Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 9 Випуск 1, 2018

опубліковано 30 Березня, 2018

О.П. Косенко, Р.О. Побережний, М.С. Пантелєєв, Н.М. Побережна

Методичний підхід щодо визначення рівня сприятливості зовнішнього середовища до розвитку підприємств

Сторінки: 15-26

І.Е. Новікова, В.С. Мартинюк, О.Р. Бедюх, О.О. Харіна

Академічний капіталізм: українські тенденції формування та європейська практика

Сторінки: 27-44

В.В. Божкова, О.В. Птащенко, Л.Ю. Сагер, Л.О. Сигида

Трансформації інструментарію маркетингових комунікацій в умовах глобалізації

Сторінки: 73-82

Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайновський

Стан і перспективи розвитку електронної торгівлі України

Сторінки: 83-102

Є.В. Крикавський, Н.Є. Кузьо, Н.С. Косар

Фасування продуктів: маркетинг contra екологія

Сторінки: 103-117

М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна

Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти

Сторінки: 118-129

Х.М. Беспалюк, Н.І. Горбаль, О.В. Денисюк

Психологічі чинники при формуванні тактики ціноутворення

Сторінки: 140-151

О.І. Маслак, Н.Є. Гришко, К.О. Воробйова, О.О. Глазунова

Оптимізація механізму управління інтелектуальним капіталом України

Сторінки: 169-183

В.В. Смачило, В.Ю. Халіна, Є.В. Кильницька

Розвиток соціального підприємництва в Україні як інноваційної форми бізнесу

Сторінки: 235-246

Л.В. Смолій, А.О. Ревуцька, І.М. Новак

Вплив інноваційного чинника на економічну динаміку в країнах Європи

Сторінки: 247-258

П. Будінській, М. Безвода

Інноваційний підхід до управління кредитним ризиком

Сторінки: 327-337

M. Буткус, А. Мацюліте-Снікієн, К. Матузєвіцю, В. Давидович

Дослідження ставлення суспільства до наслідків імміграції на прикладі країн ЄС

Сторінки: 338-352