Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив маркетингової стратегії на організаційну ефективність через управлінський облік

Кванг Лінь Хуінь1,*  
  1. Університет промисловості та торгівлі міста Хошимін, В’єтнам

     * Corresponding author

Received: 5 August 2023

Revised: 23 October 2023

Accepted: 27 November 2023

Abstract

Компанії використовують маркетингові стратегії з метою досягнення найбільш ефективної роботи своєї організації. Однак цей взаємозв’язок стає можливим завдяки впливу управлінського обліку. Метою статті є вивчення впливу маркетингової стратегії на організаційну ефективність, враховуючи посередню роль управлінського обліку. Для проведення дослідження було використано дані від 352 публічних підприємств, які були представлені керівниками відділів маркетингу та управлінського обліку. Методичним інструментарієм проведеного дослідження з вивчення зв’язків та посередницького впливу управлінського обліку в ланцюгу “маркетингова стратегія – організаційна ефективність” став аналітичний метод AMOS. Об’єктом дослідження обрані компанії В’єтнаму. Вибір В’єтнаму для проведення дослідження обумовлений його стрімким економічним розвитком. Ця країна є однією з найбільш швидкозростаючих в Південно-Східній Азі. Відповідно, підприємства, які діють тут, повинні використовувати найефективніші методи управління, щоб змагатися з конкурентами з розвинених країн.  У статті представлено результати емпіричного аналізу, який засвідчив, що елементи маркетингової стратегії мають статистичний вплив на організаційну ефективність. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що управлінський облік виявляється посередником у відносинах між маркетинговою стратегією та організаційною ефективністю. Ця робота надає важливі висновки для керівників у контексті прийняття науково обґрунтованих рішень з планування маркетингових стратегій у сфері бізнесу. Зазначено, що ці стратегії повинні гармонійно взаємодіяти з параметрами управлінського обліку, що імплементуються в організаційній структурі. Це сприяє досягненню максимальної організаційної ефективності. Враховуючи особливості бізнес-середовища В’єтнаму, отримані висновки будуть корисні для підприємств цього регіону, які прагнуть оптимізувати свої маркетингові стратегії та підвищити свою конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Проведене дослідження розширює актуальні знання в галузі маркетингу та управлінського обліку, підкреслюючи значущість взаємодії між маркетинговою стратегією та організаційною ефективністю.

Keywords: посередництво управлінського обліку; стратегія місця; стратегія ціни; стратегія продукту; стратегія просування; В’єтнам.

How to Cite: Huynh, Q. L. (2023). Effect of Marketing Strategy on Organizational Efficacy via Managerial Accounting. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 84–98. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-06

Abstract Views

PDF Downloads

References

Ab Rahman, N. A., & Ramli, A. (2014). Entrepreneurship management, competitive advantage and firm performances in the craft industry: concepts and framework. Procedia-Social and Behavioral Sciences145, 129-137. [Google Scholar] [CrossRef]

Adel, H. M., Mahrous, A. A., & Hammad, R. (2020). Entrepreneurial marketing strategy, institutional environment, and business performance of SMEs in Egypt. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 12(5), 727-746. [Google Scholar] [CrossRef]

Adu-Gyamfi, J., & Chipwere, K. Y. W. (2020). The impact of management accounting practices on the performance of manufacturing firms: An empirical evidence from Ghana. Research Journal of Finance and Accounting, 11(20), 100-113. [Google Scholar] [CrossRef]

Akinyele, S. T. (2010a). Impact of strategic marketing management on the performance of firms in the downstream sector of Nigerian oil and gas Industry, PhD Thesis postgraduate school, Covenant University, Nigeria. [Google Scholar] [CrossRef]

Akinyele, S. T. (2010b). Strategic marketing strategies on the performance of firms in Nigerian oil and gas industry. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 1(1), 23-36. [Google Scholar] [CrossRef]

Alleyne, P., & Weekes-Marshall, D. (2011). An exploratory study of management accounting practices in manufacturing companies in Barbados. International Journal of Business and Social Science, 2(9), 49-58. [Google Scholar] [CrossRef]

Alon, I., & Rottig, D. (2013). Entrepreneurship in emerging markets: New insights and directions for future research. Thunderbird International Business Review, 55(5), 487-492. [Google Scholar] [CrossRef]

Amin, H. J. (2021). Influence of marketing strategies on the performance of SMEs: Evidence from Abuja SMEs. Journal of Economics and Business, 4(1), 294-307. [Google Scholar] [CrossRef]

Aremu, M. A., & Lawal, A. T. (2012). Exploring marketing strategy as a catalyst for performance in Nigerian telecommunication industry. IJMBS, 2(4), 65-71. [Google Scholar] [CrossRef]

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of personality and social psychology, 51(6), 1173-1182. [Google Scholar] [CrossRef]

Becherer, R. C., & Helms, M. M. (2016). The role of entrepreneurial marketing in improving market share for small businesses facing external environmental or resource challenges. Journal of Business and Entrepreneurship, 27(2), 119-147. [Google Scholar][CrossRef]

Bou‐Llusar, J. C., Beltrán‐Martín, I., Roca‐Puig, V., & Escrig‐Tena, A. B. (2016). Single‐and multiple‐informant research designs to examine the human resource management− performance relationship. British Journal of Management, 27(3), 646-668. [Google Scholar] [CrossRef]

Bouwens, J., & Abernethy, M. A. (2000). The consequences of customization on management accounting system design. Accounting, Organizations and Society, 25(3), 221-241. [Google Scholar] [CrossRef]

Bowden, A., Fox-Rushby, J. A., Nyandieka, L., & Wanjau, J. (2002). Methods for pretesting and piloting survey questions: illustrations from the KENQOL survey of health-related quality of life. Health policy and planning, 17(3), 322-330. [Google Scholar] [CrossRef]

Chen, Y. S. (2010). The drivers of green brand equity: Green brand image, green satisfaction, and green trust. Journal of Business ethics, 93(2), 307-319. [Google Scholar] [CrossRef]

Chia, Y. M. (1995). Decentralization, management accounting system (MAS) information characteristics and their interaction effects on managerial performance: a Singapore study. Journal of Business Finance & Accounting, 22(6), 811-830. [Google Scholar][CrossRef]

Chong, V. K. (1996). Management accounting systems, task uncertainty and managerial performance: a research note. Accounting, organizations and society, 21(5), 415-421. [Google Scholar] [CrossRef]

Dzisi, S., & Ofosu, D. (2014). Marketing strategies and the performance of SMEs in Ghana. European Journal of Business and Management, 6(5), 102-111. [Google Scholar] [CrossRef]

Eker, M. (2009). The impact of budget particpation and management accountingsystems on performance of Turkish middle level managers. Akdeniz İİBF Dergisi, 9(17), 105-126. [Google Scholar] [CrossRef]

Ene, E. E., & Uduma, E. (2022). Impact of Marketing Strategies on the Performance of Manufacturing Small and Medium-Scale Enterprises in Abuja, Federal Capital Territory (FCT). Baze University Journal of Entrepreneurship and Interdisciplinary Studies, 1(1), 25-37. [Google Scholar] [CrossRef]

Estrin, S., Mickiewicz, T., Stephan, U., & Wright, M. (2019). Entrepreneurship in emerging markets. The Oxford handbook of management in emerging markets, 457, Oxford University Press, UK. [Google Scholar] [CrossRef]

Etemadi, H., Dilami, Z. D., Bazaz, M. S., & Parameswaran, R. (2009). Culture, management accounting and managerial performance: Focus Iran. Advances in accounting, 25(2), 216-225. [Google Scholar] [CrossRef]

Franco, M., de Fatima Santos, M., Ramalho, I., & Nunes, C. (2014). An exploratory study of entrepreneurial marketing in SMEs: The role of the founder-entrepreneur. Journal of Small Business and Enterprise Development21(2), 265-283. [Google Scholar][CrossRef]

Fuadah, L. L., Safitri, R. H., Yuliani, Y., & Arisman, A. (2020). Determinant factors’ impact on managerial performance through management accounting systems in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), 7(10), 109-117. [Google Scholar]

GbolagadeAdewale, A., & Oyewale, I. O. (2013). Impact of marketing strategy on business performance a study of selected small and medium enterprises (Smes) In Oluyole Local Government, Ibadan, Nigeria. Ibadan, Nigeria11(4), 59-66. [Google Scholar]

Gerhart, B., & Feng, J. (2021). The resource-based view of the firm, human resources, and human capital: Progress and prospects. Journal of Management, 47(7), 1796-1819. [Google Scholar] [CrossRef]

Ghasemi, R., Azmi Mohamad, N., Karami, M., Hafiz Bajuri, N., & Asgharizade, E. (2016). The mediating effect of management accounting system on the relationship between competition and managerial performance. International Journal of Accounting and Information Management, 24(3), 272-295. [Google Scholar] [CrossRef]

Goi, C. L. (2009). A review of marketing mix: 4Ps or more. International journal of marketing studies, 1(1), 2-15. [Google Scholar]

Goodman, L.A. (1960). On the exact variance of products. Journal of the American statistical association, 55(292), 708-713. [Google Scholar] [CrossRef]

Gup, B. E., & Whitehead, D. D. (1989). Strategic planning in banks—does it pay?. Long range planning22(1), 124-130. [Google Scholar] [CrossRef]

Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. In Multivariate data analysis (p. 785).

Hallbäck, J., & Gabrielsson, P. (2011). Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures. In Firm-Level Internationalization, Regionalism and Globalization: Strategy, Performance and Institutional Change (pp. 177-197). London: Palgrave Macmillan UK. [Google Scholar]

Hoque, Z. (2011). The relations among competition, delegation, management accounting systems change and performance: A path model. Advances in Accounting, 27(2), 266-277. [Google Scholar] [CrossRef]

Khanra, S., Kaur, P., Joseph, R. P., Malik, A., & Dhir, A. (2022). A resource‐based view of green innovation as a strategic firm resource: Present status and future directions. Business Strategy and the Environment, 31(4), 1395-1413. [Google Scholar][CrossRef]

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management: Philip Kotler, Kevin Lane Keller. New Jersey: Pearson Education, USA. [Google Scholar]

Koufaris, M., & Hampton-Sosa, W. (2002). Customer trust online: examining the role of the experience with the Web-site. Department of Statistics and Computer Information Systems Working Paper Series, Zicklin School of Business, Baruch College, New York. [Google Scholar]

Latif, K., Bhatti, A. A., & Raheman, A. (2017). Earnings quality: A missing link between corporate governance and firm value. Business & Economic Review, 9(2), 255-280. [Google Scholar]

Lin, L. H. (1993). Consumer Product Classification, Innovation Type and New Product Marketing Strategy. National Cheng Chi University Department of Business Administration of PhD Thesis, Taiwan. [Google Scholar]

Lin, L., & Ya-Huei, C. (2012). The Impact of new product marketing strategy on new product performance: the moderating effects of competitive intensity and product innovation. International Journal of Advanced Scientific Research and Technology, 2(2), 135-149. [Google Scholar]

Magaji, N., Awolusi, O. D., & Akinsuru, S. (2015). Effect of Marketing Strategy on Customer Loyalty in the Nigerian Oil and Gas Industry: The Mediating Role of Consumer Perceived Value. International Journal of Investment Management and Financial Innovations1(4), 94-104. [Google Scholar]

Matsuoka, K. (2020). Exploring the interface between management accounting and marketing: a literature review of customer accounting. Journal of Management Control, 31(3), 157-208. [Google Scholar] [CrossRef]

McCarthy, M. (2016). Experiential learning theory: From theory to practice. Journal of Business & Economics Research (JBER), 14(3), 91-100. [Google Scholar] [CrossRef]

Morgan, N. A., & Rego, L. L. (2006). The value of different customer satisfaction and loyalty metrics in predicting business performance. Marketing science, 25(5), 426-439. [Google Scholar] [CrossRef]

Owomoyela, S. K., Oyeniyi, K. O., & Ola, O. S. (2013). Investigating the impact of marketing mix elements on consumer loyalty: An empirical study on Nigerian Breweries Plc. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4(11), 485-496. [Google Scholar]

Pai, P., & Sadeeq, K. (2011). Impact of marketing strategies on the business performance of small and medium enterprises in India. Career Development International, 4(2), 108-119. [Google Scholar] [CrossRef]

Porter, M. E., & Linde, C. V. D. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. Journal of economic perspectives, 9(4), 97-118. [Google Scholar]

Ratnatunga, J. (1999). Marketing Strategy and Management Accounting. In Strategic Management Accounting (pp. 42-49). Quill Press. [Google Scholar]

Roslender, R., & Hart, S. J. (2002). Integrating management accounting and marketing in the pursuit of competitive advantage: the case for strategic management accounting. Critical Perspectives on Accounting, 13(2), 255-277. [Google Scholar] [CrossRef]

Saif, N. M. A. (2015). How does marketing strategy influence firm performance? Implementation of marketing strategy for firm success. International Journal of Innovation and Economic Development, 1(3), 7-15. [Google Scholar]

Saleh, Q. Y., & Al-Nimer, M. B. (2022). The mediating role of the management accounting information system in the relationship between innovation strategy and financial performance in the Jordanian industrial companies. Cogent Business & Management, 9(1), 2135206. [Google Scholar] [CrossRef]

Shoham, A. (2021). Standardization of international strategy and export performance: a meta-analysis. In Strategic Global Marketing (pp. 97-120). Routledge. [Google Scholar]

Simmonds, K. (1982). Strategic management accounting for pricing: a case example. Accounting and business research, 12(47), 206-214. [Google Scholar] [CrossRef]

Soobaroyen, T., & Poorundersing, B. (2008). The effectiveness of management accounting systems: Evidence from functional managers in a developing country. Managerial Auditing Journal23(2), 187-219. [Google Scholar] [CrossRef]

Surroca, J., Tribó, J. A., & Waddock, S. (2010). Corporate responsibility and financial performance: The role of intangible resources. Strategic management journal, 31(5), 463-490. [Google Scholar] [CrossRef]

Swastha, B., & Handoko, T. H. (2002). Manajemen pemasaran. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Penerbit Liberty. [Google Scholar]

Varadarajan, R. (2020). Customer information resources advantage, marketing strategy and business performance: A market resources based view. Industrial Marketing Management, 89, 89-97. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, D. H. M., & Huynh, Q. L. (2014). Linkages among corporate governance, management accounting practice and organizational performance: Evidence from a Southeast Asian country. Romanian Economic and Business Review, 9(1), 63-81. [Google Scholar]

Wynn, M., & Jones, P. (2019). Context and entrepreneurship in knowledge transfer partnerships with small business enterprises. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 20(1), 8-20. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue