Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Том 9 Випуск 2, 2018

опубліковано 30 Червня, 2018

П. Крпалек, К. Крпалькова Крелова, К. Беркова

Підприємницькі компетенції у сучасній освітній концепції

Сторінки: 11-22

С. Форманкова, О. Тренц, О. Фальдік, Я. Коломазнік, П. Ванек

Майбутнє інвестування: стале й відповідальне інвестування

Сторінки: 94-102

К. І. Кириченко, Я. В. Самусевич, Л. Ю. Люльова, К. В. Багмет

Інновації в оцінюванні рівня соціального розвитку країни

Сторінки: 113-128

А. С. Воронцова, С. В. Лєонов, Т. А. Васильєва, А. Є. Артюхов

Інновації в системі фінансування освіти впродовж усього життя: модель оптимізації витрат

Сторінки: 218-231

А. Я. Кузнєцова, К. С. Калинець, Н. І. Козьмук, Л. Б. Возна

Інноваційний менеджмент в глобальному фінансовому управлінні КСВ

Сторінки: 262-269

М. О. Гані, M. З. Алам, Мд. М. Алом, М. О. Фарук

Проблеми та перспективи розвитку нейромаркетингу: дослідження для Бангладеш

Сторінки: 327-338