Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Механізм антикризового управління в епоху цифрових технологій

Наталія Гавкалова1,*  , Людмила Акімова2, , Олександр Акімов3,
  1. Харківський національний університет економіки ім. С. Кузнеця, Харків, Україна
  2. Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, Україна
  3. Національний медичний університет імені О. Шупика, Київ, Україна

     * Corresponding author

Received: 1 February 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 25 November 2023

Abstract

У статті проведено комплексне теоретичне вивчення механізму антикризового управління в контексті місцевого управління, з особливим акцентом на інтеграцію цифрових рішень. Теоретичні засади “кризи” та “антикризового управління” розкриваються та синтезуються, визначаючи “кризу” як трансформаційний процес, який вказує на ключовий період у розвитку системи, що передбачає необоротні зміни. “Антикризове управління” розглядається як багатогранна концепція, що охоплює системний, процесуальний та механічний виміри. Дослідження явищ кризи на місцевому рівні підкреслює необхідність ефективного антикризового управління, спрямованого на стабілізацію регіональних умов та розробку стратегій зменшення ризиків кризи. У цьому контексті антикризове управління на місцевому рівні характеризується як “комплексна система заходів для діагностики, запобігання, нейтралізації та подолання регіональних криз”. Для підтримки стратегічного прийняття рішень у сфері антикризового управління проводиться глибинний аналіз доходів та видатків місцевого бюджету, який служить основою для обґрунтованого вибору інструментів управління в кризових умовах. Звертаючи увагу на критичний огляд основних концепцій та механізмів антикризового управління, стаття визначає ключові завдання для його впровадження на регіональному рівні. З точки зору розвитку регіонів як центральної точки антикризового управління стаття розглядає можливість використання цифрових інструментів для антикризового менеджменту. Однак результати дослідження підкреслюють важливість адаптації цих механізмів до унікальних характеристик та латентного потенціалу кожного регіону. Стаття завершується комплексною оцінкою ефективності використання коштів міського бюджету та пропонує підхід до оптимізації розподілу та структури видатків місцевого бюджету з використанням цифрових технологій для покращення процесів прийняття рішень та вчасного реагування на кризи.

Keywords: антикризове управління; криза; адміністративна діяльність; регіональний розвиток; територіальна громада; бюджет.

How to Cite: Gavkalova, N., Akimova, L., & Akimov, O. (2023). Anti-crisis Management Mechanism in the Digital Age. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 188–199. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-14

Abstract Views

PDF Downloads

References

Alkhemeri, M.A. (2018). Trends in the implementation of modern mechanisms of anti-crisis public management of territories. Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Public Administration, 29(68), 6, 25–29.

Antonyuk, N.A. (2018). Methodical approaches to crisis management in the conditions of decentralization. Business Inform, 5, 403–407. [Google Scholar]

Balabanov, I.T. (2002). Basics of financial management. Finance and statistics.

Beresecka, J., Hronec, S., Hronec, M., Hroncova Vicianova, J., & Svetlikova, V. (2023). Education and socially responsible management as an effective communication tool in local self-government. Forum Scientiae Oeconomia, 11(2), 197-210. [Google Scholar][CrossRef]

Bezena, I. M. (2020). New strategies for the development of the territorial community as a factor of democratization of city government in Ukraine. Scholarly notes Tavria National University named after VI Vernadskyi. Series: State Administration, 31(70), 1, 97–101.[Google Scholar]

Bilan, Y., Oliinyk, O., Mishchuk, H., & Skare, M. (2023). Impact of information and communications technology on the development and use of knowledge. Technological Forecasting and Social Change191, 122519.[Google Scholar][CrossRef]

Bocharova, N., Tupytska, Ye. (2023). Development of management decisions regarding the choice of anti-crisis ATP strategies. International Science Journal of Management, Economics & Finance, 2(1), 34-49. [Google Scholar]

Chernyavsky, A. D. (2006). Anti-crisis management of the enterprise: training. manual. Kyiv: MAUP, 256 p

Chikarenko, I. (2011). Principles and model of implementation of the anti-crisis management system at the municipal level. State administration and local self-government, 4 (11), 250-261.[Google Scholar]

Filatova, O. M. (2009). Crisis management of the economy: historical and economic aspect. Problems and prospects of development of cooperation Between countries of Eastern Europe southeastern within the Black Sea economic cooperation and GUAM.[Google Scholar]

Furdychko, L. E., & Zhovtanetska, L. E. (2012). The essence and necessity of anti-crisis management of industrial enterprises in modern conditions. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine, 22(9), 273-278.[Google Scholar]

Galiński, P. (2023). Determinants of Debt for Local Governments in Europe-Panel Data Research. In Forum Scientiae Oeconomia, 11 (2), 69-86. [Google Scholar]

Gavkalova, N., & Kyrychenko, Yu. (2023). Scientific-theoretical basis of the territorial development strategy. Economics of Development, 22(1), 31-37.[Google Scholar]

Gavkalova, N., Akimova, L., Zilinska, A., Avedyan, L., Akimov, O., & Kyrychenko, Yu. (2022). Efficiency in the context of ensuring sustainable territorial development. Financial and credit activity problems of theory and practice, 4(45), 234-243.

Gavkalova, N., Akimova, L., Zilinskaya, A., Lukashev, S., Avedyan, L., & Akimov, O. (2022). Functioning of united territorial communities and identification of the main problems of organizational support of local budget management. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2 (43), 107–117. [CrossRef]

Gavkalova, N., Zilinska, A., Polatay, V., & Liashevska, V. (2020). Organizational support for the development of territorial communities. Public Policy and Administration, 19(4), 155-168.[Google Scholar]

Haupt, B. (2021). The Use of Crisis Communication Strategies in Emergency Management. Journal of Homeland Security and Emergency Management, 18(2). [Google Scholar][CrossRef]

Ivanyuta, S.M. (2017). Anti-crisis management: training. Center for Educational Literature.

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O., & Dzwigol, H. (2020). Social safety of society for developing countries to meet sustainable development standards: Indicators, level, strategic benchmarks (with calculations based on the case study of Ukraine). Sustainability12(21), 8953. [Google Scholar]

Korobov, M.Ya. (2000).Financial and economic analysis of the enterprise. T-vo Znannya.

Kovalev, A.Y. (2006). Upravlenye restrukturizatsyey predpryyatyyaAVRIO.

Krykun, V. B. (2010). Features of anti-crisis management of the economy at the level of local self-government. Law and Security, 3(35), 66–69.[Google Scholar]

Kulchii, I.O. (2016). Anti-crisis management: training manual. PoltNTU.[Link]

Lehenchuk, S., Zeytinoglu, E., Hrabchuk, I., Zhalinska, I., & Oleksich, Z. (2023). Nexus Between Intellectual Capital, Financial Performance and Sustainable Growth: Evidence from the Turkish ICT Industry. Marketing and Management of Innovations14(2), 152-162.[Google Scholar] [CrossRef]

Maleki, S., Amanpour, S., & Bagheri, A. (2018). Analysing the role of crisis management in urban sustainable development (case studi Ahvaz urban floodwaters). Journal Of Organizational Behavior Research3.[Link]

Maris, M. (2022). Management of Competitiveness in the EU Member States: The Main Strengths and Weaknesses. Marketing and Management of Innovations, 13(2), 110-120.[Google Scholar] [CrossRef]

Moskalenko, B., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2022). The investment attractiveness of countries: coupling between core dimensions. Forum Scientiae Oeconomia, 10 (2), 153-172.[Google Scholar]

Moskalenko, B., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Kwilinski, A., & Dzwigol, H. (2021). Investment attractiveness of the country: Social, ecological, economic dimension. International Journal of Environment and Pollution69(1-2), 80-98.[Google Scholar][CrossRef]

Mostenska, T. L., &Yurii, E. O. (2019). Tools of anti-crisis management. Ukrainian Journal of Applied Economics, 4(1), 64-72.

Novikova, O. F., Amosha, O. I., & Shamileva, L. L. (2020). Social and labor factors of sustainable economic growth: possibilities and mechanisms of activation. Kyiv: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine. [Google Scholar]

Pakhomova, T. I., & Khramtsova, I. V. (2019). On concepts of city development in the context of crisis management. Theory and practice of public administration and local self-government, 2, 31–47.[Google Scholar]

Prishchepa, N.P. (2016). Anti-crisis management of enterprises as a direction of ensuring sustainable development. Production management: history and present: Proceedings of the round table on the occasion of the 100th anniversary of the work of Henri Fayol “General and industrial management”[Google Scholar]

Pudryk, O., Kwilinski, A., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). Towards Achieving Sustainable Development: Interactions between Migration and Education. Forum Scientiae Oeconomia, 11 (1), 113-131.[Google Scholar][CrossRef]

Rahmanov, F., Salahov, R., & Hashimova, A. (2023). Management of Digitization Processes in the Field of Social Services. Marketing and Management of Innovations, 14(2), 174-184.[Google Scholar]

Rahnama, M. R., Shoorabi, R. A., & Hadad, M. (2012). The Role of Municipality in Crisis Management. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business4(8), 592-610.[Google Scholar]

Semenenko, I., Bilous, Y., & Halhash, R. (2022). The compliance of the regional development strategies and funding with the sustainable development concept: The case of Ukraine. Green Finance4(2), 159-178. [Google Scholar][CrossRef]

Shabatura T., Grishova I., Galitsky A., Stoyanova-Koval S., Zamlynsky V., Shcherbata M., Butenko T. (2013). Financial mechanism of economic security company. The collection includes material reports of the 3rd International Scientific and Practical Conference “Science and Society” held by SCIEURO in London March 20-21, 2013. P. 160-180.[Google Scholar]

Shpachuk, V.V. (2011). The essence of the term “Anti-crisis management”. Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration, 1.[Link]

Sylkin, O., Kryshtanovych, M., Zachepa, A., Bilous, S., & Krasko, A. (2019). Modelling the process of applying anti-crisis management in the system of ensuring financial security of the enterprise. Verslas: Teorija ir praktika/Business: Theory and Practice20, 446-455.[Google Scholar] [CrossRef]

Sytnyk, L.S. (2009). Trends in the development of anti-crisis management of the economy. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, 2(3), 27-30.[Google Scholar]

Us, Y., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. (2020). Energy Efficiency Profiles in Developing the Free-Carbon Economy: on the Example of Ukraine and the V4 Countries. Polityka Energetyczna, 23(4), 49-66.[Google Scholar] [CrossRef]

Vasylenko, V.O. (2005). Anti-crisis management of the enterprise. Education Center.

Vasyltsiv, T.G. (2016). Financial mechanisms and tools for overcoming imbalances in the socioeconomic development of Ukraine. Liga-Press. [Link]

Zhelyuk, T. (2017). Regional development: new approaches to crisis management. Bulletin of Ternopil National Economic University, 2, 19–36. [Google Scholar][CrossRef]

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue