Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Вплив іноземних прямих інвестицій з країн північної Європи на структуру економіки Литви

Мануела Тваронавічєн1,2,3,*  , Агнє Сімелюте1,2, , Герда Штірбліте1
  1. Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса, Литва
  2. Військова академія Литви імені генерала Йонаса Земайтіса, Литва
  3. Інститут гуманітарних та соціальних наук, Латвія

     * Corresponding author

Received: 21 August  2023

Revised: 25 October 2023

Accepted: 07 November 2023

Abstract

Іноземні прямі інвестиції розглядаються як рушійна сила економічного зростання, сприяючи розвитку торгівлі та зменшенню безробіття. Країна, яка отримує іноземні прямі інвестиції, користується перевагами від передачі технологій. В результаті цього розвивається та змінюється економічна структура країни, що надає їй нові можливості та перспективи. Країни Балтії, включаючи Литву, залучають значні обсяги іноземних прямих інвестицій (ІПІ) з країн Північної Європи. Метою дослідження є оцінка впливу внутрішніх ІПІ з країн Північної Європи на економічну структуру Литви. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи описової статистики, кореляційно-регресійного аналізу та тести причинно-наслідкового зв’язку Грейнджера. Стаціонарність даних перевірялася за допомогою розширеного тесту Дікі-Фуллера для оцінки впливу на структурні зміни. Дані були структуровані згідно з економічними видами діяльності, що відповідають класифікації Номенклатури видів економічної діяльності в Європейському Союзі (NACE). Первинний сектор включає сільське господарство, лісівництво та видобування корисних копалин. До вторинного сектору входять виробництво, будівництво, водопостачання та електропостачання, а третинний охоплює послуги та торгівлю. Для дослідження обрано показники, такі як ВВП на душу населення та валова додана вартість (ВДВ). ВДВ використана для оцінки впливу кожної країни Північної Європи на різні галузі. Внесок галузей в економіку виражений у вигляді валової доданої вартості. Дослідження структуровано за трьома аналітичними напрямками. Перший спрямований на аналіз розподілу іноземних прямих інвестицій (ІПІ) в Литві за економічними секторами в контексті країн Північної Європи. Другий направлений на вивчення впливу цих інвестицій на економічний розвиток Литви. Остання частина присвячена оцінці причинно-наслідкового зв’язку між розподілом ІПІ за секторами економіки в країнах Північної Європи та економічними показниками цих секторів. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що внутрішні ІПІ можуть змінити економічну структуру господарства-одержувача. Крім того, ІПІ сприяють економічному розвитку країн-одержувачів, що означає розвиток третинного сектора. Результати дослідження можуть бути корисні для вдосконалення політики просування ІПІ в Литві з метою досягнення довгострокових результатів у розвитку третинного сектору, зокрема в галузі знань-інтенсивних технологій. Литва має потенціал використовувати ІПІ з країн Північної Європи; однак вона все ще не використовує дані можливості, оскільки деякі ІПІ не мають впливу на розширення третинного сектору або будь-якого сектору взагалі.

Keywords: корпоративна соціальна відповідальність; людські ресурси; ланцюжок поставок; стійке виробництво.

How to Cite: Tvaronaviciene, M., Simelyte, A., & Stirblyte, G. (2023). The Impact of Foreign Direct Investment from the Nordic Countries on the Structure of Lithuania’s Economy. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 112–127. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-08

Abstract Views

PDF Downloads

References

Abdullah, M., & Chowdhury, M. (2020). Foreign direct investment and total factor productivity: any nexus?. Margin: The Journal of Applied Economic Research14(2), 164-190. [Google Scholar] [CrossRef]

Alkhazali, Z., Al-Daoud, K., Alshamayleh, H., & Aledeinat, M. (2021). High performance work system and sustainable development among Jordanian SMEs: knowledge sharing as a moderator. Entrepreneurship and Sustainability Issues8(4), 280-290.[Google Scholar] [CrossRef]

Amdam, R. P., Lunnan, R., & Ramanauskas, G. (2007). FDI and the transformation from industry to service society in emerging economies: A Lithuanian-Nordic perspective. Engineering Economics51(1). [Google Scholar]

Banno, M., & Redondi, R. (2014). Air connectivity and foreign direct investments: economic effects of the introduction of new routes. European Transport Research Review6, 355-363. [Google Scholar] [CrossRef]

Bezuidenhout, H., & Pietersen, P. (2015). South African IPAs attracting FDI: investment promotion strategies. Journal of Applied Business Research (JABR)31(3), 1057-1072. [Google Scholar] [CrossRef]

Borsos, J., & Erkkilä, M. (1995). Foreign Direct Investment and Trade Flows between the Nordic Countries and The Baltic States (No. 540). The Research Institute of the Finnish Economy. [Google Scholar]

Burinskas, A., Holmen, R. B., Tvaronaviciene, M., Šimelyte, A., & Razminiene, K. (2021). FDI, technology & knowledge transfer from Nordic to Baltic countries. Insights into regional development3(3), 31-55. [Google Scholar] [CrossRef]

Chapcakova, A., Heckova, J., Gombar, M., Gavura, S., & Kascakova, D. R. (2022). An analysis of the impact of selected predictors for cross-border M&A activity within the European area. Entrepreneurship and Sustainability Issues10(2), 176. [Google Scholar] [CrossRef]

Chaudhury, S., Nanda, N., & Tyagi, B. (2020). Impact of FDI on economic growth in South Asia: Does nature of FDI matters?. Review of Market Integration12(1-2), 51-69. [Google Scholar] [CrossRef]

Chen, J., & Zhou, Z. (2023). The effects of FDI on innovative entrepreneurship: A regional-level study. Technological Forecasting and Social Change186, 122159. [Google Scholar] [CrossRef]

Cieślik, A., & Gurshev, O. (2021). Factor endowments, economic integration, round-tripping, and inwards FDI: Evidence from the Baltic economies. Journal of Risk and Financial Management14(8), 348. [Google Scholar] [CrossRef]

Dudzeviciūte, G., Šimelyte, A., & Giedraityte, V. (2021). Export–Economic Growth Nexus in the World Regions: Directions of Public Policy. Public Policy and Administration20(1), 98-107. [Google Scholar] [CrossRef]

Duodu, E., Oteng-Abayie, E. F., Frimpong, P. B., & Takyi, P. O. (2022). The impact of the Compact with Africa initiative on foreign direct investments and environmental pollution. Management of Environmental Quality: An International Journal33(6), 1457-1475. [Google Scholar] [CrossRef]

Elekes, Z., Boschma, R., & Lengyel, B. (2019). Foreign-owned firms as agents of structural change in regions. Regional Studies53(11), 1603-1613. [Google Scholar] [CrossRef]

Emako, E., Nuru, S., & Menza, M. (2022). The effect of foreign direct investment on structural transformation in developing countries. Cogent Economics & Finance10(1), 2125658. [Google Scholar] [CrossRef]

Gochero, P., & Boopen, S. (2020). The effect of mining foreign direct investment inflow on the economic growth of Zimbabwe. Journal of Economic Structures9(1), 1-17. [Google Scholar] [CrossRef]

Gombar, M., Sira, E., Heckova, J., Pisar, O., Chapcakova, A., & Kascakova, D. R. (2022). Cross-border mergers and acquisitions in manufacturing sector in the European area. Entrepreneurship and Sustainability Issues10(2), 115. [Google Scholar] [CrossRef]

Govori, F., & Fejzullahu, A. (2020). The impact of foreign direct investment by economic activity on gross domestic product growth in Kosovo. Academic Journal of Interdisciplinary Studies9(6), 78-78. [Google Scholar] [CrossRef]

Hauge, J. (2019). Should the African lion learn from the Asian tigers? A comparative-historical study of FDI-oriented industrial policy in Ethiopia, South Korea and Taiwan. Third World Quarterly40(11), 2071-2091. [Google Scholar] [CrossRef]

Heckova, J., Birknerova, Z., Chapcakova, A., Zbihlejova, L., & Stolarik, P. (2022). Design and verification of implementation factors of cross-border mergers and acquisitions projects. Entrepreneurship and Sustainability Issues10(2), 147. [Google Scholar][CrossRef]

Hlavacek, P., & Bal-Domanska, B. (2016). Impact of foreign direct investment on economic growth in Central and Eastern European countries. Engineering Economics27(3), 294-303. [Google Scholar] [CrossRef]

Hobbs, S., Paparas, D., & E. AboElsoud, M. (2021). Does foreign direct investment and trade promote economic growth? Evidence from Albania. Economies9(1), 1. [Google Scholar] [CrossRef]

Huynh, C. M. (2021). Foreign direct investment and income inequality: Does institutional quality matter?. The Journal of International Trade & Economic Development30(8), 1231-1243. [Google Scholar] [CrossRef]

Hunya, G. (2004). FDI in small accession countries: the Baltic states. EIB papers9(2), 92-115. [Google Scholar]

Inada, M. (2022). Promotion or liberalization: The effect of targeted investment policies on foreign direct investment inflows. Pacific Economic Review27(5), 489-505. [Google Scholar] [CrossRef]

Irandoust, M. (2016). Structural changes, FDI, and economic growth: evidence from the Baltic states. Journal of Economic Structures5(1), 1-9. [Google Scholar] [CrossRef]

Javorcik, B. S. (2004). Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backwards linkages. American economic review94(3), 605-627. [Google Scholar] [CrossRef]

Lietuvos statistikos departamentas. (2019). Lietuvos statistikos metraštis 2019. Lietuvos statistikos departamentas. [Link]

Makieła, K., Wojciechowski, L., & Wach, K. (2021). Effectiveness of FDI, technological gap and sectoral level productivity in the Visegrad Group. Technological and Economic Development of Economy27(1), 149-174. [Google Scholar] [CrossRef]

Makin, A. J., & Chai, A. (2018). Prioritizing foreign investment in APEC. Global Economy Journal18(3), 20180025. [Google Scholar] [CrossRef]

Maalej, A. (2022). The role of entrepreneurship and innovation in the environmental and economic dimensions of growth. Insights into Regional Development4(2), 85-95. [Google Scholar] [CrossRef]

Mamba, E., Gniniguè, M., & Ali, E. (2020). Effect of foreign direct investment on structural transformation in West African Economic and Monetary Union (WAEMU) countries. Cogent Economics & Finance8(1), 1783910. [Google Scholar] [CrossRef]

Mehmood, F., Atique, M., Bing, W., Khan, H., & Henna, H. (2021). Infrastructure and sectoral FDI in China: an empirical analysis. Insights into Regional Development3(2), 160-175. [Google Scholar] [CrossRef]

Mensah, I., & Mensah, E. K. (2021). The impact of inwards FDI on output growth volatility: A country-sector analysis. Research in Globalization3, 100063. [Google Scholar] [CrossRef]

Oficialiosios statistikos portalas. (2019). Tiesiogines Užsienio Investicijos. [Link]

Okechukwu, O. G., De Vita, G., & Luo, Y. (2018). The impact of FDI on Nigeria’s export performance: a sectoral analysis. Journal of Economic Studies45(5), 1088-1103. [Google Scholar] [CrossRef]

Owusu-Nantwi, V. (2019). Foreign direct investment and institutional quality: empirical evidence from South America. Journal of Economic and Administrative Sciences35(2), 66-78. [Google Scholar] [CrossRef]

Prah, D. (2019). Foreign direct investment (FDI) inflows in Ghana: Sectorial impact on economic growth (GDP). International Journal of Science and Research8(1), 949-955. [Google Scholar] [CrossRef]

Rugman, A. M., & Verbeke, A. (2004). A perspective on regional and global strategies of multinational enterprises. Journal of international business studies35, 3-18. [Google Scholar] [CrossRef]

Sahu, P., & Gartia, R. (2022). Sectorwise gross value added (GVA) in Odisha: A statistical analysis. International Journal of Statistics and Applied Mathematics, 7(4), 128–135. [Google Scholar]

Samborskyi, O., Isai, O., Hnatenko, I., Parkhomenko, O., Rubezhanska, V., & Yershova, O. (2020). Retracted: Modelling of foreign direct investment impact on economic growth in a free market. Accounting6(5), 705-712. [Google Scholar] [CrossRef]

Saucedo, E., Ozuna, T., & Zamora, H. (2020). The effect of FDI on low and high-skilled employment and wages in Mexico: a study for the manufacture and service sectors. Journal for Labour Market Research54(1), 1-15. [Google Scholar] [CrossRef]

Setyanti, A. M., & Wahyudi, S. T. (2021). Foreign Direct Investment and Youth Employment Causality: Evidence From ASEAN-5 Countries. Jurnal Economia17(2), 208-219. [Google Scholar] [CrossRef]

Shah, S. H., & Raza, S. A. (2022). The Impact of Services FDI on Services Exports in NICs. Economic Papers: A journal of applied economics and policy41(2), 176-181. [Google Scholar] [CrossRef]

Siddiqui, A. A., & Parikh, D. (2018). Comparative analysis of impact of foreign direct investment, exports and employment on growth of manufacturing industries in India. Asian Economic and Financial Review8(9), 1196-1210. [Google Scholar] [CrossRef]

Simelyte, A., Dudzeviciute, G., & Liucvaitiene, A. (2017). Scandinavian foreign direct investment and economic growth of the Baltic States. European Journal of Sustainable Development6(3), 105-105. [Google Scholar] [CrossRef]

Sucubasi, B., Trenovski, B., Imeri, B., & Merdzan, G. (2021). The Effects of FDI on Domestic Investments in Western Balkans. SHS Web of Conferences, 92, 07059. [CrossRef]

Sugiharti, L., Yasin, M. Z., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Pane, D. (2022). The FDI spillover effect on the efficiency and productivity of manufacturing firms: Its implication on open innovation. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity8(2), 99. [Google Scholar] [CrossRef]

Sujit, K. S., Kumar, B. R., & Oberoi, S. S. (2020). Impact of Macroeconomic, Governance and risk factors on FDI Intensity—An empirical analysis. Journal of Risk and Financial Management13(12), 304. [Google Scholar] [CrossRef]

Sun, Y., Zhang, K., & Zhang, S. (2023). The impact of Chinese Outwards Foreign Direct Investment on the comparative advantage of the Belt and Road countries. Journal of the Asia Pacific Economy28(3), 1251-1285. [Google Scholar] [CrossRef]

Tanaya, O., & Suyanto, S. (2022). The causal nexus between foreign direct investment and economic growth in Indonesia: An autoregressive distributed lag bounds testing approach. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences30(1), 57-69. [Google Scholar] [CrossRef]

Tancošova, J. (2019). The role of foreign direct investment in the economy of Slovakia. Entrepreneurship and Sustainability Issues6(4), 2127. [Google Scholar] [CrossRef]

Tang, S., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2008). Foreign direct investment, domestic investment and economic growth in China: A time series analysis. World Economy31(10), 1292-1309. [Google Scholar] [CrossRef]

Thirion, J. M. (2020). FDI, regional development and structural change. The case of three states in El Bajío, Mexico. Analisis Economico, 35(90), 199–220. [Google Scholar]

Šimelyte, A., & Tvaronaviciene, M. (2023, April). The impact of Nordic foreign direct investment on innovation and knowledge transfer in the Baltic countries. In 13th International Scientific Conference “Business and Management 2023“. [Google Scholar][CrossRef]

Vozarova, I. K., Kosikova, M., Heckova, J., Chapcakova, A., & Fulajtarova, M. (2022). The impact of GDP on M&A volume in the European area in the context of the consolidation of the banking market. Entrepreneurship and Sustainability Issues10(2), 207.[Google Scholar] [CrossRef]

Wang, W., Xu, T., Liu, X., & Sun, Y. (2023). FDI inflows and income inequality: A Schumpeterian economic growth. International Review of Economics & Finance83, 805-820. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, X., Xu, Z., Qin, Y., & Skare, M. (2022). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. Economic research-Ekonomska istraživanja35(1), 1011-1034. [Google Scholar] [CrossRef]

Wei, Z. (2020). The impact of FDI on environmental technology innovation from the perspective of environmental regulation. In E3S Web of Conferences (Vol. 206). EDP Sciences. [Google Scholar] [CrossRef]

World Intellectual Property Organization. (2023). [Link]

Yakubu, I. N. (2020). Institutional quality and foreign direct investment in Ghana: A bounds-testing cointegration approach. Review of International Business and Strategy30(1), 109-122. [Google Scholar] [CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue