Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

“Marketing and Management of Innovations – це міжнародне мультидисциплінарне наукове видання, присвячене вивченню питань управління інноваціями та їх впровадження в сфері маркетингу. Журнал охоплює теоретичні, методологічні та практичні аспекти розвитку інновацій. Сфера журналу також охоплює специфіку регіональної динаміки, досліджуючи, як інновації сприймаються в різних культурних та економічних контекстах. Marketing and Management of Innovations  вивчає різні рівні складності внутрішніх структур організацій, які впливають на ефективне впровадження інновацій. Журнал охоплює різноманітні теми, такі як міжкультурні дослідження, роль соціальних мереж у відносинах з клієнтами та сприйняття інновацій. Холістичний підхід у розвитку журналу надає можливість дослідникам, практикам та представникам урядових організацій краще розуміти актуальні питання інноваційного маркетингу та управління.

Marketing and Management of Innovations” включений до переліку фахових видань України, категорія A (наказ Міністерства освіти і науки України №1643 від 28 грудня 2019 року), за такими спеціальностями: Економіка (051), Облік і оподаткування (071), Фінанси, банківська справа та страхування (072), Управління (073), Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (076), Маркетинг (075), Державне управління (281), Міжнародні економічні відносини (292).

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 759 від 31 серпня 2023 року Сумський державний університет внесено до Реєстру суб’єктів у сфері медіа з присвоєнням  виданню Marketing and Management of Innovationsідентифікатора R30-01179 у цьому Реєстрі. 

Відповідно до бази даних Web of Science Marketing and Management of Innovations має тематичну категорію: Управління.

Статті проходять подвійне сліпе рецензування. Вони перевіряються на рівень запозичень та унікальність тексту за допомогою програмних продуктів StrikePlagiarism та iThenticate.

Всі автори повинні бути вказані в супровідному листі, який подається разом з рукописом. Подання або публікація вже опублікованих рукописів, маніпуляції з цитуваннями, фабрикація даних є неприпустимими (будь ласка, прочитайте Політику виявлення порушень наукових досліджень).

Цільова аудиторія журналу включає дослідників, вчених, викладачів, студентів, практиків.

Кожній статті присвоюється ідентифікатор DOI. Вчена рада Сумського державного університету надає рекомендацію до друку наукового видання.  

Журнал рекомендований для дослідників, підприємців, бібліотекарів і представників академічних спільнот.

Для подання рукопису слід дотримуватися Публікаційної етики та Інструкції для авторів. Це означає, що статті повинні бути оригінальними та не бути опублікованими раніше в інших виданнях. Автори повинні подавати лише свої власні ідеї та унікальні результати досліджень, не можна подавати статті одночасно в кілька журналів.

Основні метрики “Marketing and Management of Innovations“:

  • Період рецензування (період, протягом якого подані статті проходять комплексну оцінку експертів у галузі): 12 тижнів.
  • Період для повідомлення першого рішення (строки, протягом яких Редакційний офіс повідомляє перше рішення або вердикт щодо поданого рукопису після завершення процесу подвійного сліпого рецензування): 2 тижні.
  • Період публікації (середній час, у тижнях, від моменту прийняття рукопису до його першої доступності в Інтернеті, з активним цифровим ідентифікатором об’єкта (DOI)): 3,5 тижні.
  • Середня кількість тижнів від подання рукопису до його публікації складає 16,4 тижня.
  • Індекс прийняття (співвідношення кількості рукописів, прийнятих до публікації, до загальної кількості, поданих протягом року): 35-40%.

Журнал діє на підставі ліцензії Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 license