Marketing and Management of Innovations

ISSN (print) – 2218-4511 

ISSN (online) – 2227-6718

Реєстр суб’єктів у сфері медіа, Ідентифікатор у реєстрі:

R30-01179, Рішення від 31 серпня 2023 року, № 759

Мова видання: англійська 

Журнал виходить щоквартально (березень, червень, вересень і грудень) 

Бізнес-модель: Golden Open Access | APC Policy

Головний редактор            Редколегія

Олексій Люльов

Сумський державний університет | Україна

Компетенції менеджерів та виконавців у різних секторах економіки

Івета Кмецова 1,* , Деніс Юрака2
  1. Інститут технологій та бізнесу у Чеському Будейовице, Чехія
  2. Університет Жиліна, Словаччина

     * Corresponding author

Received: 20 April 2023

Revised: 20 July 2023

Accepted: 10 November 2023

Abstract

Ця стаття присвячена обґрунтуванню наявності статистично значущих різниць у рівнях компетенцій виконавців та менеджерів компаній, залежно від їх розміру (виміряного кількістю працівників) та видом їх операційної діяльності. Вибірку дослідження було сформовано на основі результатів опитування 610 малих і середніх підприємств в Чеській Республіці. При цьому до подальшого аналізу було відібрано відповіді від 581 компанії. Для перевірки висунутих гіпотез дослідження у статті застосовано такі інструменти та методи статистичного аналізу як: загальна лінійна модель (
General Linear Model, GLM); двофакторний ANOVA-аналіз; регресійний аналіз. Отримані результати свідчать про те, що зі зростанням кількості працівників і, отже, розміром компаній, рівень компетенцій її керівників і виконавців також зростає. Найвищий рівень був виявлений в компаніях із 150 або більшою кількістю працівників, тоді як найнижчий рівень компетенцій було виявлено в невеликих компаніях, які нараховували не більше ніж 9 працівників. Авторами емпірично обґрунтовано відсутність статистично значущих різниць у рівні компетенцій виконавців та менеджерів компаній залежно від виду їх діяльності. Це свідчить про те, що не можна підтвердити, що будь-який конкретний вид діяльності компаній має вищий рівень компетенцій керівників і виконавців. Отримані результати можуть допомогти невеликим компаніям усвідомити, що вплив компетенцій характерний навіть для великих підприємств, і що невеликі компанії також повинні приділяти увагу цьому аспекту, якщо вони прагнуть до масштабування у майбутньому. Авторами зазначено, що це дослідження має певні обмеження, що обумовлені обраними методами аналізу та збору даних.

Keywords: розмір компанії; управління компетенціями; управління людськими ресурсами; лідерство; МСП.

How to Cite: Kmecova, I., & Juracka, D. (2023). Competences of Managers and Executives across Economic Sectors. Marketing and Management of Innovations, 14(4), 128–139. https://doi.org/10.21272/mmi.2023.4-09

Abstract Views

PDF Downloads

References

Ahadiat, A., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2020). Effects of ethical leadership and employee commitment on employees’ work passion. Polish Journal of Management Studies21(2), 24–35. [Google Scholar] [CrossRef]

Alvarez-García, J., Hormiga-Pérez, E., Sarango-Lalangui, P. O., & del Río-Rama, M. de la C. (2022). Leaders’ sustainability competences and small and medium-sized enterprises outcomes: The role of social entrepreneurial orientation. Sustainable Development30(5), 927–943. [Google Scholar] [CrossRef]

Amoroso, D. L., Lim, R. A., & Santamaria, J. G. O. (2021). Business model innovation: A study of empowering leadership. Creativity and Innovation Management30(2), 286–302. [Google Scholar] [CrossRef]

Angelova, S., & Hristova, L. (2020). The Need of Digital Skills For Successful Professional Realization of Students. Strategies For Policy in Science and Education-Strategii na Obrazovatelnata i Nauchnata Politika28(5), 501–518.

Bandyopadhyay, S., & Szostek, J. (2019). Thinking critically about critical thinking: Assessing critical thinking of business students using multiple measures. Journal of Education for Business94(4), 259–270. [Google Scholar] [CrossRef]

Bhatti, M. A., & Tajuddin, A. H. (2022). The Effects of Innovation Adoption on the Business Creativity of Electrical and Electronics Industries in Malaysia. Polish Journal of Management Studies25(1), 92–106. [Google Scholar] [CrossRef]

Bratianu, C., Hadad, S., & Bejinaru, R. (2020). Paradigm shift in business education: A competence-based approach. Sustainability (Switzerland)12(4), 1348. [Google Scholar] [CrossRef]

Calma, A., & Cotronei-Baird, V. (2021). Assessing critical thinking in business education: Key issues and practical solutions. International Journal of Management Education19(3), 1-14. [Google Scholar] [CrossRef]

Canavesi, A., & Minelli, E. (2022). Servant Leadership and Employee Engagement: A Qualitative Study. Employee Responsibilities and Rights Journal34(4), 413–435. [Google Scholar] [CrossRef]

Cruz, G., Payan-Carreira, R., Dominguez, C., Silva, H., & Morais, F. (2020). What critical thinking skills and dispositions do new graduates need for professional life? Views from Portuguese employers in different fields. Higher Education Research and Development, 40(4), 721-737. [Google Scholar] [CrossRef]

Dammert, A. C., & Nansamba, A. (2023). Skills training and business outcomes: Experimental evidence from Liberia. World Development162, 106-120. [Google Scholar] [CrossRef]

De Nicola, A., Vicoli, G., & Villani, M. L. (2018). Gamified software to support the design of business innovation. Information (Switzerland)9(12), 324-341. [Google Scholar] [CrossRef]

Decius, J., & Schaper, N. (2021). An instrument for strategic competence development in small and medium-sized industrial enterprises: the Competency Management Tool (CMT). Gruppe. Interaktion. Organization. Zeitschrift Fur Angewandte Organizationspsychologie52(2), 261–277. [Google Scholar] [CrossRef]

Dias, T., Gonçalves, R., Lopes da Costa, R., F. Pereira, L., & Dias, Alvaro. (2023). The impact of artificial intelligence on consumer behaviour and changes in business activity due to pandemic effects. Human Technology19(1), 121–148. [Google Scholar][CrossRef]

Eklund, C. M. (2020). Why do some SME’s become high-growth firms? The role of employee competences. Journal of Intellectual Capital, 21(5), 591-707. [Google Scholar] [CrossRef]

Fletcher, S., & Thornton, K. R. V. (2023). The Top 10 Soft Skills in Business Today, Compared to 2012. Business and Professional Communication Quarterly, 86(4), 411-426. [Google Scholar] [CrossRef]

Flocco, N., Canterino, F., & Cagliano, R. (2021). Leading innovation through employees’ participation: Plural leadership in employee-driven innovation practices. Leadership17(5), 499–518. [Google Scholar] [CrossRef]

Showkat, G. (2019). Human Resource Management: A Competence Based Approach. Revista: Pacific Business Review International12(3), 30-37. [Google Scholar]

Golowko, N. (2018). The need for digital and soft skills in the romanian business service industry. Management and Marketing13(1), 831–847. [Google Scholar] [CrossRef]

Gonzalez-Varona, J. M., López-Paredes, A., Poza, D., & Acebes, F. (2021). Building and development of an organizational competence for digital transformation in SMEs. Journal of Industrial Engineering and Management14(1), 15–24. [Google Scholar][CrossRef]

Hillard, A. J. D. (2021). Management Leadership and Employee Satisfaction: A Correlation Study. International Journal of Adult Education and Technology-Ijaet, 12(3), 1-14. [Google Scholar] [CrossRef]

Hunsaker, W. D. (2020). Spiritual leadership and employee Innovation. Current Psychology, 41(8), 5048-5057. [Google Scholar][CrossRef]

Ibrahim, Z., Abdullah, F., & Ismail, A. (2016). International Business Competence and Small and Medium Enterprises. Procedia – Social and Behavioral Sciences224, 393–400. [Google Scholar] [CrossRef]

Kabalina, V. I., Makarova, A. V., & Reshetnikova, K. V. (2020). Motivating employees to acquire digital skills. Russian Management Journal18(3), 411–432. [Google Scholar]

Karwehl, L. J., & Kauffeld, S. (2021). Traditional and new ways in competence management: Application of HR analytics in competence management. Gruppe. Interaktion. Organization. Zeitschrift Fur Angewandte Organizationspsychologie52(1), 7–24. [Google Scholar] [CrossRef]

Kristinsson, K., Minelgaite, I., & Stangej, O. (2022). In the eye of the beholder? Gendered perception of CEOs’ ethical and unethical leadership. Economics and Sociology, 15(4), 21-38. [Google Scholar]

Lee, Y., Li, J. Y., & Sunny Tsai, W. H. (2021). Diversity-oriented leadership, internal communication, and employee outcomes: a perspective of racial minority employees. Journal of Public Relations Research33(5), 314–334. [Google Scholar] [CrossRef]

Li, Y., Li, B., & Lu, T. (2022). Founders’ Creativity, Business Model Innovation, and Business Growth. Frontiers in Psychology13(3), 1–14. [Google Scholar] [CrossRef]

Maryati, T., & Astuti, R. J. (2022). The Influence of Spiritual Leadership and Employee Engagement toward Employee Performance: The Role of Organizational Commitment. Quality – Access to Success23(189), 322–331. [Google Scholar] [CrossRef]

Medronero, I. H., Londono-Cardozo, J., Mazo, L. M. S, & Ramirez, L. B. (2019). Critical thinking and its benefits for the practice of management. Logos Ciencia & Tecnologia, 11(1), 61-76. [CrossRef]

Mishchuk, H., Bilan, S., Yurchyk, H. & Sułkowska, J. (2020). Social Protection of Employees as A Tool of Social Responsibility and Increase of Business Efficiency. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 9459-9469. [Google Scholar]

Munizu, M., & Hamid, N. (2018). Mediation effect of innovation on the relationship between creativity with business performance at furniture industry in Indonesia. Quality – Access to Success19(165), 98–102. [Google Scholar]

Nakatani, K., & Wynekoop, J. (2020). Improving Metacognition: A Case Study of a Business Critical Thinking CourseJournal of Business Education & Scholarship of Teaching, 14, 25–42. [Google Scholar]

Nguyen, N. T., Hooi, L. W., & Avvari, M. V. (2023). Leadership styles and organizational innovation in Vietnam: does employee creativity matter? International Journal of Productivity and Performance Management72(2), 331–360. [Google Scholar][CrossRef]

Nur, E. M., Lubis, A. R., Tabrani, M., & Djalil, M. A. (2021). Effects of Leadership, Employee Engagement and Job Satisfaction on Employee Performance: An Empirical Study in Indonesia. Journal of Asian Finance, Economics, and Business8(6), 1129–1139. [Google Scholar] [CrossRef]

Peesker, K. M., Kerr, P. D., Bolander, W., Ryals, L. J., Lister, J. A., & Dover, H. F. (2022). Hiring for sales success: The emerging importance of salesperson analytical skills. Journal of Business Research144, 17–30. [Google Scholar] [CrossRef]

Pilipczuk, O. (2021). Transformation of the business process manager profession in poland: The impact of digital technologies. Sustainability (Switzerland)13(24), 1–20. [Google Scholar] [CrossRef]

Samaras, S. A., Adkins, C. L., & White, C. D. (2022). Developing critical thinking skills: Simulations vs. cases. Journal of Education for Business97(4), 270–276. [Google Scholar] [CrossRef]

Schultz, C. M. (2020). Line Managers’ Perceptions of Organizational Performance, Analytical Skills, Future Workspace and Employment Relations: a Demographic Analysis. Journal For New Generation Sciences, 18(1), 56-71. [Google Scholar]

Siregar, B. A., & Dewi, S. U. M. A. (2022). A Nexus Between Employee Engagement and Goal Orientation to Employee Competence and Performance: Evidence from Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB)9(10), 147-158. [Google Scholar]

Stojcic, N., Hashi, I., Orlic, E. (2018a). Creativity, innovation effectiveness and productive efficiency in the UK. European Journal of Innovation Management, 21(4), 564-580. [Google Scholar] [CrossRef]

Stojčić, N., Hashi, I., & Aralica, Z. (2018b). Creativity, innovations and firm performance in an emerging transition economy. Ekonomski Pregled69(3), 203–228. [Google Scholar] [CrossRef]

Suryantini, N. P. S., Darmayanti, N. P. A., & Arsawan, I. W. E. (2020). Knowledge sharing behavior: a critical thinking, implications and future agenda. Economics. Ecology. Socium4(1), 15–23. [Google Scholar]

Tokarčíkova, E., Malichova, E., Kucharčíkova, A., & Durišova, M. (2020). Importance of technical and business skills for future it professionals. Amfiteatru Economic22(54), 567–578. [Google Scholar] [CrossRef]

Tripathy, M. (2020). Dimensions of critical thinking in workplace management & personal development: a conceptual analysis. Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences7(2), 1. [Google Scholar] [CrossRef]

Turan, U., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2019). Critical Thinking as a Qualified Decision Making Tool. Journal of History Culture and Art Research8(4), 1–18. [Google Scholar]

Ubfal, D., Arraiz, I., Beuermann, D. W., Frese, M., Maffioli, A., & Verch, D. (2022). The impact of soft-skills training for entrepreneurs in Jamaica. World Development152, 1–19.[Google Scholar] [CrossRef]

Wadhawan, S., Gupta, N., Kaur, A., & Bhardwaj, A. (2022). Transformational leadership and employee performance amid COVID-19 crisis. Journal of Information and Optimization Sciences43(6), 1431–1441. [Google Scholar] [CrossRef]

Wang, S., De Pater, I. E., Yi, M., Zhang, Y., & Yang, T. P. (2022). Empowering leadership: employee-related antecedents and consequences. Asia Pacific Journal of Management39(2), 457–481. [Google Scholar] [CrossRef]

Weritz, P. (2022). Hey Leaders, It is Time to Train the Workforce: Critical Skills in the Digital Workplace. Administrative Sciences, 12(3), 94–107. [Google Scholar] [CrossRef]

Wimmer, A., Buzady, Z., Csesznak, A., & Szentesi, P. (2022). Intuitive and analytical decision-making skills analysed through a flow developing serious game. Journal of Decision Systems31(S1), 4–17. [Google Scholar] [CrossRef]

Zhang, J. A., & Edgar, F. (2022). HRM systems, employee proactivity and capability in the SME context. International Journal of Human Resource Management33(16), 3298–3323. [Google Scholar] [CrossRef]

Zhao, C., Tian, G., Wen, Z., & Gao, X. (2021). Charismatic leadership and millennial employee innovation performance relationship mediated by employees leadership, professional, and organizational identification. Social Behavior and Personality49(1). [Google Scholar] [CrossRef]

 

View articles in other formats

License

Coyright

Copyright (c) 2023 The Author(s).

Published by Sumy State University

Issue