastings, G. (2011). A framework for sustainable marketing. Marketing Theory, 11(2), 143-163. [Google Scholar][CrossRef]

Graci, S., & Dodds, R. (2008). Why go green? The business case for environmental commitment in the Canadian hotel industry. Anatolia,19(2), 251-270. [Google Scholar] [CrossRef]

Gudergan, S. P., Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2008). Confirmatory tetrad analysis in PLS path modelling. Journal of business research, 61(12), 1238-1249. [Google Scholar] [CrossRef]

Guoyou, Q., Saixing, Z., Chiming, T., Haitao, Y., & Hailiang, Z. (2013). Stakeholders’ influences on corporate green innovation strategy: a case study of manufacturing firms in China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 20(1), 1-14.[Google Scholar][CrossRef]

Hadjimanolis, A., & Dickson, K. (2000). Innovation strategies of SMEs in Cyprus, a small developing country. International Small Business Journal, 18(4), 62-79. [Google Scholar] [CrossRef]

Hair, J. F., & Black, W. C. (2006). Babin BJ. Anderson RE, Tatham RL. Multivariate Data Analysis. [Google Scholar]

Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European Business Review. [Google Scholar] [CrossRef]

Hamelink, M., & Opdenakker, R. (2019). How business model innovation affects firm performance in the energy storage market. Renewable energy, 131, 120-127. [Google Scholar] [CrossRef]

Hart, S. L. (1995). A natural-resource-based view of the firm. Academy of Management Review, 20(4), 986-1014. [Google Scholar] [CrossRef]

Hart, S. L., & Dowell, G. (2011). Invited editorial: A natural-resource-based view of the firm: Fifteen years after. Journal of management,37(5), 1464-1479. [Google Scholar] [CrossRef]

Hasan, Z., & Ali, N. A. (2015). The impact of green marketing strategy on the firm’s performance in Malaysia. Procedia-Social Behavioral Sciences, 172, 463-470. [Google Scholar] [CrossRef]

Helfat, C. E. (1994). Evolutionary trajectories in petroleum firm R&D. Management science, 40(12), 1720-1747. [Google Scholar] [CrossRef]

Hellström, T. J. S. d. (2007). Dimensions of environmentally sustainable innovation: the structure of eco‐innovation concepts. 15(3), 148-159.[Google Scholar] [CrossRef]

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modelling. Journal of the academy of marketing science, 43(1), 115-135. [Google Scholar] [CrossRef]

Hofer, C., Cantor, D. E., & Dai, J. (2012). The competitive determinants of a firm’s environmental management activities: Evidence from US manufacturing industries. Journal of Operations management, 30(1-2), 69-84. [Google Scholar] [CrossRef]

Hojnik, J., & Ruzzier, M. (2016). What drives eco-innovation? A review of an emerging literature. Environmental Innovation and Societal Transitions, 19, 31-41. [Google Scholar] [CrossRef]

Huang, X.-x., Hu, Z.-p., Liu, C.-s., Yu, D.-j., & Yu, L.-f. (2016). The relationships between regulatory and customer pressure, green organizational responses, and green innovation performance. Journal of Cleaner Production, 112, 3423-3433. [Google Scholar] [CrossRef]

Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: antecedents and consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53-70. [Google Scholar] [CrossRef]

Jia, X., Alvi, A. K., Nadeem, M. A., Akhtar, N., & Zaman, H. M. F. (2022). Impact of Perceived Influence, Virtual Interactivity on Consumer Purchase Intentions Through the Path of Brand Image and Brand Expected Value. Frontiers in Psychology, 13. [Google Scholar] [CrossRef]

Johansson, G. (2002). Success factors for integration of ecodesign in product development: a review of state of the art. Environmental management and health13(1), 98-107. [Google Scholar] [CrossRef]

Juwaheer, D. T., Pudaruth, S., & Monique Emmanuelle Noyaux, M. (2012). Analysing the impact of green marketing strategies on consumer purchasing patterns in Mauritius. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development8(1), 36-59. [Google Scholar][CrossRef]

Karakaya, E., Hidalgo, A., & Nuur, C. (2014). Diffusion of eco-innovations: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 33, 392-399. [Google Scholar] [CrossRef]

Keijzers, G. J. J. o. c. p. (2002). The transition to the sustainable enterprise. Journal of Cleaner Production, 10(4), 349-359. [Google Scholar][CrossRef]

Ketchen Jr, D. J., Hult, G. T. M., & Slater, S. F. (2007). Toward greater understanding of market orientation and the resource‐based view. Strategic management journal, 28(9), 961-964. [Google Scholar] [CrossRef]

Kilbourne, W. E., Beckmann, S. C., & Thelen, E. (2002). The role of the dominant social paradigm in environmental attitudes: A multinational examination. Journal of Business Research, 55(3), 193-204. [Google Scholar] [CrossRef]

Kinoti, M. W. (2016). Influence of Green Marketing Practices and Corporate image on Performance of ISO 9000 and 14000 Series Certified Firms in Kenya. Operations Research Society of Eastern Africa, 6(1), 71-116. [Google Scholar]

Kline, R. B. (2011). Convergence of structural equation modelling and multilevel modelling. The SAGE handbook of innovation in social research methods, 562-589. [Google Scholar]

Kuo, T.-C., & Smith, S. (2018). A systematic review of technologies involving eco-innovation for enterprises moving towards sustainability. Journal of Cleaner Production, 192, 207-220. [Google Scholar] [CrossRef]

Larbi-Siaw, O., Xuhua, H., Owusu, E., Owusu-Agyeman, A., Fulgence, B. E., & Frimpong, S. A. (2022). Eco-innovation, sustainable business performance and market turbulence moderation in emerging economies. Technology in Society, 68, 101899. [Google Scholar] [CrossRef]

Lee, K.-H., & Min, B. (2015). Green R&D for eco-innovation and its impact on carbon emissions and firm performance. Journal of Cleaner Production, 108, 534-542. [Google Scholar] [CrossRef]

Leonidou, C. N., Katsikeas, C. S., & Morgan, N. A. (2013). “Greening” the marketing mix: Do firms do it and does it pay off? Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 151-170. [Google Scholar] [CrossRef]

Leonidou, C. N., & Leonidou, L. C. (2011). Research into environmental marketing/management: a bibliographic analysis. European Journal of Marketing, 45(1/2), 68-103. [Google Scholar] [CrossRef]

Levidow, L., Lindgaard-Jørgensen, P., Nilsson, Å., Skenhall, S. A., & Assimacopoulos, D. (2016). Process eco-innovation: assessing meso-level eco-efficiency in industrial water-service systems. Journal of Cleaner Production, 110, 54-65. [Google Scholar] [CrossRef]

Li, H., & Atuahene‐Gima, K. (2002). The adoption of agency business activity, product innovation, and performance in Chinese technology ventures. Strategic Management Journal, 23(6), 469-490. [Google Scholar] [CrossRef]

Li, Y., Ye, F., Sheu, C., & Yang, Q. (2018). Linking green market orientation and performance: Antecedents and processes. Journal of Cleaner Production, 192, 924-931. [Google Scholar] [CrossRef]

Lin, C.-Y., & Ho, Y.-H. (2011). Determinants of green practice adoption for logistics companies in China. Journal of business ethics, 98(1), 67-83. [Google Scholar] [CrossRef]

Liu, W., & Atuahene-Gima, K. (2018). Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets. Industrial Marketing Management, 73, 7-20. [Google Scholar] [CrossRef]

Liu, Y., Zhu, J., Li, E. Y., Meng, Z., & Song, Y. (2020). Environmental regulation, green technological innovation, and eco-efficiency: The case of Yangtze river economic belt in China. Technological Forecasting and Social Change, 155, 119993. [Google Scholar] [CrossRef]

Lopes, C. M., Scavarda, A., Hofmeister, L. F., Thomé, A. M. T., & Vaccaro, G. L. R. (2017). An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production, 142, 476-488. [Google Scholar][CrossRef]

Lu, J., Liang, M., Zhang, C., Rong, D., Guan, H., Mazeikaite, K., & Streimikis, J. (2021). Assessment of corporate social responsibility by addressing sustainable development goals. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 28(2), 686-703. [Google Scholar][CrossRef]

Luo, J., Chong, A. Y.-L., Ngai, E. W., & Liu, M. (2015). Reprint of “Green Supply Chain Collaboration implementation in China: The mediating role of guanxi”. Transportation Research Part E: Logistics Transportation Review, 74, 37-49. [Google Scholar] [CrossRef]

Matusik, S. F., & Hill, C. W. (1998). The utilization of contingent work, knowledge creation, and competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 680-697. [Google Scholar] [CrossRef]

McDaniel, S. W., & Rylander, D. H. (1993). Strategic green marketing. Journal of consumer marketing10(3), 4-10. [Google Scholar][CrossRef]

McDonagh, P., & Prothero, A. (2014). Sustainability marketing research: Past, present and future. Journal of Marketing Management, 30(11-12), 1186-1219. [Google Scholar] [CrossRef]

Mei, O. J., Ling, K. C., & Piew, T. H. (2012). The antecedents of green purchase intention among Malaysian consumers. Asian Social Science,8(13), 248. [Google Scholar] [CrossRef]

Miller, D. (1987). The structural and environmental correlates of business strategy. Strategic management journal, 8(1), 55-76. [Google Scholar] [CrossRef]

Mourad, M., & Ahmed, Y. (2012). Perception of green brand in an emerging innovative market. European Journal of Innovation Management,15, 514-537. [Google Scholar] [CrossRef]

Mukonza, C., & Swarts, I. (2020). The influence of green marketing strategies on business performance and corporate image in the retail sector. Business strategy and the Environment, 29(3), 838-845. [Google Scholar] [CrossRef]

Oliveira Duarte, L., Vasques, R. A., Fonseca Filho, H., Baruque-Ramos, J., & Nakano, D. (2022). From fashion to farm: Green marketing innovation strategies in the Brazilian organic cotton ecosystem. Journal of Cleaner Production, 360, 132196. [Google Scholar] [CrossRef]

Ottman, J., & Books, N. (1998). Green marketing: opportunity for innovation. The Journal of Sustainable Product Design, 60(7), 136-667. [Google Scholar]

Oxborrow, L., & Brindley, C. (2013). Adoption of “eco‐advantage” by SMEs: emerging opportunities and constraints. European Journal of Innovation Management16(3), 355-375. [Google Scholar] [CrossRef]

Papadas, K.-K., & Avlonitis, G. J. (2014). The 4 Cs of environmental business: Introducing a new conceptual framework. Social Business,4(4), 345-360. [Google Scholar] [CrossRef]

Papadas, K.-K., Avlonitis, G. J., & Carrigan, M. (2017). Green marketing orientation: Conceptualization, scale development and validation. Journal of Business Research, 80, 236-246. [Google Scholar] [CrossRef]

Papadas, K.-K., Avlonitis, G. J., Carrigan, M., & Piha, L. (2019). The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research, 104, 632-643. [Google Scholar] [CrossRef]

Peattie, K., & Belz, F.-M. (2010). Sustainability marketing — An innovative conception of marketing. Marketing Review St. Gallen, 27(5), 8-15. [Google Scholar] [CrossRef]

Polonsky, M. J. (1994). An introduction to green marketing. Electronic green journal, 1(2). [Google Scholar]

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891. [Google Scholar] [CrossRef]

Pujari, D., Wright, G., & Peattie, K. (2003). Green and competitive: Influences on environmental new product development performance. Journal of Business Research, 56(8), 657-671. [Google Scholar] [CrossRef]

Purnama, C., & Subroto, W. T. (2016). Competition Intensity, Uncertainty Environmental on the use of Information Technology and its Impact on Business Performance Small and Medium Enterprises. International Review of Management and Marketing, 6, 984-992. [Google Scholar]

Rajadurai, J., Zahari, A. R., Esa, E., Bathmanathan, V., & Ishak, N. A. M. (2021). Investigating Green Marketing Orientation Practices among Green Small and Medium Enterprises. The Journal of Asian Finance, Economics Business, 8(1), 407-417. [Google Scholar] [CrossRef]

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological economics,32(2), 319-332. [Google Scholar] [CrossRef]

Ringle, C. M. (2005). SmartPLS 2.0 (M3). [Link]

Rossi, S., Colicchia, C., Cozzolino, A., & Christopher, M. (2013). The logistics service providers in eco-efficiency innovation: an empirical study. Supply chain management: an international journal18(6), 583-603. [Google Scholar] [CrossRef]

Rugman, A. M., & Verbeke, A. (1998). Corporate strategy and international environmental policy. Journal of international business studies,29(4), 819-833. [Google Scholar] [CrossRef]

Santos, D. F. L., Rezende, M. D. V., & Basso, L. F. C. (2019). Eco-innovation and business performance in emerging and developed economies. Journal of Cleaner Production, 237, 117674. [Google Scholar] [CrossRef]

Sarkar, A. N. (2012). Green Branding and Eco-invitations for Evolving Sustainable Green Marketing Strategy. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 8(1), 39-58. [Google Scholar] [CrossRef]

Sarstedt, M., Ringle, C. M., Smith, D., Reams, R., & Hair Jr, J. F. (2014). Partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM): A useful tool for family business researchers. Journal of family business strategy, 5(1), 105-115. [Google Scholar] [CrossRef]

Scott, A. J. (2001). Global city-regions: trends, theory, policy. OUP Oxford. [Google Scholar]

Scott, R. W., Scott, W. R., & Meyer, J. W. (1994). Institutional environments and organizations: Structural complexity and individualism. Sage. [Google Scholar]

Scott, W. (1995). International and organizations. Thousand Oaks, CA: Sage. [Google Scholar]

Scott, W. R. (2005). Institutional theory: Contributing to a theoretical research program. Great minds in management: The process of theory development, 37(2), 460-484. [Google Scholar]

Shaukat, F., & Ming, J. (2022). Green marketing orientation impact on business performance: Case of pharmaceutical industry of Pakistan. Frontiers in psychology, 13, 55-91. [Google Scholar] [CrossRef]

Singh, S. K., Del Giudice, M., Chierici, R., & Graziano, D. (2020). Green innovation and environmental performance: The role of green transformational leadership and green human resource management. Technological Forecasting and Social Change, 150, 119762. [Google Scholar] [CrossRef]

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of marketing, 59(3), 63-74. [Google Scholar][CrossRef]

Soewarno, N., Tjahjadi, B., & Permatanadia, D. (2020). Competitive pressure and business performance in East Java Batik industry. The Journal of Asian Finance, Economics Business, 7(12), 329-336. [Google Scholar] [CrossRef]

Stoeckl, V. E., & Luedicke, M. K. (2015). Doing well while doing good? An integrative review of marketing criticism and response. Journal of Business Research, 68(12), 2452-2463. [Google Scholar] [CrossRef]

Triguero, A., Moreno-Mondéjar, L., & Davia, M. A. (2013). Drivers of different types of eco-innovation in European SMEs. Ecological economics, 92, 25-33. [Google Scholar] [CrossRef]

Tsai, K. H., & Liao, Y. C. (2017). Sustainability strategy and eco‐innovation: A moderation model. Business Strategy and the Environment,26(4), 426-437. [Google Scholar] [CrossRef]

Turner, P., & Turner, S. (2009). Triangulation in practice. Virtual reality, 13(3), 171-181. [Google Scholar] [CrossRef]

Tyler, B., Lahneman, B., Beukel, K., Cerrato, D., Minciullo, M., Spielmann, N., & Cruz, A. D. (2018). SME Managers’ Perceptions of Competitive Pressure and the Adoption of Environmental Practices in Fragmented Industries: A Multi-Country Study in the Wine Industry. Organization & Environment, 1-27. [Google Scholar] [CrossRef]

Valaei, N., Rezaei, S., & Ismail, W. K. W. (2017). Examining learning strategies, creativity, and innovation at SMEs using fuzzy set Qualitative Comparative Analysis and PLS path modelling. Journal of Business Research, 70, 224-233. [Google Scholar] [CrossRef]

van der Linde, C. (1995). Green and competitive: ending the stalemate. [Google Scholar]

Vilkaite-Vaitone, N., & Skackauskiene, I. (2019). Green marketing orientation: evolution, conceptualization and potential benefits. Open Economics, 2(1), 53-62. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, Y. M., Zaman, H. M. F., & Alvi, A. K. (2022). Linkage of green brand positioning and green customer value with green purchase intention: the mediating and moderating role of attitude toward green brand and green trust. SAGE Open, 12(2), 21582440221102441. [Google Scholar] [CrossRef]

Wanjohi, P., Gachoka, H., Kihoro, J., & Ogutu, M. (2013). Green business: potential for application as a business innovation for wealth and employment creation in Kenya. Global Business and Economics Research Journal, 2(9), 1-12. [Google Scholar]

Wells, V. K., Manika, D., Gregory‐Smith, D., Taheri, B., & McCowlen, C. (2015). Heritage tourism, CSR and the role of employee environmental behaviour. Tourism Management, 48, 399-413. [Google Scholar] [CrossRef]

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurational approach. Journal of business venturing, 20(1), 71-91. [Google Scholar] [CrossRef]

Wong, C. W., Lai, K.-h., Shang, K.-C., Lu, C.-S., & Leung, T. (2012). Green operations and the moderating role of environmental management capability of suppliers on manufacturing firm performance. International Journal of Production Economics, 140(1), 283-294. [Google Scholar][CrossRef]

Wong, C. Y., Boon-Itt, S., & Wong, C. W. (2011). The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance. Journal of Operations management, 29(6), 604-615. [Google Scholar] [CrossRef]

Zahari, A. R., & Esa, E. J. I. J. o. E. S. M. (2018). Drivers and inhibitors adopting renewable energy: an empirical study in Malaysia. International Journal of Energy Sector Managment, 12, 581-600. [Google Scholar] [CrossRef]

Zhang, J. A., & Walton, S. (2017). Eco‐innovation and business performance: the moderating effects of environmental orientation and resource commitment in green‐oriented SMEs. R & D Management, 47(5), E26-E39. [Google Scholar] [CrossRef]

Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operations Management, 22(3), 265-289. [Google Scholar] [CrossRef]

Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K.-h. (2013). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(2), 106-117. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue